• งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

15 hours ago

 

Applied
 • เข้าประจำศูนย์ฯ และจัดส่งสินค้าตามที่ทางศูนย์กำหนด
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

22-Apr-17

 

Applied
 • จบวุฒิป.ตรี วศ.บ.
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5-7 ปี

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in plastic industries
 • Experience in extrusion blow moulding
 • Injection moulding or printing and sleeving

22-Apr-17

 

Applied
 • 10 Years up as production or engineering manager
 • Experience in Extrusion Blow Molding, Injection
 • Strong leadership skill

22-Apr-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

22-Apr-17

 

Applied
 • Good Negotiation skill
 • Basic knowledge in technical purchasing
 • Experiences in Paper or Label business

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
 • •Making all safety report that are required by sa
 • •Having good communication in English skill
 • •Having experience 1-2 years in safety field.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • All of BOI duties
 • 3 years experience in BOI
 • Bachelor's degree in any related field

21-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
 • หากมีประสบการณ์ขาย
 • สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Manager
 • HR Manager
 • HR

21-Apr-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Can Work at Prachinburi
 • Age 23-30 years old.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Machine & Jig Knowledge.
 • Age 30-45 Year old.
 • Electronic & PLC Knowledge.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Have strong Management Skill.
 • Age 30 Year old up.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 21 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาต

21-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ

21-Apr-17

 

Applied
 • Mon - Fri, Alternate Satruday
 • Autopart Industry
 • No need JLPT Certificate

21-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน QC QA มากกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานชำแหละไก่,โรงงานด้านอาหาร
 • ปฏิบัติงานโรงงานชำแหละไก่ปราจีนบุรี

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupation Health and Safety.
 • Age 22-30 Year old.
 • Male or Female.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Can communicate in English.
 • Age. 27-32 years old.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineering degree and strong in SAles
 • Very good English communications skills
 • can work in Chonburi area

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of production engineering experience
 • Thai nationality, male only, aged 28-35 years
 • Have knowledge of ISO 9001, ISO14000

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male only, aged 28-35 years old
 • Degree in Mechanical /Electrical Engineering
 • 5 years relevant working experience

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

21-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in Internal Auditor
 • To audit adequacy of business operations
 • Proven working experience as Internal Auditor

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 25 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • แนะนำสินค้า และบริการลูกค้า

20-Apr-17

 

Applied
 • ISO TS16949 Automotive, Sales Manager
 • Sales Engineer, Engineer Japanese
 • Technical Sales Engineer, Japanese

20-Apr-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Sell automotive part to customer
 • Present company proposal and quotations
 • 8 years of experience in Sales

20-Apr-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Apr-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Apr-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Apr-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Apr-17

 

Applied
 • inimum 8 years’ experience in HRM & HRD role
 • Good communication and interpersonal skills
 • Good command in English

20-Apr-17

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

20-Apr-17

 

Applied
 • New graduated are welcome
 • Instrumentation and Control Automation Electronics
 • Work at Prachinburi

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรีบริหารหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับดี
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Material Planning
 • Inventory Control
 • Supply Chain Management

19-Apr-17

 

Applied
 • Sales and Marketing with Oil,Gas,Lubricant,Petro
 • Can driving and has own car, driving license
 • Good in English,has Lubricant and oil knowledge

19-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

19-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in selling industrial products
 • engineering degree
 • Work in Chonburi

19-Apr-17

 

Applied
 • Order Processing/Cost Preparation and Scheduling
 • Project Management
 • University degree (Technical and/or Business)

19-Apr-17

 

Applied
 • Graduated of Engineer / equivalent experience.
 • Knowledgeable in wire harness is an advantage.
 • Good command of both spoken and written English.

19-Apr-17

 

Applied
 • Gradated of Engineer / equivalent experience.
 • Knowledgeable in wire harness is an advantage.
 • Good command of both spoken and written English.

19-Apr-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

19-Apr-17

 

Applied