• เพศหญิง , เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี

2 hours ago

 

Applied
 • have experience in merger and acquisition
 • Fluent in English skill is desirable
 • Experience from notable international law firm

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • legel,litigate,legal execution
 • Banking law
 • Legal Banking

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Advanced degree in Accounting
 • At least 5 years experiences in Managerial
 • Bachelor of Accounting & Master of Finance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / female, Thai national, age 48 - 55 years
 • Master's degree in Accounting, Finance
 • At least 25 years of finance & accounting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 8 years experienced in Accounting
 • At least 3 years experienced in managerial level.
 • Fluent in English

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 35-45 years old
 • Bachelor's degree or higher in Finance or Account
 • 10 years finance experience in a restaurant chain

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor’s Degree with major in Finance
 • 3-4 years experience in accounting system design
 • CPA / CIA holder or CFA charter holder

2 hours ago

 

Applied
 • Ability to manipulate large amounts of data
 • Coordinate and complete annual audits
 • Meet financial accounting objectives

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Report to CAO
 • Work at SVP Airport
 • Able to travel as when it is required

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Issue invoices, Collection, Accounting
 • Billing and collection
 • Bachelor/Master's degree in finance or Accounting

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance or Economics
 • underwriting corporate fleet case
 • Good communication and presentation in English

2 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in regulations and operational risk
 • Knowledge in organizational processes and control
 • Experience in Operational Risk

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or having job
 • Proficient in using Microsoft Office & NAVISION
 • Teamwork spirit with good skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national MBA graduate
 • Expertise in financial projection models
 • Proficient in English

2 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน
 • จบปริญญาตรีด้าน บัญชี กฎหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีภาวะผู้นำ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Treasury, FATCA และ Volcker
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีภาวะผู้นำ

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Finance , Accounting ,or business relate
 • 2 years experiences in financial
 • Extensive experience in Microsoft Excel

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business, Finance
 • 1 - 2 years experienced in business development
 • Experience with a real estate developer

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

7 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit
 • Auditor
 • Finance

7 hours ago

 

Applied
 • Master’s in Accounting / Finance / MBA
 • 8 to 10 years, in Accounting/Finance/Commercial
 • Strategic Acumen and strong focus on result

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 5 years of work experience in finance & accounting
 • SAP & AccPac (ERP) knowledge

7 hours ago

 

Applied
 • Manage and review the Balance Sheet reconciliation
 • Bachelor’s or higher degree in Accounting
 • At least 3 to 5 years or more of general ledger

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เศรษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรอบคอบ

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและบริหารงานการเงินและงบประมาณ
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
 • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 44-52 years old
 • Master's degree in Finance
 • 10-15 years working experience in senior financial

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to effectively drive projects to completion
 • Resolve obstacles and problems related to people
 • Flexibility for working over weekend and traveling

7 hours ago

 

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

7 hours ago

 

Applied
 • Inbound Call Center (ไม่ใช่งานขายประกัน)
 • มีประสบการณ์จากงานบริการ ดูแลลูกค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านสินเชื่อ/ไฟแนนซ์ให้กับองค์กร
 • หรือมีประสบการณ์งานด้านการตลาด การบริการแบบ B to B
 • มีประสบการณ์ระดับ Senior – ผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป

7 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • EDC (Electronic Data Capture) Product Management
 • Electronic Payment Management and mPOS Product
 • Acquire & Plan for Sale and Marketing Strategy

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 18 - 34
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ปริญญา โท สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 18 - 34
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 28 - 37 years
 • Experience at 5-8 years in this field.

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related field
 • 3 years experiencing in the real estate industry
 • English fluency with strong communication skills

7 hours ago

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Finance
 • 2-3 years working experience in financial
 • Good command of written and spoken English

7 hours ago

 

Applied
 • Thai, over 8 years experience in Finance&Account
 • Exp in set up Accounting procedure.
 • Exp work for Public Company Limited is plus

7 hours ago

 

Applied
 • University degree in financial management.
 • Experience for Treasury job and foreign exchange.
 • Proficiency in English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Service
 • Retail Credit
 • Agricultural lending

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาประเมินราคา,
 • มีประสบการณ์ทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการทำงาน
 • อายุ 21-25 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

7 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit, ตรวจสอบ, IT
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบ IT

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินการกลุ่มบริษัท
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาบัญชี การเงิน
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอผลงาน

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Commercial
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจโครงสร้าง Income Statement ของธุรกิจ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.