• ยื่นภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30
 • ตรวจสอบและกระทบยอดคงเหลือทุกบัญชีได้
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

2 mins ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4 mins ago

 

Applied
 • 5 years work experience in auditing, accounting
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • CPA qualification is required

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, Thai nationality
 • At least 2 years’ experience
 • A “Can Do” attitude.

26 mins ago

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience in Accounting Firm, Hold CPD
 • Good command in English

27 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • MBA in innovation management
 • 8 years experience in audit or consultant firm
 • Fluently in English both speaking and writing

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • At least 2 years’ experience in IT Audit
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

31 mins ago

 

Applied
 • Female, Aged not over 33 years old
 • Good command in English
 • At least 5 years experience in Accounting

37 mins ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor Degree of Accounting (Only)
 • Experienced in AS400,SAP Program
 • Experience in A/P, Costing & GL

37 mins ago

 

Applied
 • Filing daily business transactions and documents
 • Being in charge of and/or participating on team
 • Reviewing all reconciliations and ensuring

43 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินและการบัญชี
 • เข้าใจการทำบัญชีบริหาร บริหารต้นทุน บริหารเงิน

48 mins ago

 

Applied
 • Male, Aged not over 28 years old
 • Bachelor's degree in accounting field.
 • At least 1-2 years experience in Accounting

50 mins ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินและการบัญชี
 • เข้าใจการทำบัญชีบริหาร บริหารต้นทุน บริหารเงิน

56 mins ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนงานของหน่วยงานต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ ตรวจทานกระบวนการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดีเยี่ยม

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Minimum 1 years experience in Accounting
 • Proficient in English.

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare cash forecasts and cash flow
 • Insurance and/or banking background
 • Analyze transactions/ accounting methodology

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee & manage accounting all functions
 • Manage all set of accounting
 • 5 years or more of experience in accounting

1 hour ago

 

Applied
 • Financial Analysis
 • Budgeting and forecasting
 • Management reporting

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Obtain and maintain the financial reporting
 • Support budget and forecasting activities
 • Ensure an accurate and timely reports

1 hour ago

 

Applied
 • Experienced Accountant
 • Computer literate
 • Account Receivables

1 hour ago

 

Applied
 • Implement Group’s treasury strategies, policies
 • Provide financial services to Solvay companies
 • Study, define and propose treasury processes

1 hour ago

 

Applied
 • Experience from Audit Firm is a MUST
 • Minimum 8 years of working experiences
 • Bachelor or higher in Accounting

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting Knowledge
 • Budgeting Management
 • Financial Modeling and Analysis

1 hour ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีการบัญชี หรือการเงินขึ้ันไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีไทย

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • handle cash management, working capital, funding
 • Oracle Cost
 • accounting process workflow structure cost

2 hours ago

 

Applied
 • 6 years’ experience in property management
 • Male or female, at least 30 years old
 • Degree in Accounting, Finance or Economics

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาเกี่ยวกับการบัญชี
 • สามารถปิดงบและมีใบประกอบวิชาชีพ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและการเงินให้กับลูกค้า
 • ปริญญาตรี-โท การบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์,

2 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย
 • จัดทำบัญชี ภงด.1,3,53,30 ประกันสังคม
 • ปิดงบรายเดือน

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น EXPRESS ได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้

3 hours ago

 

Applied
 • Prepare document to be Listed Company
 • Good command of English
 • Be able to work in Bangpu Industrial Estate

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General Affairs Section
 • งานด้านล่าม
 • Accounting Section

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate planning
 • Organize corporate strategy, KPI setting
 • Develop strategy and progress report

3 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 30 up with THAI nationality.
 • BA in Accounting and Finance, MA is an advantage.
 • Fair English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related filed
 • The knowledge of accounting or bookkeeping
 • Good interpersonal communication and social skill

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Billing, Finance, accounting, manager,
 • domestic distribution, Logistics, vendor payments
 • account recieveable

4 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 35 up with THAI nationality
 • BA in Accounting and Finance, MA is an advantage
 • Strong knowledge of Thai Accounting Laws,

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • DEGREE QUALIFIED IN ACCOUNTING/FINANCE
 • 3+ YEARS EXPERIENCE IN GENERAL ACCOUNTING

4 hours ago

 

Applied
 • Handling all related head office transactions
 • Controlling company fixed assets
 • Handling petty cash, reimbursements ฿ cash advance

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus, Overseas Business Trip, Medical Ins
 • Worldwide Construction Products Trading Company
 • At least 5 years of exp. in Accounting

4 hours ago

 

Applied
 • Account Receivable
 • Cashier
 • SAP

4 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมอย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณืด้านบัญชีต้นทุน

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Medical Allow, PVD Fund, Acct Ins
 • Top Quality Construction Products Manufacturer
 • At least 5 exp. in Costing Account

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2-3 mths., PVD Fund, Meal, COLA, etc.
 • High Reputation Garment Accessories Manufacturer
 • At least 3 yrs experience in Accounting

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.