• วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านโปรแกรม PLC
 • มีโบนัส มีประกันชีวิตกลุ่ม (อุบัติเหตุ)

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • หญิง 28-32 ปี วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านงานเชียร์ขาย
 • สูง 155 ซม. ขึ้นไป รูปร่างสมส่วน ขาว สวย

19 hours ago

 

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 25 - 35 years
 • Bachelor or Master of Finance, Economics
 • Knowledge in financial analysis

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher of IT, Computer Science
 • 2 – 4 years experiences in System Analyst
 • Understand System of Hardware and Network

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering ,plastic, package
 • Experience in Sales Management, engineering
 • Own car and a driving license

25-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • มีความรู้และความชำนาญในการใช้กล้องระดับ,กล้องไลน์
 • สามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Autocad,MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน AutoCAD, MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานอยู่ประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

25-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Business Admin
 • 5-10 years experience in auditing
 • TOEIC Score 700 up

25-Feb-17

 

Applied
 • work in the world's number one tire and rubber
 • opportunity to utilize QA skills and knowledge
 • An opportunity to get career advancement

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age not over 40 years
 • Degree in Mechanical, Industrial Management
 • Good command of English and computer skill

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 38-50
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 5-10 years working experience

24-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสร้างสรรค์งานอีเวนท์ คุมงาน ประสานงานได้
 • ใช้ Word/ Powerpoint /Excel พื้นฐานได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • accounting in Asia Pacific
 • Budget control & Investment
 • cost kaizen activity

24-Feb-17

 

Applied
 • Develops and Follow up a business plan and sales
 • Follow up the marketing plans as needed
 • Provides timely feedback to senior management

24-Feb-17

 

Applied
 • Female, age 30 Years and above ,Thai nationality
 • Bachelor Degree or higher in accounting
 • At least 3 years of assistant accounting manager

24-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Native English Speaker
 • A good Technical Instruction
 • A good transmit or communication for the students

24-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • At least 7 years of experience
 • Ability of SAP application is a plus

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลทำความสะอาดรถ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • อายุ 30-45 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/ Female, age 30-40 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering , Marketing
 • 5-7 years up professional experience in Program

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive,TS16949 background would be preferred
 • Min 1 year experience in Production line field
 • Bachelor's degree in IE,ME or related field

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Minimum 10 years of experience in sales
 • Excellent communication in English

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • Experience in sales and marketing
 • Good command in English skills especially

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Engineering license is required.
 • Good command in PLC application

24-Feb-17

 

Applied
 • HR & GA Manager
 • Experience and knowledge of HR/GA work
 • Good English communication

24-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related
 • Good attitude ,height responsibility ,enthusiasm
 • To monitor and control all delivery time of order

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรือซ่อมบำรุงโรงงาน 8ปี
 • บริหารจัดการระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

24-Feb-17

 

Applied
 • At least 5 years of accounting experience
 • Analyze the movement of ending inventory
 • Follow up on aging items in inventory account.

24-Feb-17

 

Applied
 • Plan, manage and supervise on-going maintenance
 • Manage and supervise the installation, testing
 • Work on the machine line and associated equipment

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in accounting/auditing
 • Performing all aspects of internal audit activitie
 • Conducting internal audits for various departments

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Agricultural Science / Chemistry
 • At least 5 years of proven crop care
 • Excellent interpersonal skills are key requirement

24-Feb-17

 

Applied
 • Discipline in Bachelor or higher degree
 • Experience 2-3 years in Customer Service
 • Proficiency in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ขาย อย่างน้อย 3 ปี (ขายเครื่องสำอาง)
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ขาย อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

24-Feb-17

 

Applied
 • 5-10 year experience in inventory control
 • Good Command in English
 • Excellence computer literacy, advance Excel

24-Feb-17

 

Applied
 • Supply Chain Management
 • Inventory Management
 • Logistics Operation

24-Feb-17

 

Applied