• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
 • ติดต่อสื่อสารประสานงานภายในและนอกองค์กร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหการ
 • สามารถอ่านแบบงาน และเขียนแบบงานได้เป็นอย่างดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศิกษา ระดับ ป.6 ขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถ แบคโฮ เตรียมขนส่งเหล็กลวดตามคำสั่ง
 • บันทึกการเตรียมขนส่งเหล็กลวด
 • ขับรถ แบคโฮ กับรถหัวลากขนย้ายเหล็กลวดไปเก็บ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริการขับรถยนต์รับ- ส่งพนักงานอบรม/ออกนอกสถานที่
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการเสนอราคาและจัดทำสรุปราคาลวดเหล็ก
 • คีย์ข้อมูลใบสั่งซื้อและเก็บไฟล์ข้อมูลลูกค้า
 • ควบคุมกำหนดวัน เวลา และสภาพการส่งมอบสินค้า

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automotive
 • Labor Union Experience
 • English Communication

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in Supply Chain(Purchasing/Procurement)
 • ECN / PCN management
 • Procurement/sourcing process

4 hours ago

 

Applied
 • Work in leading engineering and design firm
 • Fluent in English and Thai (Written and spoken)
 • Challenging and exciting projects

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading engineering and design firm
 • Challenging and exciting projects
 • Based in Rayong, Thailand

4 hours ago

 

Applied
 • Material Flow Experience
 • Industrial Engineering
 • Production Control & Logistics

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plant Quality Manager
 • Engineering Background
 • Automotive Experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-8 years above in production experience.
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Strong in people skill

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years in Production Control & Logistics
 • English preferred
 • General logistics knowledge required

4 hours ago

 

Applied
 • University degree in Accounting, Business
 • 5 - 7 years in a similar capacity within direct
 • Experience in Chemical/Polymer

4 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในด้านนำเข้าส่งออก และสิทธิ BOI ม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งเขียน และพูด ได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในด้านนำเข้าส่งออก และสิทธิ BOI ม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งเขียน และพูด ได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ CNC machining experience
 • Ability to set up and run CNC machines
 • Understanding of CNC programming

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of the main principles of ISO and HACCP
 • 5 years in food industry / Research & Development
 • Degree or Master Degree in Food Science

4 hours ago

 

Applied
 • Accounting & Finance Manager
 • 140,000 baht
 • Rayong

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupation Health and Safety
 • Minimum 4 years’ experience in Safety field
 • Knowledge of safety / Industrial law

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลจัดซื้อ Spare Part เครื่องจักรในประเทศ
 • ช่วยรับวางบิล, รับสินค้าเข้าระบบ จากคลังสินค้า
 • ดูแลนำเข้า

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนด้านการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล
 • รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ต้องมีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • Possessed 8-15 years of professional experience
 • Thai nationality

4 hours ago

 

Applied
 • work in the company listed with first section
 • make a deal with the general contractor
 • to work in the company which increase sales

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of working experience
 • Knowledge of ERP system (M3) or other relates
 • Overall management of inventory control systems

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work in the company listed with first section
 • make a deal with the general contractor
 • to work in the company which increase sales

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science, Food Technology
 • Knowledge in HACCP, GMPs system.
 • Good in written and spoken English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in the company listed with first
 • Able to make a deal with the general contractor
 • Able to work in the company which increase sales

4 hours ago

 

Applied
 • Able to work in the company listed with first
 • Able to make a deal with the general contractor
 • Increase sales and growing every year

4 hours ago

 

Applied
 • Experience with Microsoft Office 365
 • Excellent knowledge and proven track record
 • Network Architecture with relates knowledge

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female / 22-24 years
 • Degree in Mechanical Engineering or related
 • 0-2 working experience

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related field.
 • At least 5 years' experience in Management level.
 • Excellent in English Communication Skill

4 hours ago

 

Applied
 • Age between 35-45 years old
 • Bachelor or Master in Accounting
 • At least 6 years’ experience in accounting field

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปฏิบัติเอกสารการส่งออก และประสานงานกับสายเรือ
 • รายงานและจัดทำรายงานการผลิตเม็ดพลาสติก

4 hours ago

 

Applied
 • Female, age 21 - 30 years old
 • Diploma Certificate or higher in related field
 • Good command of English, both spoken & written

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ21-30ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • Pipe , Stress ,Engineer ,piping , onshore,offshore
 • Auto cad , Microstation ,Auto,Plant ,PDS , PDMS
 • Mechanical , Industrial Engineering , DIC/IDC

4 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้

4 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • Experience in QA, QC
 • Experience in Laboratory Management

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in Customs, Import/Export
 • Strong knowledge of Import/Export, Tax, Customs
 • Strong command of written and spoken English

4 hours ago

 

Applied