• ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
 • สนับสนุนงานธุรการทั้งหมดของแผนก

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนซ่อมบำรุง, การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

8 hours ago

 

Applied
 • ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • - 1-3 years work experience in accounting
 • - Experience in GL, AR or AP accounting are pref
 • - Good computer skills – Microsoft Excel and Powe

8 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • to be part of leading manufacturer in automotive
 • Very attractive remuneration package
 • to learn Japanese culture and learn how Japanese

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • materials handling (In-Out)
 • EMS Business
 • Software ERP/MRP

8 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28-35 ปี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ของบริษัทได้

8 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.หรือปริญญาตรี

8 hours ago

 

Applied
 • Tactical hub planning in terms of resources
 • Working closely with Hub Manager on matters
 • Keeping track & update daily/weekly/monthly

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure continuous improvement in the operations
 • Safeguards Sortation Centre and contents
 • Completes warehouse operational requirements

8 hours ago

 

Applied
 • Professionally handle customer inquiries
 • Assist and support daily operation
 • Understand customers’ requests

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Route Management
 • Route Designing
 • Manage route design team

8 hours ago

 

Applied
 • BA in Law
 • At least 15 yrs experience
 • Good command in English

8 hours ago

 

Applied
 • 2-year experience in production and material plan
 • Excellent planning and communication skills
 • Good Knowledge of ISO / TS 16949

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sale, Marketing, Packing, Manufacturing
 • Sale forcast, sale budget, Thai Nationality
 • Sale, Marketing manager

8 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
 • ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานการผลิตหรือหน่วยงานอื่น

8 hours ago

 

Applied
 • ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน
 • บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
 • ประชุมปรึกษาหารือ และรับทราบปัญหา ชี้แจงปัญหา

8 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • จัดทำมาตรฐานการผลิต
 • วางผังสายการผลิต

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

8 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

8 hours ago

 

Applied
 • At least 7 years of experience in acc & inventory
 • Fluent communication in Thai and English
 • experience in auditing firm with CPA would be adv.

8 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Providing secretarial assistance to the President
 • Being responsible for all company meeting agendas
 • Organizing and preparing agendas

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for all aspects of HR functions
 • Degree or higher in Political Science, Law
 • 8 years in overall HR functions

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

8 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • 3-5 years working experience as sale of car parts
 • Be able to work on Saturday

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 24-37 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To manage and control Thai staff
 • To pack and be responsible for warehouse task
 • To do monthly report to MD

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระเอียดรอบครอบกับงาน
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์มาอย่างน้อย1ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer visit to understand current market
 • Provide technical advice to customer
 • Promote Jotun Product with the objective

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานด้านขายและบริการ
 • มีความซื่อสัตย์
 • ขยัน อดทน

8 hours ago

 

Applied
 • Minimum 10 years experience in Airfreight
 • Experience in P&L Management a must
 • Location - Samutprakarn

8 hours ago

 

Applied
 • Industrial Sales products selling for OEM/MFG
 • Japanese + English language for Business work
 • 5+ Yrs exp. in Sales/marketing/BD Manager (must)

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female or Male, Age over 35 years old.
 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • At least 8 year’s experience in accounting

8 hours ago

Salary negotiable

Applied

Planning Manager

Fuji Ace Co., Ltd

Bangkok Area - Samutprakarn

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโทเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • สาขาบางปู สมุทรปราการ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

8 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานสื่อสารภาษาจีน เขียน อ่าน ได้ดี
 • อายุ 22-32 ปี เพศหญิงเท่านั้น
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ,ปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • มีใบอนุญาติขับขี่
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

8 hours ago

 

Applied
 • Programmer VB 6 / VB.NET
 • Barcode/RFID system
 • SQL Server, Access , Oracle

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 และ ระบบ ISO 14001
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

8 hours ago

 

Applied

Sales Executive

JAC Recruitment Thailand

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Male / Age between 24 - 35 years old
 • Have an experience for 1-2 years in Sales
 • Work at Suvarnabhumi Airport Branch

8 hours ago

 

Applied