• รักงานขาย มีจิตใจรักการบริการ ชอบพบปะผู้คน
 • อายุ 27ปีขึ้นไป ชายหรือหญิง มีภูมิลำเนาในจังหวัด
 • เริ่มงานทันที มีการอบรมให้ บริษัทมีระบบการจัดการดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • We are looking for a licensed Doctor
 • A tender and chamber operator (TOP) course
 • Fluent in English, eager to learn and work

17 hours ago

 

Applied
 • experiences in internal audit
 • Prepare operational and financial audits
 • Auditing various business units

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To assist and work with children in an inclusive
 • Prepare Kids Club according plans of care
 • Implement activities for the children, teaching

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conceptualize and execute digital PR campaigns
 • brand visibility and traffic across
 • blog, influencer, social networks, digital partner

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales (ภาคเหนือ อีสาน ใต้)
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีรถพร้อมบัตรเติมน้ำมัน มี incentive

17 hours ago

 

Applied
 • Male
 • Thai Nationality
 • Experience more than 2 years

24-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • University degree IT related only.
 • Install Windows 7,8 10
 • Printer installation and support.

24-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor’s degree in any field
 • Female or male age over 25 years old
 • At least 3 years experience in customer service

24-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 23-38 years old
 • 2-5 years’ experience as Sales Representative
 • Able to travel between Bangkok <-> Southern Area

24-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • good communicate in English
 • Cargo Carrier rental business
 • Inventory Control / oversea coordinator

24-Jun-16

 

Applied
 • พูดเก่ง รักงานขาย มีทักษะการพูดโน้มน้าว
 • มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

24-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • Phuket
 • Human Resource ฝ่ายบุคคล
 • Recruit, work permit, training

24-Jun-16

THB35k - 45k /month

Applied
 • Phuket ภูเก็ต
 • Accounting/Finance
 • Cash flow

24-Jun-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย
 • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • Be great coordinate person
 • 4 years in Food Services, Technical Sales
 • Working location in Phuket

24-Jun-16

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

24-Jun-16

 

Applied
 • Proficient in latest design softwares
 • Experience in photographic, photoshoot direction
 • Highly creative, proactive, detail oriented

24-Jun-16

 

Applied
 • Expertise in AutoCAD and Revit, 3D etc.
 • 2-5 years work experience in interior
 • Creatively design the assigned products

24-Jun-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทางด้านอาหารและโภชนาการ
 • ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการโภชนาการ

24-Jun-16

 

Applied
 • รับผิดชอบการจดบันทึกรายการเบิก-จ่ายประจำวัน
 • จัดทำใบสั่งซื้อสำหรับเติมสินค้าให้เต็มระดับตามปกติ
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของห้องสโตร์อย่างถูกต้อง

24-Jun-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 6 เดือนในการประกอบอาหาร
 • บุคคลิภาพส่วนตัวสะอาดเรียบร้อย
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารและจัดแต่งอาหาร

24-Jun-16

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร
 • บุคลิกภาพส่วนตัวสะอาดเรียบร้อย
 • มีทัศนคติที่ดีและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้

24-Jun-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทางด้านอาหารและโภชนาการ
 • ต้องมีใบประกาศโภชนากร
 • มีความเข้าใจในตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย

24-Jun-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ในบรรยากาศการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ
 • กำกับดูแลเกี่ยวกับการบริการด้านอาหาร
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

24-Jun-16

 

Applied
 • มีความเข้าใจในกฎระเบียบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
 • สร้างแรงกระตุ้นตนเอง
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

24-Jun-16

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 เดือน
 • สามารถทำงานหลายงานได้พร้อม ๆ กัน
 • ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลา

24-Jun-16

 

Applied
 • M.D. from an accredited Thai medical school.
 • People and operations management experience
 • Physician practice- Endocrinology is a plus

24-Jun-16

 

Applied
 • 2 to 3 years of sales engineer experience -
 • Bachelor’s Degree in Engineering-Thai and English
 • Good technical salesmanship - B2B style

24-Jun-16

 

Applied
 • Vocational certificate in culinary
 • 3 year experience in culinary operation
 • Thai Nationality only

24-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • Provide support to new and existing accommodations
 • Build properties webpages and provide training
 • Offer support to the Booking Home Partner Manager

23-Jun-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี
 • สามารถใช้ Excel ได้

23-Jun-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in sciences field
 • Good communication and presentation skill
 • New grads are welcome, with attractive benefit

23-Jun-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • working experience as a training manager
 • traditional and modern training methods
 • Manage training budget

23-Jun-16

 

Applied
 • Ability to spot and resolve problems efficiently
 • Mastery in delegating multiple tasks
 • Proven food and beverage management experience

23-Jun-16

 

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) 1ปีขึ้นไป

23-Jun-16

 

Applied
 • Female 26 years old up
 • Good command in English and Thai.
 • 2 years of sales & marketing experience.

23-Jun-16

 

Applied
 • Native English speaker
 • Excellent writing skills
 • optimise Soi Dog’s presence on digital platforms

23-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • English at native speaker level
 • Experience in consolidating data from multiple sou
 • analysis and reporting on trends manage CRM

23-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience as Executive Housekeeper.
 • Good communication skills in English.
 • Thai Nationality Only.

23-Jun-16

 

Applied
 • Great salary and growth opportunities
 • Multinational working environment
 • Top hotel chain in the world

23-Jun-16

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Plan and manage all strategic marketing
 • Analysis current market conditions and competitor
 • Develop and implement marketing plans,promotional

23-Jun-16

 

Applied
 • Degree in Business Admin, Logistic & Supply Chain
 • 2-5 years’ experience in shipping business
 • Male , Thai Nationality, Age 30 – 35 years

23-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male, Age between 30-35 years old.
 • Pleasant personality with positive attitude.
 • High standard of work and result oriented.

23-Jun-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in hotel management
 • 5 years solid luxury hotel experience
 • Proficiency in English and in Computer skills

23-Jun-16

 

Applied
 • Female, Thai nationality
 • Possession of Sales experience is preferable
 • Have interpersonal skills to deal effectively

23-Jun-16

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • 2 years experience managing a villa or smaller
 • Experience in sales and marketing

23-Jun-16

 

Applied
 • Thai Nationally , minimum of 2 years experience
 • Strong communication and negotiation skill
 • Very strong connection with Travel Agents

23-Jun-16

 

Applied
 • บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมประจำวัน
 • แปลเอกสารต่างๆจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23-Jun-16

 

Applied