• ประสบการณ์ด้านการขาย-การตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มียานพาหนะส่วนตัวและมีใบขับขี่
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

38 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • บริการซ่อมอุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็คฯ

38 mins ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS officeและ Internet ได้ดี

40 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 5 years up in Manufacturing Production Management
 • Knowledge of Quality Management System

40 mins ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

40 mins ago

 

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
 • รักงานขาย , มีความรับผิดชอบ , สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานขายพิจารณาเป็นพิเศษ

40 mins ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

40 mins ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความขยัน และรับผิดชอบสูง
 • Job Location : นครราชสีมา

40 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับสายงานอย่างน้อย 1 ปี

40 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
 • มีทักษะด้านเครื่องจักร

40 mins ago

 

Applied
 • Must have prior experience
 • Multitasking skills
 • Basic English speaking skills

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Prior experience in sales
 • Communications skills
 • Knowledge on property and real estate

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in maintenance
 • Having leadership and human relation skill
 • Fluent in English

41 mins ago

 

Applied
 • BOI Experience
 • Manufacturing/ Assembly Company Experience
 • 5 years work experience

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ (มีค่าเสื่อมให้)

43 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree; ideally a medical, pharmacy
 • Good command of English language.
 • Deliver product key messages to target groups

43 mins ago

 

Applied
 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Power plant experience with Electrical/ Mechanical
 • Knowledge in Wind turbine/ Generator/ Aviation
 • Fair command of English

24-Jun-17

 

Applied
 • บริหารยอดขาย
 • บริหารยอดสูญเสีย
 • การบริหารกำลังคนและตรวจสอบงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานกับผู้รับเหมาหลัก
 • สามารถถอดรายการวัสดุจากแบบ และมีความเข้าใจแบบ

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถควบคุมการทำงานในส่วนของเครื่องกลได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in engineering or quality function.
 • Have knowledge of Six sigma, 8D report, Statistic.
 • Good command of spoken and written English.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาในสาขาไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล
 • มีทักษะทางด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • 0-2 years experience in Production Management
 • Good communicate in English

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • งานธุรการเอกสาร ด้านการขายเครื่องมือแพทย์

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ขายเครื่องมือแพทย์

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวช. - ปวส.
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Management Process and Q&FS Standard
 • Verification of standards compliance
 • Site food safety management plan

23-Jun-17

 

Applied
 • Develop and implement safety standard
 • Implement safety training program
 • Risk management control & emergency plan

23-Jun-17

 

Applied
 • monitoring factory performance
 • factory efficiency
 • capacity, cost and continuous improvement

23-Jun-17

 

Applied
 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

23-Jun-17

 

Applied
 • trials in plant validation on new packaging
 • Solve current packaging issues that impact quality
 • Ensure packaging process are efficiently optimized

23-Jun-17

 

Applied
 • Store Management
 • Maintnace Planning Mangement
 • Site Services and Management

23-Jun-17

 

Applied
 • supply allocation and shipment plan management
 • Drive Container Fulfillment for Efficient
 • Drive 3PL Operational excellence

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • การศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง/โยธา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in Warehouse
 • Good command of English
 • Strong Leadership, Logical analytical

22-Jun-17

 

Applied
 • Diploma or higher in Electronics, Mechanical.
 • Having technical skill in CMM & Smart Scope.
 • Good command of written and spoken English.

22-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
 • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • Have considerable experience working
 • Strong negotiation, leadership and communication

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good experience in Medical Equipments
 • Good package offered to right person
 • Working with European Company

22-Jun-17

Base salary + high commission

Applied