• เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก

3 hours ago

 

Applied
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • แม่บ้าน พิมพ์งานได้/คีย์ข้อมูล

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in automating information process
 • SQL Server, Oracle, MS Access databases, .Net
 • Fluent in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ( พ้นภาระทางทหารแล้ว )
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล,อุตสาหกรรม,ไฟฟ้า
 • อายุ 25 - 40 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • planning
 • production control
 • material planning

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าในห้าง

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวช.หรือม.6

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในงาน

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ( พ้นภาระทางทหารแล้ว )
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถที่จะไปรับ - ส่ง ผู้บริหารได้ตามคำสั่ง

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
 • วางแผนกิจกรรมการทำงานของโครงการ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบคุณภาพ
 • ดำเนินการตรวจสอบติดตามภายใน
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

4 hours ago

 

Applied
 • ทำ Shop Drawing,As-Built Drawing
 • เขียนแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย์ โครงสร้าง
 • ใช้ Program ประเภท 3D ได้จะพิจารณาพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • process
 • improvement yield
 • FMEA

4 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRD
 • Training
 • Development

5 hours ago

 

Applied
 • CSR activity
 • Happy Workplace program
 • Employee relation

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Search potential vender for material part
 • Negotiate with vender for pricing
 • Good English and negotiation skill

5 hours ago

 

Applied
 • B.IE,Finance ,Account,MBA ,Physic or related field
 • Good communication skills &excellent interpersonal
 • Can communicate in English.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Mechatronics
 • 8 years’ experience in electronics manufacturing
 • Detailed review of all tool designs

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical, Electronic
 • Knowledge program language Visual C++,
 • Good command spoken/written in English.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • working experience 3 years in Receptionist
 • Fluent in English and Chinese language HSK level 4
 • Good personality and has a service mindset

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female only, Thai nationality, aged 35-45 years
 • 10 years of experience in a finance role
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3yrs of experience OS installing, troubleshooting
 • IT network and server technologies;
 • Good Command of English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineer
 • Between 2 and 8 years of IT experience especially
 • Understand (at basic level) programming

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ควบคุมการบริหารการจัดการเจ้าหนี้ - ลูกหนี้
 • จัดทำงบการเงินประจำปี

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

10 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office ได้คล่อง

10 hours ago

 

Applied

Programmer Analyst

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • Min 5 years exp.
 • .Net skillset
 • Good in English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • system design,analysis,validation,troubleshooting
 • Strong mechanical design and modeling skills
 • Familiarity with fiber optics

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning / recruiting and interviewing work
 • Take care of staff. To comply with the rules
 • Take care of the company's labor relations

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี BOI และภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

14 hours ago

 

Applied
 • improvements to site EHS operations
 • reduce risk and promote the compliance
 • write and update site specific procedures

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing, PR
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing
 • สามารถทำในงานด้าน Digital Marketing, Website

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ขายสินค้ากลุ่ม Consumer Product
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20 hours ago

 

Applied
 • IT system analyst
 • Programmer
 • computer engineering

20 hours ago

 

Applied
 • Network Engineer
 • Network
 • computer engineering

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or upper in computer science
 • 8 years experiences in delivering IT services
 • Excellent English skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Electronics, Electrical
 • At least 1-2 years of experience in production
 • Willing to do shift work

20 hours ago

 

Applied
 • German Multinational Manufacturing Company
 • Competitive remuneration package
 • 5 working days a week to promote work-life balance

20 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Development of Electronic Circuits
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

20 hours ago

 

Applied
 • Experience in Product Development and Construction
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

20 hours ago

 

Applied
 • ล่ามแปลภาษา Eng/Thai
 • ประจำที่ สาขารังสิต
 • Part -Time (ล่ามแปลภาษา Eng/Thai)

20 hours ago

 

Applied
 • Strong Oracle implementation & support experience
 • Strong man-management experience
 • Experience working with MES

20 hours ago

Salary negotiable

Applied