• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน Tenant หรือ CRM 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

1 hour ago

 

Applied
 • จบสาขาวิศวกรรมโยธา อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานหรือวิศวกรสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineer, Architecture
 • experience as QS, Quantity surveyor, estimator
 • Auto CAD, Project Planner, Project Budget skills

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering or related field
 • 5-7 years experience in office/building management
 • Background in supervisor level

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Civil Engineering or Architec
 • Preferably with at least 5 years of relevant work
 • Experience in work of High rise building

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีประสบกาณณ์ในด้านอสังหาฯอย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป

5 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Degree in Civil Engineering ( or its equivalent)
 • Familiar with Microsoft Office, Excel, Autocad
 • Preferably with at least 1-2 years of working exp

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Engineering in Mechanical or
 • Experience in job system of high rise construction
 • Minimum 5 years relevant M&E experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male age 25 years old up
 • Bachelor's degree in Civil Engineer
 • At least 2 years of working experience

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • Previous related experience in construction.
 • Good personality and positive attitude.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • DESIGN ARCHITECTS, LANDSCAPE & INTERIOR DESIGNERS
 • Attractive Salary Fast promotion
 • hotel or condominium design

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineering
 • Experience Construction Supervision Infrastructure
 • 25 years of working experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานจัดทำงบประมาณก่อสร้าง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานโยธา ก่อสร้าง มากกว่า 7 ปี
 • บริหารจัดการการจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้าง

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

16 hours ago

 

Applied
 • Good computer skills (Microsoft Office Word, Excel
 • Good speaking and writing English language
 • Team attitude

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานติดตั้งและควบคุมงานติดตั้งโครงหลังคา
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไซท์งานได้ดี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวช. ปวส. ด้านก่อสร้าง สถาปัตย์หรือด้านอื่นๆ
 • ประสบการณ์การด้านงานก่อสร้าง โยธา สามารถถอดแบบ

16 hours ago

 

Applied
 • Architect
 • Factory Design
 • Construction

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • architectural project
 • Lay out and plan interior room arrangements for a
 • AutoCAD and Adobe Photoshop

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • M&E System, Design, Contact/Control Suppliers
 • Design and Construction for Retail Store,
 • Flexible working hours

16 hours ago

 

Applied
 • Licensed engineer, min. level 2 of Mechanical.
 • Autocad as minimum, Revit is advantage.
 • Good English communication skills with clients

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถถอดแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในได้
 • คิดเปอร์เซ็นต์งานได้
 • ดูแลรับผิดชอบงานงานถอดแบบ ประมาณราคา

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถวางแผน ควบคุมการทำงานของช่าง

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AutoCAD, Sketch up, Photoshop
 • สามารถถอดแบบ ออกแบบ และเขียนแบบตกแต่งภายใน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 – 10ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ปวส.สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปวส.ไฟฟ้า, สอบเทียบ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสอบเทียบ

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 33 ปี
 • ช่างเทคนิค ไฟฟ้า, สอบเทียบ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการทำงานด้านก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์

16 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้
 • ถอดปริมาณ BOQ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกร
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

16 hours ago

 

Applied
 • Bachalor or Master in Engineering
 • 8 years of relevant construction or real estate
 • Excellent in spoken & written in Thai and English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Masters in Engineering
 • 5 years of relevant construction or real estate
 • Excellent in spoken and written in Thai & English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HVAC, ventilation system, poultry house
 • Auto Cad, Draftsman, Farm machinery ,
 • construction, layout drawing

16 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • 5 Years Exp in QS/Estimation/ Bidding for projects
 • Degree in Civil Engineering, Construction, related
 • Good Command of English will be an advantage

16 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Architecture or civil engineer
 • 5-7 years working experience as designer

16 hours ago

 

Applied
 • Min 8-15 years of experience
 • Can Start immediately
 • Salary around 60 - 65,000 THB

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil,CE,Construction,Architecture,Design,Interier
 • Project Management, Cost Control, Progress Control
 • Priority,management,Draft Blue Print,Retail Store

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.