• จัดทำสัญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การจัดทำเอกสาร
 • บริษัท การ UPDATE กฎหมาย งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา
 • ด้านจัดทำสัญญา เอกสารทางกฎหมายการให้คำปรึกษากฎหมาย

3 mins ago

 

Applied
 • Experience in IT infrastructure and networking.
 • Bachelor degree in IT or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage the document control process and version
 • Manage the archiving of documents and records
 • Support activities for the QA Team

14 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Own and drive Innovation Strategy
 • Align innovation portfolio with revenue target
 • Explore investment/ partnership potentials

15 mins ago

 

Applied
 • Top EPC contractor, Specialist in power plants EPC
 • Vibrant, multi cultural working environment
 • Competitive Package and Benefits

16 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • Minimum 5 years’ relevant IT experience
 • Excellent customer service skills

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree (MBA/Marketing)
 • 5-7 years experience(Regional /Channel management)
 • Mobile Phone business

27 mins ago

 

Applied
 • Business Development
 • Real Estate
 • Business Development Manager

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

36 mins ago

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

36 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree from reputable university.
 • 1-2 years relevant working experiences
 • Excellent telephone manner and interpersonal skill

37 mins ago

 

Applied
 • Data Management, Business Intelligence
 • BI Development, Data Warehouse
 • SAP BI, Metadata, BI Solution

39 mins ago

 

Applied
 • Project Management
 • Vendor management & selection
 • Status reporting, risk management

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Team leader for managing the IT ticketing system
 • Provide second tier technical end user support
 • Create and maintain Active Directory user accounts

53 mins ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติด้านบวก

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law degree &receive lawyer license
 • At least 10 years of experience in Thai litigation
 • Experience in life insurance is an advantage

1 hour ago

 

Applied
 • IT Security Engineer
 • CISSP, CSSLP, SSCP, CISA, CISM, GIAC-GISP, GIAC-GI
 • KBTG Tower, Chaengwattana

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Interns must be between 19 and 36 years old
 • should have less than two years of relevant workin
 • open to candidates of any nationality.

1 hour ago

 

Applied
 • 10 years working experience in marketing
 • Good command in english
 • Salary 80 K or above, 5 Days working

1 hour ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Exhibition sales and sales administration
 • Database management, exhibition organizer
 • Market research

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • at least 8 yrs of exp. in contact center sales
 • at least 5 yrs in managerial level
 • Good command in English & Computer skill

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in HR area with Management Level
 • Manufacturing business is highly preferable
 • Strong commercial mind-set

1 hour ago

 

Applied
 • Lab Testing, Inspection service
 • Electronic appliances, IT Equipment,Transportation
 • Good English and communication skill

1 hour ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Biological Sciences
 • Laboratory or research experience
 • Assist in animal protocol preparation

2 hours ago

 

Applied
 • Manager, operations, corporate
 • Generalist, FMCG, Trading
 • HRBP, Director

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemistry or related fields
 • At least 1-2 years of laboratory work experience
 • Good English communication skills

2 hours ago

 

Applied
 • Salary: 25k basic plus great commission
 • Additional Benefit: Negotiable
 • Location: Bangkok, Thailand

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial strategies ASEAN
 • Budgeting, analysis, consolidation, IS
 • Participation in business development

2 hours ago

 

Applied
 • Oversee all finance and accounting
 • Develop financial strategic plans
 • Thai nationality only

2 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Possess knowledge in Business reporting software
 • Experience in Sales & Operation Planning is a must
 • Experienced in people management is an advantage

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • 4 years of experience in controlling
 • Fluent in both Thai and English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Chief Marketing
 • Thai nationality only
 • have exp more than 10 years in marketing

3 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • Strong interpersonal
 • Fast learner and self-starter

3 hours ago

 

Applied
 • Leading and managing the company’s financial
 • Analysing and preparing financial reports
 • Analysing and forecasting cash flow and profit

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of logistic will be consideration.
 • Port clearing and shipping / Dealing with Customs.
 • Experience in logistic or/and events/media

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Technology
 • Good command of English
 • Performing other tasks and duties as required

3 hours ago

 

Applied
 • Males or female, aged not over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting, or related fields
 • Proven analytical and accounting skills

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงศรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรู้จักแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่ว

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารยอดขายและทีมขายได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Working in the friendly self-improved environment
 • Cozy company majority work with big clients
 • You will be coached by great Thai IT team leads

4 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Corporate Legal and Compliance
 • Good command of written and spoken English
 • intelligence law

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

4 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Big International E-commerce Company
 • Knowledge in Business, Commercial, Corporate Law
 • Require LLB, LLM is advantaged

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for monthly management
 • Prepare Monthly Business Review Report
 • Work closely with senior business leaders

5 hours ago

Salary negotiable

Applied