• พิจารณาสินเชื่อและบัตรเครดิต
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

5 hours ago

 

Applied
 • Plan and forecasts customer future requirements.
 • Monitor quality delivery and product and cost
 • Co-ordinates and implements customer business

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Logistics IE or Warehouse management
 • 5-10 year experience in inventory control
 • Excellence command in English

8 hours ago

 

Applied

PURCHASING MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • sourcing of new products.
 • negotiate price
 • cost down

11 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied

PURCHASING SUPERVISOR

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Male, age between 25 - 40 years
 • Degree in Business Administration or any related
 • 3 years for experience in deeply purchasing

11 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied

PROCUREMENT ENGINEER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • degree in Mechanical, Mechatronic, Electrical
 • experience 1-3 year in Purchase Engineer
 • Competent knowledge of English & Computer

11 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Manager, Management Level,
 • Production, Manufacturing
 • Electronics, Mechanical Engineer

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในงานได้
 • ประสบการณ์การทำงานในด้านงานขายช่องทาง Modern Trade

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor ‘s degree in Electronics
 • 0-3 years experience
 • Good command of both written and spoken in English

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electronic
 • 2-3 years experience in electronic field
 • Good command of both written and spoken in English

20 hours ago

 

Applied
 • 5-8 years experience in PLC of Switchboard
 • Male or Female, Thai Nationality, 25-45 years old
 • Have both knowledge of electrical and mechanical

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Direct sales to the important clients
 • Have business trip to overseas, Need own car

20 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20 hours ago

 

Applied
 • Can read drawing, can use Vernier caliper,
 • 5 years in QC improvement process is advantage
 • QC inspection according with drawing

20 hours ago

 

Applied
 • Kantary Hotel Ayutthaya,2nd fl,Maenam Chaopraya1-2
 • Mechanical, Mechatronic, Production, IE Engineer,
 • Electronic,Telecommunication, Electrical Engineer,

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

20 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

20 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็นPN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่

20 hours ago

 

Applied
 • TOEIC score 550
 • Able to work as shift (Morning/Night)
 • At least experience 3 years in Planner

20 hours ago

 

Applied
 • เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering or any related field
 • 1-3 year experience in purchasing
 • Strong Negotiation and Price analysis skill

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, การศึกษาระดับ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • Exp. 5 yrs up in Management level
 • Production, Engineering, Human Resources
 • Manager

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied

Sales Engineer

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Male/Female 23-35 years old
 • Sales or sales engineer experience in Manufacturer
 • Knowledge about Mechanical, Electrical

22-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied

Assistant Factory Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • 10 yrs. exp in Managerial manufacturing
 • Production, Planning, QA, Labor, Sale managed
 • Business of English

22-Feb-17

 

Applied
 • knowledge in privileges, import-export regulations
 • Good command of English
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

22-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to work with one of the printing
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Opportunity to have a good relation

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work in the world's number one
 • An opportunity to utilize your QA skills
 • An opportunity to receive attractive benefits

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work in the world's number one
 • An opportunity to utilize your QA skills
 • An opportunity to receive attractive benefit

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle document control with all system of company
 • Responsibility and control documents
 • Amended and revised the document up to date

22-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายของบริษัท
 • เว็บโปรแกรมเมอร์
 • สร้าง ออกแบบ พัฒนา แก้ไข ดูแล บริหาร

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
 • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

22-Feb-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ดูแลแปลงปลูกพืช เช่นแตงกวา แตงโม
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการเกษตร
 • มีความอดทนในการทำงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • วิเคราะห์งานการตลาด
 • มีพื้นฐานหรือจบสาขาที่เกี่ยวกับการเกษตร
 • ดูแลบริการหลังการขาย

22-Feb-17

 

Applied
 • Engineer
 • Sourcing, Procurement, Purchasing
 • Manufacturing

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female,age 27-35 years old
 • degree in Mechanical,Electrical,Electronics
 • 3-5 years relative experience in sourcing

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 30-38 years.
 • Bachelor of Accountancy.
 • At least 6 years experience in Account.

22-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • Good command in English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male , age 35-40 years.
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • Experience in plastic field will be an advantage

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Production Section Head
 • Warehouse Section Head
 • Manufacturing

22-Feb-17

 

Applied
 • Min 5 years'experience in Environmental management
 • Knowledge ISO9001,ISO/TS19649,ISO14001,OHSAS18001
 • Bachelor's in Environmental Sci / Eng or related

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male , Age 26-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering only.
 • Good moral character and work attitude.

22-Feb-17

 

Applied
 • Organizational Development
 • HRS and HRM
 • Training Development

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้วน Sale อย่างน้อย 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

22-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานการขาย กับลูกค้า
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied