• ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years of experiences in Production.
 • Having experience in EMS or Electronics.
 • Familiar with SAP is an advantage.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male only, Age 38 - 45 years
 • degree or above in Industrial Engineer
 • 8 years in production field

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age between 26-35 years old
 • Good command of English or Japanese
 • Have driving license and own car

2 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic, Electrical
 • Design assembly process and standard work.
 • Documentation of ISO, ACE, 5S+Kaizen of section.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, 28 years upwards
 • Export knowledge is a must
 • Good Command of English (TOEIC 650 upwards)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 25 - 35 years old.
 • At least experience 3-5 years
 • Japanese Certificate N1 or N2

2 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Network Engineer
 • Network
 • computer engineering

2 hours ago

 

Applied
 • degree in Computer Science or related field
 • 5 years of application support managing
 • Proven cases of delivering quantifiable business

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้วน Sale อย่างน้อย 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

2 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานการขาย กับลูกค้า
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical and any fields
 • Having Purchasing background in Electronics Mfg
 • Good command in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

2 hours ago

 

Applied
 • Work location: Bangkradi IE,Pathumthani
 • Good command of English
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Exp. 5 yrs up in Management level
 • Production, Engineering, Human Resources
 • Manager

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Product Sales Planning
 • Push & Pull Sales Volume
 • Manage commerical tire business with dealer

2 hours ago

 

Applied
 • Automotive,TS16949 background would be preferred
 • Min 1 year experience in Production line field
 • Bachelor's degree in Engineering

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work 6 months contract
 • Salary : 25,000-40,000/Nego
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

2 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Take care of the progress and complete all J-SOX
 • Communicate and liaise with other departments
 • Communicate & coordinate with regional headquarter

2 hours ago

 

Applied
 • Engagement planning: identify key process/system
 • Preparing audit program
 • Coordinating with other departments

2 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of sales or marketing experience
 • Fluency in English and Thai
 • Networking, Persuasion, Prospecting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

2 hours ago

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์

2 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years+ in Web Application Development
 • Exp in C#, .Net, and SharePoint
 • Good command of English

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, การศึกษาระดับ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • Manage plan for the product spec. optimization
 • Launch the mass production line
 • Evaluate products with new materials & technology

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 36 – 50ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จำนวนไม่ต่ากว่า 5 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, over 30 years old
 • 5 years of experience in Sales
 • Mechanical Engineering is preferred

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีสวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

24-Jan-17

 

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

24-Jan-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Factory Manager
 • มีสวัสดีการทั่วไป ประกันสังคม
 • รายได้ดี

24-Jan-17

 

Applied
 • Presentation knowledge
 • Innovative thinking
 • Experience in planning and bidding

24-Jan-17

 

Applied
 • Develops and Follow up a business plan
 • Follow up the marketing plans as needed.
 • Export knowledge is a must

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in employee relations
 • Coordinate with Welfare committee
 • Develop and conduct employee survey

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied

HR Director

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • HR Training, Director
 • Human Resource Development
 • Human Resource Management

24-Jan-17

Above THB160k /month

Applied
 • sales targets
 • coordinating sales projects
 • Analyzing costs and sales

24-Jan-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

24-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

24-Jan-17

 

Applied
 • ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค
 • สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

24-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

24-Jan-17

 

Applied

PC

MUNGMAI CHROMIUM CO., LTD.

Bangkok Area - Pathumthani

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • หากมีประสบการณ์ด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jan-17

 

Applied