• มีทักษะทางด้านงานขาย
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักในงานบริการลูกค้า

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำ Analytic, HR Dashboard
 • มีความเข้าใจในระบบการจัดทำค่าจ้าง SAP-HR
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in IT or any field
 • Age between 26 - 35 years
 • Have experience in IT Business

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริษัท ก่อตั้งมามากกว่า 20 ปี
 • จ้างเป็นรายเดือน
 • มีโบนัสประจำปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จ้างงานเป็นรายเดือน
 • มีโบนัสประจำปี
 • บริษัทก่อตั้งมามากกว่า 20 ปี

17 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of higher in Enginee
 • At least 5 years experience in Production
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001, TS16949

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานขาย หรือดูแลพนักงานขาย 2ปี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years experience is sales or marketing
 • Personal own car and a valid driving license
 • Regional /Channel management experiences in Mobile

22 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชี
 • บันทึกบัญชี บริษัทฯ
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี

22 hours ago

 

Applied
 • มีสัญญาการทำงาน ประกันสังคม โบนัส นำเที่ยว ฯ
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญาตรีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขาย ติดตาม/ประสานงานขาย
 • จัดการแผนการตลาดและการขายใหม่ในพื้นที่
 • วุฒิการศึกษาสาขาใดก็ได้

22 hours ago

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบ Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เขียนแบบและเคลียร์แบบจาก sketch up
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชา สถาปัตยกรรม

23 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชา ก่อสร้าง/โยธา
 • ควมคุมคนงาน / ควบคุมวัสดุก่อสร้าง

23 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ 3D
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
 • เขียนแบบ ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า

23 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี การเงิน บิลค่าใช้จ่าย สรุปยอด
 • ตรวจสอบเเละจัดเรียงเอกสาร งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม

23 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Salary 40,000-50,000
 • Thai Nationality
 • 3 Years experience

23 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • degree graduate in Mechanical, Electrical
 • Experience in metal press industry
 • Strong interpersonal skill, communication

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering or high vocational
 • 2-3 years in field of Stamping die maintenance
 • Have knowledge and skill of stamping die

23 hours ago

 

Applied
 • Degree of Mechanical,Electrical
 • 30-35 Years old
 • experience 3-5 years in Facility Manufacturing

23 hours ago

 

Applied
 • Male, Bachelor's degree graduated in mechanical
 • Solid knowledge in design for progressive
 • Minimum 3 years work experience

23 hours ago

 

Applied
 • 5+ years retail experience in manager level
 • Have excellent leadership skills
 • Excellent in both Thai and English

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Work location : อำเภอเมือง โคราช
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

23 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Science in Medical Technology only
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good command of spoken and written English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources.
 • 5 experienced in training and development.
 • Experience in initiating training programs.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประจำหน้าร้าน
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • ประจำหน้าร้าน
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • ประจำหน้าร้าน
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการซื้อ/ขายลูกค้าต่างจังหวัดในเขตพื้นที่
 • วิเคราะห์ยอดขายประจำเดือนและวางแผนการขายร่วมกับทีม
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • Work at the company which has No.1 share
 • Work at growing company and grow up yourself
 • Work in Best Medical manufacturer in Mekong region

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 , ISO 14000

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี- ป.โท สาขาสถิติประยุกต์, สารสนเทศ
 • เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์คำนวน

29-Mar-17

 

Applied
 • สรุปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่โครงการ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • ***สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที***

29-Mar-17

 

Applied
 • Work with a national brand leader in FMCG
 • Company is renowned for its work culture and CSR
 • Enhance employee prospects and training

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Experience 0-3 years in repairing pumps
 • Possess mechanical/electrical skills

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree a medical, pharmacy, nursing
 • Good command of English language.
 • Deliver product key messages to target groups.

29-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย
 • ประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in ME,Materials, Physics etc.
 • 0 - 5 years experience in HDD
 • Good command of English and computer literacy

29-Mar-17

 

Applied
 • กองทุนเงินสมทบ, กองทุนเงินประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

29-Mar-17

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

29-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลบัญชี ลูกหนี้
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ติดตาม ถาม ทวงให้ลูกหนี้จ่ายเงินให้ตรงตามกำหนด

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

29-Mar-17

 

Applied
 • กองทุนเงินทดแทน, กองทุนเงินประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินช่วยเหลือฌาปกิจศพ
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

29-Mar-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • กองทุนเงินทดแทน, กองทุนเงินประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินช่วยเหลือฌาปกิจศพ
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

29-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เงินกองทุนทดแทน, เงินกองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินช่วยเหลือฌาปกิจศพ
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส, งานศพ
 • ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ

29-Mar-17

THB20k - 30k /month

Applied