• ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Cost Accounting Experience
 • Chulalongkorn/Thammasat/Kaset
 • Well known University

4 hours ago

 

Applied
 • At least a bachelor’s degree
 • Strong knowledge of design process
 • Five to seven years in-depth knowledge

4 hours ago

 

Applied
 • compensation & benefit
 • Total Rewards
 • Remunerations

4 hours ago

 

Applied
 • Strong online portfolio available for viewing
 • Design prototypes
 • Adobe Creative Suite (desirable)

4 hours ago

 

Applied
 • Bechelor’s Degree in Human Resources Management or
 • Effective and excellent team work in interpersonal
 • Service-mind, enthusiastic, able to work under hig

4 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experienced Sales - Resales - Leasing
 • Good command of English or other
 • experienced in real estate duties is an advantage

4 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Sell products to Key Account customers
 • Sales plans and reports
 • 5 years relavant working experience

4 hours ago

 

Applied
 • ACCOUNTING
 • LEASING
 • TAX

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านประเมินราคาโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้านระบบ MRP
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

4 hours ago

 

Applied
 • Implement digital strategy
 • Provide digital strategic direction
 • Experience from Digital Agency

4 hours ago

 

Applied
 • Logistic Head FMCG company
 • Regional responsabilities
 • Warehousing, Distribution and Transportation

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเก็บยอดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • มีประสบการด้านงานเร่งรัดหนี้สิน 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถบริหาร รวมถึงวางแผนระบบทีมได้เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • Sales and Technical Engineering operation
 • Automation control system, Low / Medium Voltage
 • Project management and solution consultancy

4 hours ago

 

Applied
 • Consumer insights manager
 • Category development manager
 • Market research manager

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ ขยัน

4 hours ago

 

Applied
 • พศหญิง อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรขึ้นไป(สาขาบัญชี)
 • เป็นผู้ที่ศึกษา,พัฒนาตนเองเสมอ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวชขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • ประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe PhotoShop

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Female, good English with trading experiences
 • Good English Communication and logistic background
 • Background in Japanese trading company is a plus

4 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Japanese Certificate Level 1-3
 • Experiences in interpreter and coordinator
 • Good English Communication

4 hours ago

 

Applied
 • Client Onboarding
 • KYC operation
 • AML Compliance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี ทางด้านการตลาดหรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Experience of successfully selling property
 • ideally luxury residential property
 • Professional manner is essential

4 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of commercial software development
 • Experienced in designing large scale system
 • Deep experience in one or more of C#, C++

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in C# & ASP.NET (MVC5)
 • Positive Thinking and fast learning
 • Able to communicate in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Full Stack Web Developer
 • LAMP Stack and PHP
 • Great Location, Salary and Benefits

4 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 ,JLPT N3-N1 ,Fresh OK
 • 0-3 experiences as Administrator, Interpreter
 • 20,000 – 40,000 THBTHB + Benefits

4 hours ago

 

Applied
 • 2+ years of experience in HR and Talent Management
 • Excellent communications, facilitation skills
 • and strong leadership are required

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in the automotive
 • Strong analytical and project management
 • Dynamic, team player who possesses initiative

4 hours ago

 

Applied
 • iOS and Android Team Lead and Developer
 • Telecommunication Technical Consultant
 • Joining the Core Team

4 hours ago

THB55k - 120k /month

Applied
 • experiences with Public Company Limited is a must
 • min. 6 years experiences in Sr. Accounting level
 • strong accounting knowledges & hands on experience

4 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Meeting and gathering requirements form users
 • Analysis requirements and mock up data
 • Demo / Proof of concept by product and solution

4 hours ago

 

Applied
 • One or more years of demonstrated Team
 • Good English communication
 • Excellent working knowledge of IT operations

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field.
 • At least 8 years of experience in marketing
 • Detail oriented, good analytical skills

4 hours ago

 

Applied
 • at least 3 years of technical writer
 • Must be good in English both written and spoken
 • Enterprise/ Global working background

4 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Thai national applicants are preferred
 • Fluency in English is a requirement
 • Excellent communication and negotiation skills

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • จ้งลูกค้าทางโทรศัพท์ เรื่อง การเปลี่ยนเลขที่บัญชี
 • จันทร์ - ศุกร์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General Manager/ Managing Director
 • Wastewater Treatment/Industrial, Manufacturing
 • Good people management

4 hours ago

 

Applied
 • Sourcing new suppliers
 • Create competitive prices
 • Set up all plan to achieve sale

4 hours ago

 

Applied
 • รับสมัคร 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2560
 • สัมภาษณ์ 25 – 28 เมษายน 2560
 • ทราบผลภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business admin, Accounting
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-33 years old
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือนเริ่มต้น 14,000 - 25,000 บาท บวกสวัสดิการ
 • ประสบการณ์งานขาย 1 - 2 ปี จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 8+ years of senior-level management experience
 • Most have worked in a progressive multinational
 • Strong background in brand leadership

4 hours ago

 

Applied
 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

4 hours ago

 

Applied
 • Exp 1 yr up in SAP SD
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

4 hours ago

 

Applied
 • 15 years’ exp in high rise building is a plus
 • 2,000 million baht up is a plus
 • Report direct to CEO / President

4 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 26-40 years
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 5-7 years working experience in Accounting

4 hours ago

 

Applied