• วุฒิปริญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้าง,สถาปัตย์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

01-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • A minimum of a high school diploma or equivalency
 • Employers also require excellent customer service
 • Check in customers as they arrive for their schedu

01-Dec-16

 

Applied
 • Ideally with a university degree in Hospitality
 • Good problem solving, administrative and interpers
 • Provide an excellent and consistent level

01-Dec-16

 

Applied
 • Ideally with a university degree or diploma in Spa
 • 2 years work experience as Spa Manager
 • Provide an excellent and consistent level

01-Dec-16

 

Applied
 • A degree is Logistics or Business Admin
 • 1 year of relevant work experience in logistics
 • Strong organizational and time management skills

01-Dec-16

 

Applied
 • Male Thai nationality
 • degree or higher in Business computer
 • 2 years’ Direct experience in IT Manager

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business or a hotel industry
 • 2 years’ experience in a similar role
 • Strong in inter-personality and leadership skill

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Managing the development and implementation
 • Defines and manages the frontline performance
 • Team leads problem-solving activities

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Trade activation, Trade Channel, trade activation
 • Trade marketing management, Trade program
 • Proficient English language communication

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาเป็นคนใต้ / คนอีสาน

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส , หรือปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Pharmacy, Nursing, Medical Technology
 • 1-2 year experience as a medical representative
 • Promote and sell our products and services

30-Nov-16

 

Applied
 • manage smooth operation of Housekeeping , Laundry
 • Develop and implement Housekeeping systems
 • Responsible for cleanliness, orderliness

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Sales experiences in Southern area
 • Manage Restaurant & Catering accounts
 • Passion in food business

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาด 8 ปี
 • กำกับดูแลทีมงานสนับสนุนการขายของพื้นที่ Regional

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience Sales role
 • Experience in chemical industry would be advantage
 • Able to drive and have driving license.

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

28-Nov-16

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor Degree from Engineering
 • 3 years of sales experiences in Industrial field.
 • Working with analytical problems solving.

28-Nov-16

 

Applied
 • Read, write, speak English fluently
 • Assist guests with check in and checkout
 • Operating in Front task area

27-Nov-16

 

Applied
 • Minimum of 3-5 yrs experience in the same position
 • Excellent communication, Training, Representation
 • Thai National Only

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Ability to lead, motivate and develop a team
 • Good English and local language skills
 • Sound working knowledge of Engineering practices

13-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance

02-Nov-16

 

Applied