• 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
 • านขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

7 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Develop, implement Supply Chain's strategic
 • Drive continuous improvement culture
 • Create, improve and manage value improvement

7 mins ago

 

Applied
 • Bachelor in Engineering (Electronics / Mechanical)
 • Product and Tooling (mold) Design.
 • Expedite correct information to the debugging team

7 mins ago

 

Applied
 • Non Production Material Buyer
 • Indirect Material, Indirect Procurement
 • MRO, Machine, Indirect Purchasing

8 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Aged 35 years old or above, male, Thai
 • Proficient in Solid works CAD software.

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Draftman,Product,Refrigeration
 • CATIA and V5 and 2D,3D
 • PLASTIC PRODUCT

8 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต, ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย อายุ 20 - 28 ปี
 • ปวช. เครื่องจักรกล

8 mins ago

 

Applied
 • งานหลักเป็นล่ามประจำโรงงาน
 • การศึกษา เอกภาษาญี่ปุ่น (ระดับ 2 ขึ้นไป)
 • ประสบการณ์งานโรงงานอย่างน้อย 1 - 2 ปี

8 mins ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 - 28 ปี การศึกษา ม.6, - ปวช
 • เคยผ่านงานโรงงานและรู้จักมาตราฐานระบบคุณภาพ
 • สามารถจัดทำเอกสารเกี่ยวการจัดส่งสินค้าได้

8 mins ago

 

Applied
 • Tool Shop Leader
 • shop Leader - Plastic Injection Mold
 • Shop Leader

8 mins ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Import Officer, Custom Clearance
 • Automotive, Manufacturing
 • Shipping, Logistics

8 mins ago

 

Applied
 • Min. 3 years experience in PLC and Automation
 • Work location is in Rayong
 • Food & Beverage / Rubber industry

8 mins ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • 4 years experience in fire fighting system
 • Leadership and communication skills

8 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s in Instrument Engineering
 • Good knowledge in instrumentation
 • To manage and control the necessary spare part

8 mins ago

 

Applied
 • TEN years experience in logistics business
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Degree or Master’s Degree in Logistics

8 mins ago

 

Applied
 • FIVE years experience in logistics business, 3PL
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Fleet management experience is a plus

8 mins ago

 

Applied
 • experience in transportation industry management
 • transportation management at least 5 years
 • Having managerial and leadership skills

8 mins ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าเรือ
 • แก้ไข และป้องกันความเสียหายระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า

8 mins ago

 

Applied
 • Industrila Controller
 • Cost Controller
 • Management Controll

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Instrumentation and/or Analytical
 • 3-5 years of experience in Refinery, Petrochemical
 • Proficient in MS Word and Excel

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical or Industrial Engineering or related.
 • Knowledge in Lean manufacturing.
 • 3 years in mechanical and process improvemement.

8 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Accounting
 • 8 years working experience in cost controlling
 • Leadership and people management skills

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Expert in Lean Manufacturing
 • Proficient in 5S,Value Stream Mapping
 • 7-15 years experience in Manufacturing

8 mins ago

 

Applied
 • Responsible for developing strong relationships
 • Visit customer to maintenance condition
 • Visit customer (Amatacity and Easternseaboard)

8 mins ago

 

Applied
 • Male or female, aged not over 32 years old.
 • Bachelor’s degree in any discipline.
 • Have experience or knowledge in the logistics

8 mins ago

 

Applied
 • Degree in any Human Resources, Psychology
 • 5 - 7 years’ experience in a senior professional
 • Understanding of Thai Labour Laws

8 mins ago

 

Applied
 • degree in Engineering, Economics or any related
 • 3 - 5 years plus experience in a Purchasing
 • Understanding of a sense of urgency

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • maintenance
 • planner
 • reliability

8 mins ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Industrial Engineer,Mechanical Engineer
 • Read drawing,Steel manufacturer,machinery product
 • Electric Motor-Inverters,can work at Nikompattana

8 mins ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, Age under35 years old up
 • Diploma certificate and above in related fields
 • Have experience in Assembly of Automobile

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in technical areas
 • Minimum 5 years experience in Logistic
 • Good command in English proficiency

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in technical areas
 • Minimum 3 years experience in Logistic
 • Good command in English proficiency

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Age above 35 years old,
 • Min.5 years' experience in Chemical
 • Experience in supply chain & BOI Knowledge / SAP

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • planner
 • material
 • inventory

5 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • human resource
 • receptionist
 • admin

6 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 13 months' salary
 • Annual leave start from 14 days
 • training oversea

6 hours ago

 

Applied
 • Payroll
 • Rayong
 • HR Operation

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in Sheet Metal and Welding advantageous
 • Fair English would be ideal but not necessary
 • Motivated and committed

6 hours ago

 

Applied
 • chemical manufacturing purchasing environment.
 • Good command in both spoken and written English
 • can travel abroad

7 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Diploma in Mechanical fields with GPA. 2.50 up
 • Excellent Problem solving attributes
 • Excellent Leadership and communication skills

7 hours ago

 

Applied
 • Diploma in Mechanical fields with GPA. 2.50 up
 • Excellent Problem solving attributes
 • Excellent Leadership and communication skills

7 hours ago

 

Applied
 • 3 years or above
 • experience in all aspects of planning
 • knowledge of market research

7 hours ago

 

Applied
 • Diploma / Bachelor’s degree in Instrument
 • Selling to Customer Needs
 • Having own car and license

7 hours ago

 

Applied
 • Diploma / Bachelor’s degree in Instrument
 • Selling to Customer Needs
 • Having own car and license.

7 hours ago

 

Applied
 • Diploma or higher in Computer
 • 0-2 years’ experience in supporting
 • Have knowledge in basic network and server

8 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, aged 35-45 years old
 • At least 5 years experience in dealing with NC
 • Degree in either Mechanical/Electrical/Electro

9 hours ago

 

Applied
 • high vocational
 • Minimum of 5 years in Maintenance,
 • เครื่องกล

9 hours ago

 

Applied