• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age 25-30 ,Bachelor in related field
 • JLPT N1, 40K ,Good in Japanese & English
 • 2 years experience in Interpreter, Translator

3 hours ago

 

Applied
 • only FEMALE, not over 27 years old
 • Good / Fair command in English & Japanese (N4 UP)
 • THB 18,000 – 25,000 + Bonus + Insurance++

3 hours ago

 

Applied
 • Age 22 - 28 years old
 • 1 - 2 years work experience in Hotel or Travel is+
 • Welcome new graduate students

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายของสายการบิน
 • ติดต่อประสานงานกับ กรมการบินพลเรือน
 • สามารถขับรถยนต์ได้

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • กำกับ ดูแล บริหารงานด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีประสบการร์ 1-2 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • งานตรวจสอบคุณภาพทางด้านการบิน
 • 1-2 years’ experience in Aircraft Maintenance
 • TOEIC score 550 within 2 years

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • อายุ 22-30 ปี
 • ประสานงานกับทีมธุรการประสานงานเช็คเกอร์
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 2-8 years’ exp. as Project Management
 • Experience in Language services, IT preferred
 • Business English, International company

3 hours ago

 

Applied
 • 6 yrs of exp in buying Home Appliances, Electronic
 • Exp in supervisory level or managerial level
 • Skill in negotiate, merchandising

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • At least 2-3 years of TV program sales and acquisi
 • Good English communication skills
 • Experience in TV Commercial Post Production

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pipeline , design, feasibility studies, PMC, FEED
 • projects and oil and gas and onshore , refinery
 • CAESAR II , Autopipe , PipeSim, Engineer

3 hours ago

 

Applied
 • Offshore , Installation , operation and oil , gas
 • Maintain and update , well , records and f
 • maintenance records and production , records

3 hours ago

 

Applied
 • System Engineer
 • Experience in Server and storage implementation
 • Experience Virtualized implementation

3 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

3 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Professionally manages & co-ordinates the project
 • Work in a Digital Transformation Project
 • Good Benefit/Opportunity to work with professional

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

12 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • At least 3- 5 years of recruitment experience
 • Fluent in English
 • Excellent communication skills

14 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3- 5 years of recruitment experience
 • Fluent in English
 • Excellent communication skills

14 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Planning, Design, Construction till handover
 • Residential and commercial properties
 • Familiar to Thai building regulatory requirements

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

15 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

15 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Secretary
 • เลขานุการผู้บริหาร
 • English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of in Back-End/Front-End Develope
 • Experience working in Banking/ Financial
 • Any experience in iOS and Android native

10-Dec-16

 

Applied
 • Assistant Product Manager
 • Key Account
 • Product Management

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • New Position
 • Well-known company
 • Golden Opportunity

10-Dec-16

 

Applied
 • Sales Manager
 • Product Manager
 • Product Specialist, Key Account Manager

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อการทำงาน และความกดดัน

10-Dec-16

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป หรือ วุฒิม.6
 • มีความอดทนต่อการทำงาน และความกดดัน

10-Dec-16

 

Applied
 • FI/HR
 • At least 5 -7 year experience
 • Ensure SDLC methodology

10-Dec-16

 

Applied
 • 3 years+ as sales in Fashion, Luxury, Lifestyle
 • Experience in selling Business to Business
 • Strong sales skill with eager to achievement

10-Dec-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Design logistics solution to meet customer
 • Develop cost and price model based on the designed
 • Prepare and deliver a proposal to help customer

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Source new food and beverage products
 • Develop industry, product & supply base knowledge
 • Enable food and beverage channels, purchasing

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Skill in C#, ASP.NET: Framework 2.0 and 3.5
 • Experience 4-7 years in Programming
 • Proficiency command in English

10-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Sale , Public address sound system
 • existing , Channels , Sales ,Strategy , reports
 • M and E activities

10-Dec-16

 

Applied
 • RAM , LUP , Rolling Stock and signalling , BT
 • project , subcontractors , risk
 • Definition and implementation , RAM , analysis

10-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old
 • 5-10 Exp. in Secretary, PA to top management
 • Have driving license, good command in English

10-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ประสบการณ์ 1 ปี เกี่ยวกับการตลาด
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

10-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา การออกแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างน้อย 3 - 5 ปี

10-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชา ยอายุ 25 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือสูงกว่า
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา web c#.net.html.html5,jawa

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied