• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง Double injection

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ Computer และ Internet

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ Computer และ Internet

13 hours ago

 

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

13 hours ago

 

Applied
 • Fresh graduates are highly welcome.
 • Have to experience in Sales of Electrical (Power).
 • Good command of English.

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายคอนโด และรายละเอียดโครงการ ปิดการขาย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิคดี มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อน

13 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

13 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลห้องพัก
 • สรุปจำนวนห้องทำความสะอาดให้แม่บ้าน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน คีย์ข้อมูลในระบบ

13 hours ago

 

Applied
 • รับเหมาติตตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เช่นท่อแก๊ซ
 • เพศ ชาย , อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจงานเกี่ยวกับคุณภาพดิน , คอนกรีต, เหล็กเส้น
 • เพศ - ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel , AutoCad.

13 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Testing Engineer Background
 • Knowledge of Electrical backgroud
 • Knowledge of Testing and process in manufacturing

13 hours ago

 

Applied
 • Logistics Engineer and Environment Health and Safe
 • Improve , quality standard , of the works
 • Supply chain team, and other supporting functions

10-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางการขายในโรงงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน และ อดทน

10-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจ/วิศวกร /วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า มี service-minded

10-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงามก่อสร้างอาคาร

10-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์,โยธา,ก่อสร้าง
 • สามารถเขียนแบบด้วย Auto CAD , Shop Drawing

10-Dec-16

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Engineering field
 • Good command of English

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Lubricant, Oil, Sales, Chemical
 • Good in English, TOEIC600
 • Create and achieve the target of sales and profit

09-Dec-16

THB70k - 120k /month

Applied
 • Logistics, transportation, domestic
 • Coordinating the scheduling of trucks for shipment
 • Contact with Transportation Company; lorry truck

09-Dec-16

 

Applied
 • วิศวกรเคมี หรือ วิทยาศาสตร์สาขาเคมีเทคนิค
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป
 • TOEIC 550

09-Dec-16

 

Applied
 • Male only, aged 25 - 36 years old.
 • Knowledge in , ISO 9001:2010 and Kaizen
 • Experience in SAP will be advantage.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Industrial, Mechanical
 • 3 – 5 years in supervisor level in manufacturing
 • Knowledge of Lean Manufacturing and Six Sigma

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical, Electrical, Electronics
 • Understanding of fundamental of equipment
 • Good command of spoken and written English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Logistics/Warehouse in Chemical
 • Experience of import & export
 • Flexible to travel (a few times a month)

09-Dec-16

 

Applied
 • Male , Age not over 28 years old
 • Degree in Chemistry science
 • Experience 0-2 years in Process and Factory

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting function
 • Specific Knowledge Accounting and Costing

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย3 - 5 ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถปรับตัวในการทำงานได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจา

09-Dec-16

 

Applied
 • Age not over 30years old
 • degree or Master’s degree in any fields
 • More than 3 years’ experience for Production

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ ในงานกลึงโลหะที่ใช้ด้วยเครื่องCNC
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้ และควบคุมเครื่องจักรได้

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส ปริญญาตรี
 • มีทักษะความรู้ทางด้านบัญชีที่ดี

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms Office

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา การตลาด หรือ สาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานกลึง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

 

Applied
 • API 510, API 570,API 653,UT, MT, PT, RT
 • Bachelor of Engineering in Process or Mechanical
 • NDT

09-Dec-16

 

Applied
 • Experiences 8-10 years in C&B roles
 • Background HR in Manufacturing
 • Good English skill (Speaking & Writing)

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, บัญชี
 • ออกเอกสารทางบัญชีการเงิน / ทำใบวางบิล

09-Dec-16

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

09-Dec-16

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

09-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • Off-shore, On-shore, Petrochemical, Power plant

09-Dec-16

 

Applied