• พัฒนาวางแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้

28-Mar-17

 

Applied
 • Manage and administer company’s C&B and Payroll
 • Manage company's HR policies, practices and system
 • Lead and manage employee relations program

28-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ คัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม วางแผน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 23-30 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female , Age about 35-40 years
 • Bachelor Degree in related field
 • Min 5 years experience in HR/GA department

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือเพศทางเลือก อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ได้ทำงานร่วมกับนางแบบมืออาชีพ
 • ได้เดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศ

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Possess Bachelor’s degree
 • Experience in HR Administrative work
 • Good communication skill

28-Mar-17

 

Applied
 • Working as RUNNING or DIY style.
 • Experiences in HRM Supervisor level 7-10 years .
 • Good at English , smart & active characters.

28-Mar-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • อายุ 30 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านทรัพยากรบุคคล

28-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age over 30 years old
 • Bachelor degree or higher in Business Admin.
 • Minimum 5 years of experiences as a secretary

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female/ Male age over 25 years.
 • Diploma or Bachelor degree in Administration
 • Minimum 3 years of experiences

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป

28-Mar-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านเงินเดือน โดยครงมาทั้งระบบ

28-Mar-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถส่งสาร ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ต้อนรับบริการลูกค้า

28-Mar-17

 

Applied
 • 3-5 years of human resource operations experience
 • Experience with in recruiting is a plus
 • Trustworthy, positive and enthusiastic

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experience in biddings process
 • "Can DO” Attitude and problem solving skills
 • Must be computer literate

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นเลขาผู้บริหารตามสายงาน
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Mar-17

 

Applied
 • Education Bachelor’s degree
 • Control Company Car & Driver Schedule
 • Manage employee's information

28-Mar-17

 

Applied
 • Female, age of 21-28
 • Bachelor’s Degree in related fields / New graduate
 • Having knowledge of Accounting & Admins

28-Mar-17

 

Applied
 • ใบขับขี่ประเภท 2 อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ปวช.- ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ฝึกอบรมพนักงานขับรถประจำทาง

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสรรหา

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความประสบการณ์ในด้านธุรการอาคารฯ
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบกาณ์ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านนิติบุคคลอาคารชุด
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สต็อคอะไหล่ตาม order
 • ปวช.ช่างยนต์
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์

28-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร/จัดทำรายงาน
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales support experience
 • Good in excel & SAP
 • Detail oriented & mature

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์

28-Mar-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • CTW Office
 • Diverse team
 • Fluent English

28-Mar-17

 

Applied
 • HR Manager
 • HRBP
 • Human Resources Management

28-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 25-35
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good command of Japanese (N3)

28-Mar-17

 

Applied
 • CTW Office
 • Dynamic team
 • 6-7 years of experience

28-Mar-17

 

Applied
 • Female, Age between 28-35 years
 • Bachelor Degree on any related field
 • 4 -5 years sales experience will be an advantage

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • University degree or equivalent
 • 3 to 4 years work experience in a similar field
 • support the LnD’s Learning Solutions Unit

28-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป, วุฒิป.ตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้, สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimun 1 year of experience in Admin area
 • Comfortable with Administration work
 • Able to communicate in English and Thai

28-Mar-17

 

Applied
 • Automotive Manufacturing Buiness
 • At least 10 years working experiences in HR
 • Management Level

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To report to Head of Litigation Department
 • To answer phone calls
 • To coordinate with clients, messengers, co-workers

28-Mar-17

 

Applied
 • To work with Big Stable Japanese Based Company
 • To utilize coordinating skill and communication
 • To get remuneration package and good location

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 28-40
 • 3-5 years working experience
 • Bachelor Degree in any related fields

28-Mar-17

 

Applied
 • To contribute many kind of industries
 • To work in the company listed with first section
 • To work in largest EMS Company in Japan

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years’ experience in order management field
 • Knowledge in SAP is preferred
 • Good knowledge in preparing and summarizing data

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

28-Mar-17

 

Applied
 • Exp in recruitment, sales & marketing, service
 • working with international environment
 • Result-oriented, enjoy working with people

28-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.