• คนไทยทุกคนที่อายุครบ 18 ปี
 • เขียนบรรยายประสบการณ์ดีๆของคนไข้ผ่าน Facebook
 • เงินเดือน 1,000,000 บาท / เดือน

17 mins ago

 

Applied
 • Inventory management skill
 • Experience of business strategy, buying
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง 22 ปี ขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี-ป.โท บัญชี/การเงิน
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

2 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • New graduate also welcome
 • 0-3 years experiences in COBOL

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในออกแบบและการควบคุมงาน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/โท สาขาบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ในงานด้าน HRD, แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ประมาณ 10-15 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • 3 + years of experience selling related components
 • sales / key account experience
 • Fluency in Thai and English is a must

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanincal Engineering
 • >3 years of engineering works in manufacturing
 • Preventive maintenance

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Information Communication
 • Information Technology
 • IT

15 hours ago

 

Applied
 • 5 years+ exp in E-commerce strategy development
 • Strong Exp in E-commerce business models
 • Good command of English

15 hours ago

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Male, age 35-45 years old.
 • Degree in Mechanical, Industrial or Automotive
 • Able to work up-country provinces.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถพัฒนา Application Android ได้
 • มีความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 • ทีทัศนะคติที่ดี

15 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีมุนษย์สัมพันธ์ดี และ พูดจาสุภาพเรียบร้อย
 • มีความรู้เบื้องต้นเรื่อง IT และ ยางรถยนต์
 • มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science or related degree
 • >3 years of production planning or RM planning
 • Excellent in using Microsoft excel

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • บริหารดำเนินการ งานโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานสโตร์ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1-5 ปี
 • ทำเอกสารเบิกจ่ายสินค้า

15 hours ago

 

Applied
 • ถอดหาปริมาณงาน
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • อ่านแบบพิมพ์เขียวได้คล่องแคล่ว

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานบริษัทมีระบบ ISO

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และเป็นระเบียบ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสุภาพ เรียบร้อย

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน IVR
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน Digital/Social Media
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

15 hours ago

 

Applied
 • Deep knowledge of Java/J2EE programming
 • 3-8 years of experience working as Java Developer
 • Degree in Computer Science or IT related field

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Promote company products with customers
 • Handle Sales and Marketing activity
 • Establish & maintain effective business

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 40years
 • Experience 0-8 years on RF circuit and component
 • Good English communication needs

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor’s Degree Experience 1-3 years
 • Good interpersonal and communication skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality สัญชาติไทย
 • Age from 23-28 years
 • Degree in any faculty with good at English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลพนักงานขาย (PC)
 • ดูแลยอดขาย ติดต่อประสานงาน buyer
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ต่ำกว่าแต่มีประสบการณ์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied

Programmer

Kiosk Furniture Co., Ltd.

Bangkok Area - Nonthaburi

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการเขียนโปนแกรม
 • มีความรู้ด้าน Database โดยเฉพาะการใช้ mysql server

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา computer,computer Science
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสื่อ digital ทั้งหมด
 • วางแผนโปรโมชั่น
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือต่ำกว่าแต่มีประสบการณ์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับกฎหมาย
 • สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้

15 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Computer literacy
 • Good communications skills
 • Excellent analytical skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead Development of new Product and Features
 • 5 years total work experience
 • 2 years Experience in Online/ Digital Marketing

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master Degree in Marketing
 • Experience in food/retail business
 • 0- 3 years in customer analysis

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีที่พักใกล้สถานที่ทำงาน

15 hours ago

 

Applied
 • Mobile Developer (iOS, Android, Hybrid)
 • 1-5 Years of Experience
 • Degree in Computer Science or IT related fields

15 hours ago

 

Applied
 • Call Center , English , Japanese , Chinese
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ

15 hours ago

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการ Internal Audit ของ 3BB
 • มีประสบการณ์ด้าน Internal Audit
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้ร่วมกับผู้จัดการแบรนด์และฝ่ายการตลาด
 • งาน event และ promotion กับฝ่ายการตลาด
 • ช่วยงานด้านอื่นๆเป็นครั้งคราว

22 hours ago

Salary negotiable

Applied