engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 44 jobs
  TRC Construction Public Company Limited's banner
  TRC Construction Public Company Limited's logo
  Southern
  • วิศวโยธา วิศวกรโยธา หางานภาคใต้ งานภาคใต้
  • Civil Engineer หางานภาคใต้ งานภาคใต้
  • Infrastructure งานโยธา งาน Civil
  กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี(TCC Private Company)'s logo

  Civil Engineer/วิศวกรโยธา

  กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี(TCC Private Company)
  Dusit
  • เพศชาย ป.ตรี วิศวฯโยธา รักงานภาคสนาม
  • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านคุมงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
  • มี กว. ใ้ช้ AutoCad/MS.officeได้ เดินทาง ตจว.ได้
  Next