• นักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาการสิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจขบวนการและมีประสบการณ์ด้านการย้อมสี

1 hour ago

 

Applied
 • Sr.Programmer
 • IT
 • Business Unit

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
 • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

1 hour ago

 

Applied
 • 5+ years of Electronics Company as Supervisor
 • Able to work in shift.
 • Age not over 30 years old, For senior level 30 yea

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • มีบุคคลผู้ค้ำประกัน (เมื่อเริ่มงาน)
 • ไม่มีคดีต้องห้ามเกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆและคดีร้ายแรง

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีบุคคลผู้ค้ำประกัน(เมื่อเริ่มงาน)
 • รับส่งเอกสารทั่วไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายกับตลาดสด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติก
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with BOI section
 • cost management or costing analysis
 • Good command of written and spoken English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
 • บันทึกรายงานตามเอกสารที่กำหนด

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอที่ดี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความกระตือรือร้น มีความรอบคอบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องจักรกลหนักมาก่อนจะได้
 • มีความขยันซื่อสัตย์อดทนรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ทางบริษัทมีอบรมการขายให้

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in Development of Electronic Circuits
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in Product Development and Construction
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

1 hour ago

 

Applied
 • Financial and Accounting experience
 • Knowledge in Financial & Accounting
 • Interpersonal and communication skills, Presentati

1 hour ago

 

Applied
 • BOI company within manufacturing industry
 • Good English
 • Account payable

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Min.2 years exp. QA &QC
 • ISO, GMP,และมาตรฐานอื่นๆในสาย QA/QC
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related fields
 • 3-7 years of hands-on experience in Cybersecurity
 • Experience in Security Assessment

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • นำเสนอขายมอเตอร์ไซต์
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบ ปวส. ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • รักงานขาย

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

1 hour ago

 

Applied
 • รักงานขาย
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Regional Industrial Engineering
 • Production Capacity Enhancement
 • Control Plants Cost, Budget, Project & Investment

1 hour ago

 

Applied
 • Mechanical Design, Mechanical Devices
 • Support Plants in Asia Pacific Region
 • Hydraulic, Pneumatic System

1 hour ago

 

Applied
 • Asia Pacific Region
 • VDA 6.3 Certificate
 • Supplier Auditor

1 hour ago

 

Applied
 • Bridgestone’s plants which located in Asia Pacific
 • Electrical; Hardware, PLC, HMI, Servo Control
 • High Voltage Equipment, Instrument and Invertors

1 hour ago

 

Applied
 • Regional Quality Assurance
 • Quality Improvement
 • Quality Trouble in Process or Market Complaints

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AUTO CAD

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical, Electronic
 • Knowledge program language Visual C++,
 • Good command spoken/written in English.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Automotive,TS16949 background would be preferred
 • Min 1 year experience in Production line field
 • Bachelor's degree in IE,ME or related field

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • B.A./B.S./B.ENG, M.A./M.S./M.ENG.
 • Experience: 3-5 years
 • Studies and set up standard labor hours

1 hour ago

 

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

1 hour ago

THB20k - 45k /month

Applied

Sales Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Sales Asst. Manager
 • Concrete for Construction
 • Pathumthani

1 hour ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

1 hour ago

THB30k - 45k /month

Applied

Sales Engineer

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Male/Female 23-35 years old
 • Sales or sales engineer experience in Manufacturer
 • Knowledge about Mechanical, Electrical

1 hour ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

1 hour ago

 

Applied
 • B.A./B.S./B.ENG, M.A./M.S./M.ENG.
 • Experience: 3-5 years
 • Studies and set up standard labor hours

1 hour ago

 

Applied
 • Network Engineer
 • Network
 • computer engineering

1 hour ago

 

Applied
 • Computer literacy
 • major in accounting
 • prepare voucher and tax

1 hour ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied