• ชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่างานออฟฟิศ
 • รักความสนุกสนาน ท้าทาย
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

2 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Design,develop & implement training
 • 10yrs experience in training(banking&finance)
 • Good knowledge in training tools and processes

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงาน จันทร์ - เสาร์ ได้
 • ขยัน อดทน คล่องแคล่ว
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female , Above 35 years
 • degree or higher in management, administration
 • 10 years experience in related position

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสานงานขาย ระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีประสบการณ์ ประสานงานขาย มาก่อน

14 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานธุรกิจ คู่ค้าต่างประเทศ,เอกสารนำเข้า
 • มีประสบการณ์ ติดต่อ นำเข้า ส่งออกมาก่อน
 • เพศหญิง การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree with strong English language
 • Work in elementary school classrooms with students
 • Attend parent meetings when needed

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี
 • จัดทำเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • สามารถปฎิบัติงานในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

14 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงาน จัดทำเอกสารทางการเงินของโครงการ
 • จัดการและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนัก
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัท

14 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update
 • ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน
 • ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า

14 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารการจัดซื้อและดำเนินการจัดซื้อ
 • ติดต่อประสานงานภายในแผนกจัดซื้อ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บางโอกาส

14 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและการควบคุมเอกสาร

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment,HR,Human Resource,Talent Acquisition
 • Recruiter,HR Officer,HR Consultant
 • Recruitment Consultant,HR Business Partner

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English Reading and Writing
 • Interesting project in a dynamic environment
 • Fun working environment!

14 hours ago

 

Applied
 • Challenges of Human Resource tasks
 • Environmental awareness manufacturing
 • Fun, Friendly and Fairness working environment

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 28 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Have experience 5 years in HRD,OD or related fi

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. (ทุกสาขา)
 • ชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล

19 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, mid-senior position
 • ปริญญาตรี, ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • เงินเดือนและสวัสดิการดี มีโอกาสก้าวหน้า

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เป็นคนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ขยัน,อดทน และรับแรงกดดันได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Master degree
 • Fresh graduates are welcome
 • Third language is preferred

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project management
 • Project coordination
 • business development

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี
 • เพศ หญิง
 • ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • to be part of the one of the biggest
 • to fully utilize your skills to support business
 • Other tasks as assigned by project manager

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ฝึกอบรมพนักงาน และ contractor ให้มีความรู้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

19 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 • จัดทำเอกสารงานธุรการโรงเรียนนอกระบบ
 • มีประสบการณ์ทำงานในการจัดทำเอกสารการศึกษา

19 hours ago

 

Applied
 • 5-8 years Learning and development
 • Ability to work on a strategic and tactical level
 • Excellent English written and verbal communication

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

19 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

19 hours ago

 

Applied
 • หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักในงานบริการ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

19 hours ago

 

Applied
 • Prepare job posting in every channels
 • Search candidates together with provide short-list
 • Handle recruitment activities such as Job Fair

19 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานต่างประเทศ
 • มีความรู้นำเข้าสินค้า

19 hours ago

 

Applied
 • Degree
 • more than 3years experience
 • HR manager

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

19 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • University degree in English or literal program
 • Knowledge of International Labor Law
 • Good command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

 

Applied
 • Human Resource Manager Job
 • Fashion Brand & Luxury Industry
 • Bangkok - Thailand

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19 hours ago

 

Applied
 • 8 years of experience in general administration
 • Mange the administrative areas
 • A good team player

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Logical thinking ,high passion to inspire people
 • Smart Lively and Humble ,Love what you do
 • Recruitment solutions expert

19 hours ago

 

Applied
 • มีความสามารถด้านโซเชียลมีเดียร์
 • ใช้ Word press ปรับปรุงเว็บไซด์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • Fresh graduate are welcome
 • Japanese N5 up
 • Female, age not over 24 years old

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.