• เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ระดับปวส. สาขาช่างเทคนิควัดคุม, สาขาสาขาไฟฟ้ากำลัง
  • ประสบการณ์การสอบเทียบเครื่องมือวัดในรง.อุตสาหกรรม

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.