• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Source and request for quotation
 • Develop sourcing strategy and allocation
 • Evaluate supplier core compentencies

2 hours ago

 

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Oracle implementation
 • Strong man-management experience
 • IT vendor management experience

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in HR Management
 • Experience in all recruitment
 • Proficiency in English and computer literacy

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีกิจกรรม outing
 • มีประกันสังคม

8 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Production Section Head
 • Production Supervisor
 • Manufacturing

8 hours ago

 

Applied
 • Leader in New model introduction
 • Analyst design and improve product quality defect
 • 2-8 year experience, New Graduation are welcome

17 hours ago

 

Applied

Payroll Manager

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • At least 7 years in payroll & welfare
 • Strong Thai Labor Law knowledge
 • Good skills in: MS Office, English language

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Environmental Science
 • 0-8 Years in electronics manufacturing
 • Responsible for ISO 14001 & Waste management.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied

Mechanical Engineer

B.Grimm

Pathumthani > Muang

 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบำรุงรักษา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น

17 hours ago

 

Applied

Electrical Engineer

B.Grimm

Pathumthani > Muang

 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากตำแหน่ง Operations Section Manager

17 hours ago

 

Applied
 • Demand Planning
 • Supply Planning
 • FG Inventory

17 hours ago

 

Applied
 • Determines annual unit and gross-profit plans
 • Maintains sales volume
 • Dealers development

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min. 2 years exp in purchasing in manufacturing
 • Able to work as contract staff
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

17 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Part Quality Engineer, Supplier Quality Engineer,
 • Customer Quality Engineer,QA Engineer, RF Engineer
 • CQE, QA, ESD, PQE, SQE, In-Process Quaity Engineer

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Selling company products
 • Male, aged 28-35 years old.
 • 4 years of sales experience in B2B for industrial.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managerial Experience in Manufacturing companies
 • Follow-up Safety/DP self-assessment on Bridgestone
 • Hold Safety/DP staffs meeting in Bridgestone

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • achelor’s degree or higher in any related field
 • 5 years of experience in administration or GA
 • Male , aged 30 - 38 years old.=

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
 • เพศ ชาย - หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย /อายุ 27-35 ปี
 • เป็นคนสัญชาติไทย , สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

17 hours ago

 

Applied
 • International Consumer Goods based in Pathumthani
 • Full Purchasing responsibility
 • Manufacturing procurement experience

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

17 hours ago

 

Applied
 • Manager, Management Level,
 • Production, Manufacturing
 • Electronics, Mechanical Engineer

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Supply Chain
 • 5 years’ experience in logistic, warehouse
 • knowledge in six sigma or lean techniques

17 hours ago

 

Applied
 • Costing
 • Business Control
 • Financial & Accounting

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Shop manager for ice-cream shop
 • สวัสดิการดี มีโอกาสไป ตปท.
 • มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในการทำงานสูง

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Master’s Degree in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience in people management

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท - เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืองานวิชาการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old
 • Master’s degree/ Ph.D. in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience doing Research & Development

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อาจารย์

24-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • วางแผนกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า ของบริษัทฯ
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง จบ ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

24-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับ นักศึกษาที่เพิ่งจบ

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกร
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old
 • 10 years of experience in accounting, finance
 • Auditing experience with Big 4 background

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher degree in Human Resource
 • Good knowledge in employee relation act
 • Good command of English.

24-Apr-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • สาขาใช้ Photoshop / Illustrator ได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุุ 20 - 35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เคยผ่านการทำแคชเชียร์มาบ้าง

24-Apr-17

 

Applied

Sales Supervisor

BrotherJ Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
 • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
 • ฝึกอบรมพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied