• เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย ช่างยนต์ ช่างกล
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

3 hours ago

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษาระบบ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (สัญชาติไทย)
 • ปริญญาตรี ทางด้าน Computer Science, Computer Engin
 • มีความรู้ด้าน Programming VB.Net, ASP.Net

27-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 18 - 35 ปี- วุฒิปวส. - ป.ตรี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์

27-Oct-16

 

Applied
 • 10 years of experience in power plant management
 • Bachelor’s degree or higher in engineering
 • Responsible for solar farm daily operation

27-Oct-16

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปวช. – ปริญญาตรี
 • ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่

27-Oct-16

 

Applied
 • MCP, MCSE, MCSA, ITIL, ITSM
 • Window Server, Window Operating System
 • Problem solving and troubleshooting

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • เริ่มงานได้ทันที

26-Oct-16

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

25-Oct-16

 

Applied