• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอุตสากรรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านการทำงานของเครื่องจักรโรงงานเบื้องต้น

11 mins ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

12 mins ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

12 mins ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

12 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

12 mins ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

12 mins ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

12 mins ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Engineering.
 • Knowledgeable of production tooling,product design
 • Good command of both spoken & written english.

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in engineering
 • Production tooling & Tool capabilities Knowledge.
 • Good command of both spoken & written english

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Engineer
 • Production Engineer
 • IE

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 22-27 years old.
 • Good in English both of Spoken & Written.
 • 0-5 years experience in Material Planning

1 hour ago

 

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

15 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • •5 Yrs or higher working experience of Training.
 • •Bachelor's degree in any field.
 • •Strong presentation & Communication english skill

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Focus on HRD / Strategics tools for 700 staffs.
 • Able to work for all SAT , Bangna-Trad km. 40
 • Work smart with creativity characters.

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น

20-Jan-17

 

Applied
 • 2-3 year experience in courier / express service
 • Good written and spoken English
 • Prefer local candidate in Thailand Eastern area

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage the operation of the line
 • Make changes and optimize product changing times
 • Verify the CCP and operation control online

20-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years minimum experience in Freight Forwarding
 • Thai National Only
 • Must have own transport

20-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบกว.)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าควบคุม

20-Jan-17

 

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

20-Jan-17

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

20-Jan-17

 

Applied
 • Quality Engineer in Automotive
 • Good in English
 • suchat@kensington.co.th

20-Jan-17

 

Applied
 • male or female / age : 23~30 years old
 • fresh graduated and inexperienced
 • bachelor degree of industrial or engineering

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 22-35 years old. BE in Electrical.
 • Has experience in PCB, CAD/CAM, Genesis
 • Understand in PCB and able to design by Genesis

20-Jan-17

 

Applied
 • Investment project in a year, Machine improvement
 • Daily support to production for problem solving
 • Design and relocate production flow to maximized

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยงข้องความรับผิดชอบ
 • รักการทำงานเป็นทีม และสามารถติดต่อประสานงานได้

20-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน QC มากกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์จากโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

20-Jan-17

 

Applied
 • Human Resources Manager
 • HR Manager
 • HR

20-Jan-17

 

Applied
 • Handle the payroll calculation process
 • Review compensation & benefit
 • Monitor and review time attendance record

20-Jan-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • รักงานด้านบริการ
 • เดินทางได้
 • มี commitment

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามจีน แปลเอกสารไทย-จีน/จีน-ไทย
 • แปลบทสนทนาต่างๆ
 • ติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน
 • สรรหาและว่าจ้าง
 • อายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, male only, aged 28-35 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Fluent in Thai and Good command in English

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, male only, aged 28-35 years old.
 • Good command of English
 • Minimum of 5 years relevant working experience

20-Jan-17

 

Applied
 • Lead, manage and develop a country team
 • Manage and develop a network of dealers
 • Protect and develop the brand in market

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพชชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • /การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 35-45 ปี
 • มีความเข้าใจการทำงานของระบบ Logistic
 • มีประสบการณ์การคุมคนและวางแผนงาน

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 28-35 years
 • Bachelor's Degree in Science or related fields
 • Having experience in sales & marketing

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ : สามารถอ่าน เขียน พอใช้
 • คอมพิวเตอร์ : สามารถใช้ MS Office

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 28-40 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขาการเงิน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written in English
 • Able to work upcountry when require
 • Good knowledge of Distributor and Retail Business

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22-30 years old
 • Have selling experience would be preferred
 • Good communication & interpersonal skill

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male /Female age between 30-38 years old
 • Experience in Key account management
 • Fluently in English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied