• เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป, วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานและซ่อมงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรับผิดชอบ อดทน ชอบการบริการ

54 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในระบบงานขนส่ง 2 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Female age 20 years old up
 • Bachelor degree in Business English,
 • Good command in English, Computer literate.

3 hours ago

 

Applied
 • Male, Unlimited age
 • Bachelor Degree or the equivalent degree
 • Major Bachelor in Electricity or related filed

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาเคมี, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีจิตสำนึกที่ดีในด้านความปลอดภัย, มนุษยสัมพันธ์ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineer
 • Experience in Maintenance,Mechanical
 • Good in English communication

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน จะได้รับการพิจารณา
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office

5 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or Science.
 • Self- activated logical thinking.
 • Ability to use MS Office programs.

5 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or related fields.
 • Experience in Project engineering.
 • Able to travel up-country for short periods.

5 hours ago

 

Applied
 • Control with high level quality of mixing process,
 • Control Qality of Process Dipping line
 • Do cost saving project

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master Degree
 • Minimum 3 years’ experience
 • Report to MAINTENANCE MANAGER

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Science
 • Experience in ISO,GMP and HACCP
 • Faire spoken and written English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of CAD ideally, design, installation
 • Minimum 3 years’ experience
 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Mechanical

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in engineering or related
 • Skill in cost reduction and product development
 • Minimum 4 years relevant working experience

14 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Electrical, Electronics
 • 3 years of experience in similar role
 • Good in Electrical design, control system

14 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 35 - 40 years old
 • Bachelors or Master’s Degree in Engineering
 • 5 years’ experience as Quality system

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ ปริญญาตรี-โท ประสบการณ์ 5 ปีเป็นต้น
 • Luxury Product: Jewelry
 • เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ

14 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Familiarity with database programming using MySQL
 • Knowledge of (X)HTML, XML, CSS and JavaScript

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering.
 • Six sigma practitioner and certified black belt
 • ISO background

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 3+yrs experience in General Affairs/ Plant Admin
 • Service minded ,pro- active ,good leadership

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Male/Female age 28 - 35 years old
 • Min. 3 year experience in automotive manufacturing

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Costing/Accounting
 • 8 year working experience
 • Good English Communication and Influencing skills

14 hours ago

 

Applied
 • Building up team work and Accounting solutions.
 • Coordinating with the external auditor, actuary.
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Finance.

14 hours ago

 

Applied
 • Managing Tool Progress Reports.
 • Maintaining cost roadmaps for financial targets.
 • Understanding of supply chain management.

14 hours ago

 

Applied
 • Understand customer delivery requirements.
 • CMM, MRP, SAP program knowledge.
 • Able to contact in oversea manufacturing site.

14 hours ago

 

Applied
 • Lead Planning, Inventory & Material Management.
 • Monthly reviews on Excess & Obsolete parts.
 • Lead supplier delivery performance improvement.

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering.
 • At least 3 – 5 years’ experience.
 • Experience in SQA or QA duties.

14 hours ago

 

Applied
 • Rayong, Bangkhai
 • Home Appliance Product
 • Fluent in Thai and good English

14 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Age 24+ / Related field in Mechanical / Production
 • English good writing + reading + listening
 • Boiler or pressure vessel experience

14 hours ago

 

Applied
 • Work as a member of Thailand team management
 • Establish local business process procedures
 • Lead and perform assurance assignments

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical.
 • 5 years of experience as a Production Manager.
 • Understand and resolve technical difficulties.

14 hours ago

 

Applied
 • Exp. in Finance & Cost Analyst, Controlling
 • Exp. from Automotive Manufacturing field
 • Good command of English & Able to work in Rayong

14 hours ago

 

Applied
 • Male age 28-35 years, Thai nationality.
 • Bachelor degree of Engineering.
 • Can be able to communicate in English

14 hours ago

 

Applied
 • Male or Female,
 • Bachelor's Degree in Safety & Environment
 • Computer literacy in MS Office

14 hours ago

 

Applied
 • Male age 28-35 years, Thai nationality.
 • Bachelor degree of Engineering.
 • Can be able to communicate in English

14 hours ago

 

Applied
 • Business: Automotive Vehicle Manufacturer
 • Female or Male age 22-32 years old up
 • Have a knowledge of basic Factory used Wording

14 hours ago

 

Applied
 • Male ,Age 27-35 years old
 • High School Major Machine,Electricity
 • At least 1-3 years experience in food processing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Age between 24 – 28 years.
 • Bachelor's Degree in Marketing field

14 hours ago

 

Applied
 • Continue to develop and implement safety.
 • Work safety and environmental care.
 • Thai male, aged 40 – 50 years old.

14 hours ago

 

Applied
 • Prepare procedures and work instruction.
 • Participate in cross functional teams.
 • Fair to Good command of English language.

14 hours ago

 

Applied
 • Female ,Age 24-35 years old
 • Bachelor's degree in Accounting
 • At least 1-3 years experience in accounting

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting,
 • Manage P&L, cash flow and budget
 • Follow policy and procedure regarding ISO 9001

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in Mechanical Engineering.
 • 8 years of working experience in Engineering
 • Follow policy and procedure regarding ISO 9001

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in related field
 • 0 to 2 years of working experience
 • Able to communicate in English

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor' s Degree in Science or related field
 • Good communicate in English
 • HES system

14 hours ago

 

Applied
 • Mechanical or any related field.
 • TOIEC minimum 500
 • Good communicate in English

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Logistics, Supply Chain
 • 2 - 5 years working experience in Material handlin
 • Good leadership skill, communication skill

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering and/or extensive practical
 • 5 years experiences in R&D or Product development
 • Design skills/experience in plastic injection

14 hours ago

Salary negotiable

Applied