• เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องเจียระไนราบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจียระไนเพชรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18-35 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • BA in Science, Engineering,Business Administration
 • Good communication of English and PC literate.
 • Able to work in Lamphun province

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

17 hours ago

 

Applied
 • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 40-50 years old
 • Bachelor or master’s degree in Supply Chain
 • 8 years’ experience in Supply Chain Management

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national residing in the Chiangmai/Lamphun
 • Has excellent oral and written English language
 • Respond very well to your positive mindset

17 hours ago

 

Applied
 • A Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Minimum of 5 years’ experience in IT
 • English skills are required in this position.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Risk Assessment
 • Background in manufacturing
 • Bachelor degree in Business Administration

17 hours ago

 

Applied
 • Electrical Maintenance Engineer
 • equipment design, purchase, commission
 • and maintenance for the Stoneware manufacturing

15-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical Maintenance Engineer
 • equipment design, purchase, commission
 • Implementing maintenance activity

15-Jan-17

 

Applied
 • Modeling Supervisor
 • in Forming department
 • CNC (Solid cam).

15-Jan-17

 

Applied
 • Laboratory Supervisor
 • R&D plan, production yield, cost improvement
 • Quality control of incoming raw materials

15-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 0-10 years working experience in a manufacturing

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Electronics any related
 • 0-5 years working experience maintenance

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical any related
 • 0-5 years working experience in utility system

14-Jan-17

 

Applied
 • Body Preparation Supervisor
 • Clay & Ceramics
 • clay extrusion

14-Jan-17

 

Applied
 • Glaze Preparation Supervisor
 • Control preparation process
 • preparation plan

14-Jan-17

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree or higher in business administration relate
 • 1-3 years experience in purchasing or procurement

14-Jan-17

 

Applied
 • Deputy Managing Director
 • Managing Director
 • General Manager

13-Jan-17

 

Applied
 • IT Application Support
 • Bachelor degree in Computer Science or IT
 • Background in manufacturing or implementation

13-Jan-17

 

Applied
 • เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคเหนือ
 • Sales Support Traditional Trade Northern
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 25-30 years old. At least 1 year in Sales
 • Pre-Sales skill and good presentation
 • Have own car and driving license

13-Jan-17

 

Applied
 • At least 3-5 years of experience
 • Work with leading company in the industry
 • 1.5 Billion Baht in sales & 50 years in business

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Procurement Manager Lamphun Overseeing purchasing
 • MOQ, geographical Negotiating suitable prices
 • Supply Chain Management, Purchasing ERP system: MS

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years experience in manufacturing process
 • Good communication skills in Thai & English

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Waste water system
 • Bachelor degree in environment or engineering
 • Certified waste water system

13-Jan-17

 

Applied
 • Strong english and thai communication skill
 • Good coordination and human relationship
 • Friendly and outgoing personality

13-Jan-17

 

Applied
 • Engineering or related fields
 • Lean, Six-Sigma methodology experience
 • Background in manufacturing

13-Jan-17

 

Applied
 • Establish and strengthen good business relations
 • Maximize product availability at visited outlets
 • Organize the execution of consumer engagement

13-Jan-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

13-Jan-17

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

13-Jan-17

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

13-Jan-17

 

Applied
 • Risk and Business Continuity Management
 • review & update BIA, RA & BCP, recovery strategy
 • achieve ISO standard

12-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree In Electrical Or Electronic
 • The Candidate Must Have More Than 3-5 Years
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in designing, programming.
 • Expert in more than one SCADA /HMI package.
 • Experience with Process Control.

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

12-Jan-17

 

Applied
 • ขายสินค้าในร้าน มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ 23 ถึง 40 ปี

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ใช้ในการเกษตร
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 60 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

 

Applied
 • Assistant Sales Area Manager (FOOD) – North
 • Sales Area Manager (FOOD) – North of Thailand
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ภาคเหนือ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานขาย ผู้แทนขาย ตัวแทนขาย ภาคเหนือ
 • ขายสินค้าอุปโภค บริโภค
 • อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

11-Jan-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

11-Jan-17

 

Applied
 • Focus on Lifescience and Material research
 • Age 23-28, Graduated and Living in ChiangMai
 • Must posses own car and willing to travel upcountr

11-Jan-17

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied