• เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2 hours ago

 

Applied
 • Tenant Coordinator - The Emporium Shopping Comple
 • Bachelor Degree and able to speak English well
 • Salary able to negotiable

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Civil /Mechanical Engineering
 • 1-2 Years Working Experience
 • Good Command in English, both written and spoken

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years exp in Project/Contruction Management
 • Bachelor Degree or Master in Civil Engineer
 • Strong in Building Renovation/ Excellent English

2 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง งานเหล็ก

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการทำงานด้านก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิกาารศึกษาระดับปวช/ปวส. สาขาโยธา ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานซ่อม/สร้าง บ้านและคอนโด

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • งานบริหาร
 • งานก่อสร้าง
 • อสังหาริมทรัพย์

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to join well known construction
 • Opportunity to develop your skills in both challen
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to join well known construction
 • Opportunity to develop your skills in both
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • หากมีความรู้ด้านตกแต่งภายใน

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • จบทางด้านก่อสร้าง โยธา

23-Jun-17

 

Applied
 • 5 years of experience in project management
 • Male, 30 - 40 years old, Thai nationality
 • Knowledge of methods, equipment, formwork

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in instruments and control
 • Experience in power plant, oil&gas and refinery
 • Good command of English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Granduated in Bachelor degree in engineering field
 • Male or Female,Thai Nationality
 • Good command in of English (Spoken and Written)

23-Jun-17

 

Applied
 • Developing a variety of interior and exterior
 • Learning to apply the lighting manufacturers
 • Constantly staying abreast of the latest lighting

23-Jun-17

 

Applied
 • Male only. Thai nationality.
 • Graduate engineer in an electrical or mechanical
 • 5 – 10 years experience in facilities management.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาและมีใบอนุญาวิศวกร
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ

23-Jun-17

 

Applied
 • สามารถออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบแบบงานด้านโยธาได้
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (มีใบ กว.สามัญ)
 • ประจำสำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำโครงการ
 • ประสบการณ์ จป.เทคนิคขั้นสูง / จป.วิชาชีพ 5 ปี
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือ เทียบเท่า

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้างได้
 • ปวส. ขึ้นไป ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ สำรวจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา ก่อสร้าง
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ประจำสำนักงาน(ปทุมธานี) หรือประจำ Site งานได้ทุกที

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
 • สถานที่ทำงาน : เซ็นทรัลเวิลด์ทาวเวอร์ ปทุมวัน
 • พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้

23-Jun-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • BA with major in Civil Engineering
 • 5 years of experience in project management
 • Good skills of project management

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
 • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานกับผู้รับเหมาหลัก
 • สามารถถอดรายการวัสดุจากแบบ และมีความเข้าใจแบบ

23-Jun-17

 

Applied
 • Safety Manager
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง หรือโครงการขนาดใหญ่

23-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning & design
 • Construction & Operation
 • Ensure safe and effective transportation of people

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering, High Vocational
 • Good command of English.
 • Excellent coaching and supervisory skills, and abl

23-Jun-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • computer design skills
 • sketching skill
 • Good knowledge of local codes and regulations.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Multi-national civil eng and onstruction business
 • Remuneration package, including benefits, to suit
 • Bangkok based/SE Asia coverage

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Good communication skill in English
 • 3-5 years’ experience in instruments and control

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor of Science in engineering related field
 • 2 years of experience in HRSG or piping preferred
 • Experience in operating Caesar II and Algor

23-Jun-17

 

Applied
 • Male 26 - 34 years old, BE. in Engineering.
 • Has experience in Construction field.
 • Has skill in drawing, Mechanical and Electrical.

23-Jun-17

 

Applied
 • อ่านแบบ, ถอดแบบ, และประเมิณราคาได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

23-Jun-17

 

Applied
 • อ่านแบบ, ถอดแบบ, และประเมิณราคาได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบ กว. , มีประสบการณ์

23-Jun-17

 

Applied
 • ปวส. ป.ตรี ช่างก่อสร้าง โยธา
 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานสำรวจ ตรวจสอบงานก่อสร้าง 2-5 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ป.ตรี ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการด้านงานก่อสร้าง ควบคุมงานติดตั้งแผ่น

23-Jun-17

 

Applied
 • เขียนแบบ-ออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์การเขียนแบบ 1-5 ปี งานก่อสร้าง

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี
 • มีความรู้มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1-3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • Abel travel to work at upcountry.
 • Good command of spoken & written English

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
 • Experience in dealer sales, construction products
 • Good command of English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 26-32ปี
 • ปวส ขึ้นไป
 • ต้องเขียนแบบได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Male, 30 - 40 years old, Thai nationality
 • Bachelor of Civil, Structural, Geotechnical
 • 5 years experience in project management

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวช -ขั้นต่ำ
 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี คิดพื้นที่ได้คล่อง
 • เคยผ่านงานก่อสร้างจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.