• ปริญญาโท ด้านเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ตรงทางด้านเภสัชศาสตร์อย่างน้อย 10 ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี มีใจรักการบริการ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in Psychology, HR, OD, MBA
 • 15 years of experience in organization design
 • Consumer banking is a plus

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Engineering, Finance, Economics
 • 8 years of working experiences in Financial
 • Excellent command in English

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's or Bachelor’s Degree in HRM, Marketing
 • Minimum 5 years of experience in Recruitment
 • Excellent communication, interpersonal and time

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • โครงการจัดรับ ณ สถานศึกษา
 • สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสมัครงานและสอบข้อเขียน

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาประเมินราคาทรัพย์สิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
 • ขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Excellent personality, self-motivated
 • Well organized, team-work oriented

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s in Marketing, Information Technology
 • 3 years of working experience in Trade Finance
 • High energetic, proactive and collaborate

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 35 years
 • 3 years of sales experience in corporate client

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Information technology
 • Thai national only, age 27-35 years old
 • 5 years of working experience in software Testing

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Thai national only, age 25-35 years old
 • 1 year of working experience on test automation

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in IT, Engineering, Economics
 • Thai nationality, aged 21 – 35
 • Experience in Targeted Marketing Campaign

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • application technical design
 • design and development process
 • data flow, application landscape

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance
 • High energetic and good team player
 • Able to build up relationship with clients

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Human Resources
 • 5 years of working experience in Training
 • Good command in English

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Accounting, Business Admin
 • 3-5 years of working experience in compliance
 • Excellent personality and can do attitude

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Business, IT , Computer Engine
 • Thai nationality, age 25-35 years old
 • 3+ years of experience as business analyst

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 30 years
 • 1 years of sales experience in Trade Finance

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Information Technology
 • 5years of working experience in project management
 • Male must be exempt in military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • 1 years of working experience in Product Developme
 • High energetic, proactive with good interpersonal

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 2 years of working experience in credit analyst
 • Excellent personality, self-motivated and proactiv

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s in Business Administration,
 • 3 years of working experience in Business Continui
 • Experience in banking or financial institution

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business, Marketing, Economics
 • Direct experience at least 2-3 years in sale
 • Male must be exempt from military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Age not over 27 years
 • Bachelor’s (Cumulative GPA must be over 2.5)
 • Good personality with great interpersonal

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degrees in Business Administration (MBA)
 • 2 years of working in banking industry
 • Good personality and can do attitude

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Strong knowledge in programming
 • Male must be exempt in military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Cambodian nationality, age between 21 - 35 years
 • Experience in Banking is essential
 • Excellent communication skills in English

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Burmese nationality, age between 21-35 years old
 • Excellent communication skills in English
 • Computer literate in Microsoft Word, Excel

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Vietnamese nationality, age between 21 - 35 years
 • Degree in Finance / Accounting / Marketing
 • Good attitude with service mind

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Business Administra
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IT,Computer Science,Computer Engineering
 • 0-3 years’ experience in system development
 • Male must be exempt from military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master/Doctoral Degree in IT/ Engineer/Computer
 • Excellent understanding of machine learning
 • Experience with NoSQL databases, such as MongoDB

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.