• อายุตั้งแต่ 22 ปี ปริญญาตรีด้านการบัญชี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจหลักทรัพย์

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.