• เพศ ชาย อายุ 25- 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • -

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านเลขา
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25- 35 ปี
 • สามารถขับรถยนตร์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25- 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • -

4 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาม.6
 • เพศชาย อายุ 20-29 ปี
 • สามารถว่ายน้ำได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน
 • -

4 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช,ปวส.
 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mac ได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

4 hours ago

 

Applied
 • Arranging job schedule for guides and vehicles
 • Preparing tour documents
 • Providing tour information to customers

15 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • อดทนต่อแรงกดดันได้
 • เพศหญิง,ชาย

15 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรี
 • งานด้านเอกสาร
 • ทนต่อแรงกดดันได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • เพศหญิง,ชาย
 • อดทนต่อแรงกดดันได้

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวช.- ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ พร้อมสู้งานหนัก

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล (FP, SAN, HVAC)
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมช่างหน้างานมากกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถด้านการเขียนแบบ

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง และ/หรือ ด้านไฟฟ้าควบคุม
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมช่างหน้างานมากกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถด้านการเขียนแบบและการออกแบบไฟฟ้า

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถวางแผนควบคุมจัดเก็บเอกสารข้อมูลได้ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านเครื่องกลและงานระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมช่างหน้างานมากกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถด้านการเขียนแบบ

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบไฟฟ้า
 • ทำแบบ As-Built Drawing

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านเครื่องกลและงานระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมช่างหน้างานมากกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถด้านการเขียนแบบ

15 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in the housekeeping Manager.
 • Complies with policies on proper investigative
 • Communicates the importance of safety procedures

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting/Finance
 • Experience in SUN or PeopleSoft
 • Opera Program is an advantage

15 hours ago

 

Applied
 • Call Center - Operator
 • New Grads are welcome
 • Excellent in English Communication

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง และ/หรือ ด้านไฟฟ้าควบคุม
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมช่างหน้างานมากกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถด้านการเขียนแบบและการออกแบบไฟฟ้า

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล (FP, SAN, HVAC)
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมช่างหน้างานมากกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถด้านการเขียนแบบ

15 hours ago

 

Applied
 • Actively support the quality improvement
 • Assume responsibility of daily operation
 • Assist in ensuring that scheduling

15 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบไฟฟ้า
 • ทำแบบ As-Built Drawing

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถวางแผนควบคุมจัดเก็บเอกสารข้อมูลได้ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Bachelor’s of Business Administration
 • 5 years of working experience
 • Experience in this position in 5-star hotel/resort

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • รักงานบริการ มี service mind
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15 hours ago

 

Applied
 • Male or Female with 3-5 years experience in Italia
 • Has kitchen excellent work skills
 • Good English communication is an advantage

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting/Finance
 • Experience in SUN or PeopleSoft
 • Opera Program is an advantage

15 hours ago

 

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปริญญาตรี การบัญชี

15 hours ago

 

Applied
 • ทำใบงานไกด์ จัดรายการทัวร์ได้
 • อ่าน,พูด,เขียน จีนได้
 • เคยมีประสบการณ์มาก่อน

15 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.,ป.ตรี
 • ทำบัญชีได้ทั้งรายรับ-รายจ่ายของบริษัท
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป / ปวส.ขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สัมภาษณ์พร้อมรับทำงานทันที

15 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป / ปวส.ขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สัมภาษณ์พร้อมรับทำงานทันที

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • ปวช.ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน รับผิดชอบในหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน รับผิดชอบในหน้าที

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • ปวช.ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ชอบพบปะผู้คน มีความขยัน กระตือรือร้น

15 hours ago

Salary negotiable

Applied