• บริหาร ควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณ
 • ควบคุมดูแลการจัดซื้องานโครงการ
 • พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานจัดซื้อ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Introducing tourists to the unique attraction
 • Make the information interesting
 • Skill to cope well will the people

17 hours ago

 

Applied

Marketing Division Manager

Marketing Division Manager

 • Good command of English
 • 5 years experience in Retail Marketing
 • Strong interpersonal skill

18 hours ago

Salary negotiable

Applied

DM Event and Promotion

DM Event and Promotion

 • วางแผน ดูแล ควบคุม ปฏิบัติ งานการตลาด
 • วางแผนบริหารพื้นที่ให้เกิดรายได้สูงสุด
 • วางแผนงานทางด้าน กิจกรรมและการตกแต่งหน้าร้าน

18 hours ago

 

Applied

Marketing Admin

Marketing Admin

 • ออกแบบและจัด Visual Merchandising
 • ประสบการณ์ในการทำงานออกแบบและ display
 • ความสามารถ อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18 hours ago

 

Applied

Marketing Division Manager –Tourist Marketing & PR

Marketing Division Manager –Tourist Marketing & PR

 • International / Tourist Marketing Management
 • Customer Services Management
 • Local Public Relations , Media Relations

18 hours ago

Salary negotiable

Applied

Assistant General Manager

Assistant General Manager

 • Minimum 4 years experience in F&B
 • F&B experience in minimum supervisory capacity
 • Have a track record of evaluation & promotion

29-Aug-14

 

Applied

Sales & Marketing - 1 Position

Sales & Marketing - 1 Position

 • Minimum 2 years experience in position
 • Develop & execute sales strategies
 • Maximize profits through creative & selective

29-Aug-14

 

Applied

Waitress & Bartender (Hooters girl)

Waitress & Bartender (Hooters girl)

 • Female Only
 • Age 21-35 years old
 • Good English

29-Aug-14

 

Applied
 • QA/QC and oil and gas
 • API standard , ASTM,AWS
 • Quality System

29-Aug-14

 

Applied
 • Experience in managing retail shops
 • Fluent in English (Speaking is essential)
 • Must be able to station in Phuket

29-Aug-14

 

Applied

Ticket Sales Agent (Patong - Phuket)

Ticket Sales Agent (Patong - Phuket)

 • ticket sale
 • airline
 • phuket

29-Aug-14

 

Applied
 • Works effectively with our local and global sales
 • Organize periodic sales calls to achieve
 • Identifies and analyzes competitor

29-Aug-14

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม เคมี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

29-Aug-14

 

Applied
 • Sourcing New Market and Maintain Existing
 • Able to Communicate in English
 • Travelling required

29-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office

29-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการเงินและการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตรงตำแหน่งงาน 3 ปี

29-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด

29-Aug-14

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

29-Aug-14

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้และความชำนาญ ด้านสิ่งทอ

29-Aug-14

 

Applied
 • Experience in the position is advantaged
 • Service mind and enthusiasm
 • Able to work under the pressure and team work

29-Aug-14

Salary negotiable

Applied

TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา มีใบขับขี่อายุ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขายมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

29-Aug-14

 

Applied
 • Have experience in hotel/restaurant at least 3year
 • Creative person and can work under pressure
 • Good management kitchen skill and hygience

29-Aug-14

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in PA/Secretary task
 • Active and out going person
 • Knowledge in hospitality management

29-Aug-14

 

Applied
 • Nationality Thai
 • Bachelors Degree in Fashion Designer
 • Willing to Relocate to Phuket

28-Aug-14

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Bachelors Degree in Textile and Clothing Field
 • Willing to Relocate to Phuket

28-Aug-14

 

Applied
 • Male/Female Age between 28-38 years old
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • At least 2 years in sales retail, modern trade

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English communication and writing skills
 • Minimum 1 years experience
 • Positive and outgoing team player

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • 1 year of related work experience
 • No supervisory experience is required

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English communication skills.
 • Experienced in Purchasing
 • Hospitable and service-minded.

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or Hospitality
 • Experience in Hotel Income Auditing/Night
 • Experience with Opera, Micros and Sun System

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Hotel & Tourism
 • Excellent command of English
 • At least 2 years experience

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • Knowledge in Social Security
 • Experience in HRM or HRD would be preferred

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Good Command in English Communication
 • Good attitude and service mind
 • Flexible in shift schedule

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher , IT, Computer
 • At least 2 years of experience in coding / develop
 • Experience in Spring MVC, Hibernate

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for achieving sales targets
 • Impleament sales strategies
 • Established key customers and expand market

28-Aug-14

 

Applied
 • THAI National, male or female
 • Bachelor degree
 • Valid Car driver’s license

28-Aug-14

 

Applied
 • THAI National, male or female
 • Bachelor degree
 • Valid Car driver’s license

28-Aug-14

 

Applied
 • Responsible for achieving sales targets
 • Impleament sales strategies
 • Established key customers and expand market

28-Aug-14

 

Applied
 • 7 years of experience in the event management
 • university in Hotel and Restaurant Management
 • Proficiency in English

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Develop software on Android platform
 • Work on Android-TV box for signage and interactive
 • 0-3 years experience in software development

28-Aug-14

Salary negotiable

Applied

Distributor Manager

Distributor Manager

 • รับผิดชอบในการสรรหาและพัฒนาคู่ค้า
 • ดูแล ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับศูนย์กระจายสินค้า
 • วิเคราะห์ วางแผน บริหารศูนย์กระจายสินค้า

27-Aug-14

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in related field
 • Basic Training knowledge
 • co-ordinate and monitor the hotel's Training Plan

27-Aug-14

 

Applied
 • Applicants should be Thai
 • Experienced in the hotel business
 • minimum of 1-2 years.

27-Aug-14

 

Applied

Sales Representative – Orthopedics (South)

Sales Representative – Orthopedics (South)

 • Degree in any field, preferable in Medical science
 • 1 year of experience in related field is a plus
 • New grad. is also considered

27-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Daily banking, processing petty cash
 • Liaise with Department Heads
 • Monitor hotel exchange rate and adjust

27-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor’s of Business Administration
 • 5 years of working experience
 • Experience in this position in 5-star hotel/resort

27-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in the Front Office Operations 5 years
 • Hospitable and service-minded.
 • Positive team leader.

27-Aug-14

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in stewarding
 • Able to communicate in English both
 • Driven, highly motivated, initiative and interacti

27-Aug-14

Salary negotiable

Applied