• รับผิดชอบงาน
 • ตรงต่อเวลา
 • เรียนรู้งานเร็ว

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be the hub of communication for the project
 • Client contact and service
 • Familiar with Internet Technology and E-Commerce

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

3 hours ago

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

3 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

3 hours ago

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

3 hours ago

 

Applied
 • Female age 22-25, Bachelor in Business Admin.
 • 1-3 years exp. in Sales co. trading,import export
 • Good English, Good communication skill

3 hours ago

 

Applied
 • Assess organization performance
 • Develop tools for critical financial reports
 • Assist in formulating the company’s future

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide medical and clinical expertise-Med mgr
 • Share scientific data with HCP- MSL
 • Account management -Modern trade channel-KAM

3 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in new set up company
 • Opportunity to utilize management experience
 • Able to work in the company listed

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in famous Japanese constructio
 • Opportunity to enhance your management skills
 • Able to gain experience as accounting manager

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

3 hours ago

 

Applied
 • VB.NET, ASP.NET, C#.NET, Oracle, SQL, MS-SQL
 • At least 1 year of experience in Programming
 • Software development and following design spec

3 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of experience in application / software
 • Any degree in computer science / Engineer / IT
 • Having experience in JavaScript, Jquery, and Ajax

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of superior market knowledge
 • Any degree in Business Administration or related
 • Japanese language ability is advantage

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle OEM and OES Tasks
 • More than 2 years’ experience as Sales Engineer
 • Handle customer complaint tasks

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

3 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • experience in sales of agricultural commodities
 • experience in foreign exchange hedging, trading
 • pipeline, inventory management, commercial skills

3 hours ago

 

Applied
 • new graduate
 • accounting
 • japanese company

3 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Female age 23-25 , Bachelor in accounting
 • 1-5 years experience in accounting
 • 20,000 - 30,000 THB + Benefits + Bonus

3 hours ago

 

Applied
 • Company Secretary
 • Competitive Package
 • Bangkok

3 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • SAP Support
 • All Module
 • Bangkok

3 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelors Degree, MBA desirable
 • Experience of managing databases to support
 • Advanced excel and SQL query skills

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Age between 20 – 30 years old.
 • 1-3 years experience in call center is preferable.

3 hours ago

 

Applied
 • Javascript, JQuery, Angular
 • PHP, Git
 • MySQL, JIRA

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Good connection in distribution management
 • Good command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having experience in Virtualization.
 • UNIX-AIX, SUN, Linux (Prefer AIX)
 • Familiarity with IT Service Management.

3 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Minimum 2 years experience in PL/SQL
 • Good command in written and spoken English

3 hours ago

 

Applied
 • Market Management,Investment Management
 • Facility Planning and Management
 • Contracts Management and Monitoring

3 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Corporate Academy
 • Learning and development
 • Human Resource

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

3 hours ago

 

Applied
 • Clinical Research Associate
 • Bachelor's degree in health care/scientific
 • make an impact to patient health globally

3 hours ago

 

Applied
 • 5 years exp. in market research
 • Good command in English
 • Proficiency in MS Office

3 hours ago

 

Applied
 • operational risk
 • bcm
 • risk management

3 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

3 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Male of Female 27-33 years old
 • TOEIC 700
 • Business Administration, Engineer ,Ecomomics

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า/สโตร์/ขนส่งและซ่อมบำรุง
 • ไม่จำกัดเพศ/จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี/อายุ 28
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี (ในตำแหน่ง)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี(โยธา) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเคลียร์แบบ และเคลียร์ SPEC วางแผนงานต่าง ๆ
 • างแผนจัดจ้าง, เปรียบเทียบราคา

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3-4 ปี ขึ้นไป
 • งานเตรียมวัสดุ ตามตัวอยางเพื่อขออนุมัติ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ auto cad ได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีความคล่องตัวสูง

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ทนสภาวะความกดดันได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied