• เพศหญิง อายุ18 – 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช หรือ ปวส ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Words, Excel

23 mins ago

 

Applied
 • ทุนการศึกษา
 • การศึกษา/ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • การฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาสายวิชาชีพ

23 mins ago

 

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in Auditing firm.
 • English skills

23 mins ago

 

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Excellent command of English

23 mins ago

 

Applied
 • financial and strategic and accounting
 • accounting , separation reports
 • banking , corporate , investment

23 mins ago

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

23 mins ago

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

23 mins ago

 

Applied
 • จัดทำสรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance
 • Railway Engineering
 • Project Driven

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • leading Financial Planning and Analysis activities
 • experience in commercial finance for FMCG industry
 • able to work under high work presssure environment

23 mins ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ASSISTANT STORE MANAGER
 • Retain Business/Industry
 • 40-50k + Incentive

23 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร
 • มีประสบการณ์การสอนคณิตศาตร์มาก่อน
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

23 mins ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ

23 mins ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้

23 mins ago

 

Applied
 • salary, perks, development opportunities
 • bangkok,high ranks
 • Hotel Business Development

23 mins ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • ผู้แทนขายยากรุงเทพและร้านยาต่างจังหวัด
 • ขายเก่ง ปิดยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • ผู้แทนยาเขตศิริราช เขตพระมงกุฎ และร้านยาภาคใต้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Evaluation bases on real performance
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • to enhance your managerial skill

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to enhance your managerial skill
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานในฝ่ายบัญชี
 • ดูแลงานเอกสารในฝ่ายบัญชี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลสถานะการขนส่งสินค้าและเอกสารแก่ลูกค้า
 • ตอบข้อสงสัยทางการขนส่งสินค้าและเอกสารให้แก่ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.6

6 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work with one of the most famous
 • An opportunity to develop sales skills and sales
 • An opportunity to travel overseas get connection

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ computer เบื้องต้น
 • มีที่พักใกล้ ละแวก ที่ทำงาน

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลร้านอาหารในด้านการบริหารงาน (Management)
 • ดูแลเรื่องการดำเนินการ (Operation)
 • ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ผู้ที่มาติดต่อกับร้านอาหาร

6 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสาร เช่น รับบิล วางบิล และงานตามที่ได้รับมอบ
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

6 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสาร เช่น รับบิล วางบิล และงานตามที่ได้รับมอบ
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

6 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in well-known corporate
 • Opportunity to utilize your skills and grow
 • Opportunity to expand your knowledge from Japanese

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-29 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบ Network IT
 • สามารถ เขียนแบบ CAD ได้

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 - 28 ปี ( เท่านั่น )
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • มีความละเอียด รอบคอบ

6 hours ago

 

Applied
 • Recruitment
 • Sales
 • Head Hunter

6 hours ago

 

Applied
 • Consumer Marketing
 • Marketing Campaign
 • Management

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ด้านบัญชีและการเงิน
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

6 hours ago

 

Applied
 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

6 hours ago

 

Applied
 • Operations Manager
 • PC Manager
 • Promotion Manager

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design, drive execution of leadership program
 • Develop yearly activity roadmaps
 • Evaluate instructor performance

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

6 hours ago

 

Applied
 • 4-5 years of work experiences
 • Knowledge of capital and commodities markets
 • Knowledge of financial accounting for SET

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 35 – 45 years old
 • Able to communicate in English
 • Basic computer skill required

6 hours ago

 

Applied
 • Marketing POS for spirit Thailand
 • IWS Catalogue Technical sheet for spirit
 • Marketing POS for HORECA Bangkok

6 hours ago

 

Applied
 • Marketing POS for spirit Thailand
 • IWS Catalogue Technical sheet for spirit
 • Marketing POS for HORECA Bangkok

6 hours ago

 

Applied
 • MNC Organization
 • Part of a strong finance team
 • Dynamic career rotation in a growing company

6 hours ago

 

Applied
 • พนักงานครัวร้านอาหารเกาหลี
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • เพศ : ชาย , หญิง

6 hours ago

 

Applied
 • งานธุรการเอกสาร
 • ตรวจสอบ บิลซื้อ-บิลขาย
 • จัดทำสต๊อคสินค้า

6 hours ago

 

Applied
 • บุคคลิกดูสะอาดเรียบร้อย
 • รับออเดอร์ และ บริการเสิร์ฟอาหาร
 • ดูและและบริการลูกค้า

6 hours ago

 

Applied