• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

3 mins ago

 

Applied
 • No more corporate nonsense!
 • Join a fun and fast growing team!
 • Opportunities for learning

5 mins ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • International Company
 • Career opportunity
 • Good benefits

22 mins ago

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

23 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Strong connection with manufacturer
 • Sale industrial cleaning equipment
 • Build and maintain customer relationships

29 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชายและหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน exhibition
 • มี connection ฐานลูกค้าอยู่แล้ว

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT,
 • ประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PHP, MySQL, JavaScript
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่น
 • เขียนโปรแกรม โดยเฉพาะ Android Java Objective-C
 • ใช้ภาษา Swift หรือ Object C

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน advertising
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถขับรถได้และมีรถส่วนตัว

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

45 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in selling condominium or residences
 • Experiences in Real Estate business is preferable
 • Good command in English

48 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • 5-15 years' experience in leading and managing
 • Strong Technical Background
 • Having Banking background/experience is an advance

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, Finance or other related
 • 8 years of experience in accounting or finance
 • Background knowledge or experience in Financial

54 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Assigning duties to the Accounting division.
 • Preparing and arranging work for the accounting
 • Maintaining accounting files and records

57 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in credit and collection function
 • Experience in SAP
 • Good command in spoken and written English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • provide quality professional service and solution
 • Manages the overall Project and its activities
 • Provides input short and long run planning effort

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Insurance Broker
 • Labor Law, payroll, recruitment, Training
 • Employee relations, Compensation, benefits

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • เขียนแบบระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้

1 hour ago

 

Applied
 • Excellent Career Development Program
 • Best Compensation Package and benefits
 • Regional exposures

1 hour ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Manage Accounting, Finance and Taxation function
 • Experience in Real estate or Property development
 • Klongluang, Patumtani

1 hour ago

 

Applied
 • At least 5 yrs to manage project software develop
 • Experience in manage software development teams
 • Experience in developing B2B e-Commerce system

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in developing training curriculum
 • Training facilitation in Thai for Thai audience
 • Proficient in English communication & report

1 hour ago

 

Applied
 • at least 10 yrs of work exp. in Logistics industry
 • Good command in English
 • Management Skill

1 hour ago

Above THB120k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemistry
 • 2 year work experience in chemical industry
 • Good English communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor degree with an excellent academic
 • 3 + year of research experience within a global
 • Analytical and logical mindset with intellectual

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering/ Industrial
 • experience in OEM sales for Industrial products
 • Good command of written and spoken English

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

2 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 6 ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิติ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 1 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • A Bachelor degree in Computer Science
 • 2+ years experienced developing and implementing
 • Knowledge of software development life cycle.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • A Bachelor degree in Mathematics, Computer Science
 • Proven working experience as a data analyst
 • Interpret data, analyze results using statistical

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • JAVA/J2EE, Java Script,Spring,Hibernate
 • 2-5 years of expertise in Java Development
 • Good communication skill in English

2 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลการทำงานของทีมวิจัยตลาด สำรวจข้อมูล
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in area of Business Administration
 • 5 yearsworking experience in financial institution
 • Banking experience will be advantage

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's and Master degree in Computer
 • Self-motivation and a competitive
 • Networking and systems with existing customers

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 years for implement/troubleshoot in network
 • Bachelor's degree or Master's degree Computer
 • Good knowledge in Operating System

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing and planning recruitment assignments
 • Conducting research for projects
 • Achieving monthly recruitment targets

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in the logistics industry
 • Male or female, Thai nationality only
 • Planning and achieving sales targets

2 hours ago

 

Applied
 • Good English,Can do Photoshop & VDO Presentation
 • Great Career path & benefits from listed company
 • 6 years of HR, 3 years of ER experiences

3 hours ago

 

Applied
 • Experiences in optimizing biddable media campaign
 • High responsibility and reliability
 • nterest in Brand and Marketing Communication

3 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Working experience in customers service
 • Good command of English
 • Experience from MNCs

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5-8 years’ experience in Public Relations
 • English skill - able to communicate
 • Agency background would be a plus

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารอาคารไม่ต่ำกว่า 3 ปี

3 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Receive and Response to customer call/e-mail
 • Have good knowledge in Network (LAN/WAN)
 • Bachelor's degree in Computer

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage holiday, training, working for Engineer
 • Bachelor's degree in Computer
 • Demonstrated leadership and personnel

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of exp. in Information Security Risk Mgt
 • Observe&identify the risk of operation/IT projects
 • Promote information security awareness

4 hours ago

 

Applied