• ผู้แทนขายยากรุงเทพและร้านยาต่างจังหวัด
 • ขายเก่ง ปิดยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • ผู้แทนยาเขตศิริราช เขตพระมงกุฎ และร้านยาภาคใต้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Evaluation bases on real performance
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • to enhance your managerial skill

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to enhance your managerial skill
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานในฝ่ายบัญชี
 • ดูแลงานเอกสารในฝ่ายบัญชี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลสถานะการขนส่งสินค้าและเอกสารแก่ลูกค้า
 • ตอบข้อสงสัยทางการขนส่งสินค้าและเอกสารให้แก่ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.6

2 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work with one of the most famous
 • An opportunity to develop sales skills and sales
 • An opportunity to travel overseas get connection

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ computer เบื้องต้น
 • มีที่พักใกล้ ละแวก ที่ทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลร้านอาหารในด้านการบริหารงาน (Management)
 • ดูแลเรื่องการดำเนินการ (Operation)
 • ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ผู้ที่มาติดต่อกับร้านอาหาร

2 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสาร เช่น รับบิล วางบิล และงานตามที่ได้รับมอบ
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

2 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสาร เช่น รับบิล วางบิล และงานตามที่ได้รับมอบ
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

2 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in well-known corporate
 • Opportunity to utilize your skills and grow
 • Opportunity to expand your knowledge from Japanese

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

2 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานทางด้านงานเอกสาร สต็อกสินค้า
 • พิมพ์เอกสาร-เดินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์งานด้านธุรการ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-29 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์งานขาย 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบ Network IT
 • สามารถ เขียนแบบ CAD ได้

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 - 28 ปี ( เท่านั่น )
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • มีความละเอียด รอบคอบ

2 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร
 • งานด้านบัญชีลูกหนี้ และการเงิน.
 • รอบคอบ ละเอียดและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Recruitment
 • Sales
 • Head Hunter

2 hours ago

 

Applied
 • Consumer Marketing
 • Marketing Campaign
 • Management

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

2 hours ago

 

Applied
 • Operations Manager
 • PC Manager
 • Promotion Manager

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design, drive execution of leadership program
 • Develop yearly activity roadmaps
 • Evaluate instructor performance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

2 hours ago

 

Applied
 • 4-5 years of work experiences
 • Knowledge of capital and commodities markets
 • Knowledge of financial accounting for SET

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 35 – 45 years old
 • Able to communicate in English
 • Basic computer skill required

2 hours ago

 

Applied
 • Marketing POS for spirit Thailand
 • IWS Catalogue Technical sheet for spirit
 • Marketing POS for HORECA Bangkok

2 hours ago

 

Applied
 • Marketing POS for spirit Thailand
 • IWS Catalogue Technical sheet for spirit
 • Marketing POS for HORECA Bangkok

2 hours ago

 

Applied
 • MNC Organization
 • Part of a strong finance team
 • Dynamic career rotation in a growing company

2 hours ago

 

Applied
 • พนักงานครัวร้านอาหารเกาหลี
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • เพศ : ชาย , หญิง

2 hours ago

 

Applied
 • งานธุรการเอกสาร
 • ตรวจสอบ บิลซื้อ-บิลขาย
 • จัดทำสต๊อคสินค้า

2 hours ago

 

Applied
 • บุคคลิกดูสะอาดเรียบร้อย
 • รับออเดอร์ และ บริการเสิร์ฟอาหาร
 • ดูและและบริการลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • ส่งอาหารให้ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ที่ให้บริการ
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุ(ปี) : 21 - 35

2 hours ago

 

Applied
 • AP Accountant
 • Account Payable
 • Account Receivable

2 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • Thailand & Vietnam office
 • Cover all HR functions
 • Excellent command of English

2 hours ago

 

Applied
 • University graduates in Food Sciences, Nutrition
 • 3 years of government contact/ regulatory affairs
 • Nutritional food with milk industry background

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 year’ exp. in electrical design, automation, PLC
 • AutoCAD, Touch screen programming, wiring diagram
 • Good command in English, Have driving license

2 hours ago

 

Applied
 • HR Generalist
 • Work with regional HR in SG
 • Strong command of English

2 hours ago

 

Applied
 • AML
 • Compliance
 • Anti money laundering

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 yrs experience in sales &marketing management
 • Chemical Sales to Personal & Home Care Industry
 • Flexible and able to travel in SEA countries

2 hours ago

 

Applied
 • ฝ่ายบัญชีหรือบัญชีสรรพากร
 • ตรวจสอบ ดูแลด้านลูกหนี้ /เจ้าหนี้ งานวางบิล
 • จบด้านบัญชีมาโดยตรง สามาถลงบัญชีได้

2 hours ago

 

Applied
 • Good communication in Thai and English
 • Operational experience within call center environm
 • Service-minded, problem solving

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Modern trade and traditional trade experience
 • FMCG Global MNC
 • distributor experience

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied