• ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์งานด้านความมปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบรับรอง ผู้ตรวจระบบคุณภาพ พิจารณาพิเศษ

24-Jun-17

 

Applied
 • แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น-ไทย
 • ปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ต้องจบ จป.วิชาชีพ

24-Jun-17

 

Applied
 • Quality Control Engineer
 • Customer Engineer
 • Quality Assurance Engineer

24-Jun-17

 

Applied
 • Yield Analysis
 • Product Engineer
 • Electrical Engineer

24-Jun-17

 

Applied
 • Product Engineer
 • Yield Engineer
 • Electrical Engineer

24-Jun-17

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Product Engineer
 • New Graduated Engineer

24-Jun-17

 

Applied
 • Application Engineer
 • Software Engineer
 • Test Engineer

24-Jun-17

 

Applied
 • Test Engineer
 • Hardware Engineer
 • Equipment Engineer

24-Jun-17

 

Applied
 • Quality Engineer
 • Quality Control Engineer
 • Quality Assurance Engineer

24-Jun-17

 

Applied
 • Programmer
 • Software Engineer
 • IT Developer

24-Jun-17

 

Applied
 • Production Engineer
 • Manufacturing Engineer
 • Process Engineer

24-Jun-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

24-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • เชี่ยวชาญอย่างสูง การใช้ระบบ SAP
 • เชี่ยวชาญอย่างสูง การใช้ Microsoft Excel ทางบัญชี

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ ระหว่าง 23-30 ปี
 • พศ หญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • CWI or API certifications
 • Thai nationality, fluent in English
 • NDE, Auditing, Piping, Welding inspection

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-37 ปี
 • ระดับบริญญาตรี หรือขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การเชื่อมโยง JD กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • degree level in a technical Engineering
 • 8+ years working in a sales function
 • Previous technical background in Welding

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced seling project sales or heavy machines
 • Dynamics, very good English
 • Leadership skills

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • ประสบการณ์ในงาน แรงงานสัมพันธ์
 • ทำงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา และทำงานวันหยุดได้

23-Jun-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ในระดับพอใช้ - ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • 3 years of experience as a MFG supervisor level.
 • Good Command of Written and Spoken English.
 • Strong in Leadership Skill.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp. from Automotive /Electronic from Public Comp.
 • Exp. in all of finance/accounting/costing/IFRS/SAP
 • Japanese speaking/English good skills

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานได้ในสภาวะที่กดดันสูงได้
 • เพศหญิง อายุ20-30 ปี การศึกษา ปวส
 • ประสบการณ์ทำงานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
 • สามารถใช้ AutoCAD ออกแแบบ Mechanical Diagram ได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Export Control
 • BOI
 • Logistics Specialist

23-Jun-17

 

Applied
 • HR Specialist
 • Adminstration
 • Human Resource

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience 3-5 year in Production Planning
 • Experience with TIG or XPPS is an advantage
 • Good communication skills and proactive behavior

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Expertise on PLC : Programmable Logic Controller
 • Understand FA Tools (Servo, 4-6 Axis Robotic, HMI)
 • Able to work in Prajinburi province

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Have previous experience managing a manufacturing
 • Degree or trade qualified in an engineering
 • Design or technical discipline

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English skills and computer skills in Excel
 • Providing documents to the related government
 • Coordinating with counterparts regarding shipments

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำ Job Evaluation
 • สามารถทำงานที่ปราจีนบุรี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English skills and computer skills in Excel
 • Bachelor’s Degree or Higher in any related field
 • 5 - 8 Years working experience as a supervisor

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in the company that have a good benefit
 • To work as a management position
 • To use management skill

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาไม่ระบุ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in relate field
 • 3-5 yearsHR background from Japanese manufacturer
 • Able to work base at Prachinburi province

23-Jun-17

 

Applied
 • Operation Manager, CNC Machining, PLC Assembly
 • Assistant Plant Manager, Metal Automotive, MNC
 • Good in English

23-Jun-17

 

Applied
 • be able to work in Prachinburi
 • Background in Purchasing (Electronic fields)
 • Good command of English

23-Jun-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Be able to work in Prachinburi
 • Background in Import-Export

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง
 • อายุ 19 - 36 ปี
 • สามารถทำงานตามรอบเวลาที่ประกาศได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Tool and Die, Machine shop, CAD/CAM -CNC machining
 • Thai, English and Mandarin
 • People manager and customer mindedness

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์3ปี
 • เงินเดือนดี

22-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • บริษัทมั่นคง
 • รายได้ดี
 • มีความก้าวหน้า

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Die Engineer
 • Tools and Die Engineer
 • Assistant Manager

22-Jun-17

 

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การ
 • มีประสบการณ์การบริหารควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การด้านธุรกิจการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง

22-Jun-17

 

Applied
 • 2-5 years in manufacturing environment.
 • Experience in wiring manufacturing is advantage.
 • Good command of spoken and written English.

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 35-45 years old
 • At least 5 years of experience at the management
 • Good knowledge of ISO, TLS 8001-2010

22-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female, 30 + years of age.
 • 5+ years experience in QA within a Manufacturing
 • Must be able to understand, speak & write English

22-Jun-17

THB30k - 70k /month

Applied