• เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ปวส. ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี (ยินดีรับ น.ศ.จบใหม่)

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
 • จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ Detail of Debis Purchas

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการต้อนรับลูกค้า ผู้มาติดต่อ
 • มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ต้อนรับ /รับโทรศัพท์ เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.