• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการของผู้บริหาร มากกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการร่างจดหมาย ระเบียบบริษัท เป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied

SAP BASIS Support

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • SAP BASIS Administrator experience
 • 5 years experience in SAP support
 • Windows and Unix platforms

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in the engineering field.
 • 5 years’ experience in quality assurance.
 • Very good command of English.

13 hours ago

 

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Experienced in planning or supply chain
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

13 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

13 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 550+]

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in sport, adventure activities and f
 • Good command in English
 • Multinational environment based

13 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

13 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาการบัญชี
 • สามารถบันทึกรายการบัญชีเบื้องต้นได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

13 hours ago

 

Applied
 • Graphic Designer/Programmer/Audiovisual Staff
 • Information Technology, Educational Technology
 • Web Design, CSS, HTML, JavaScript, DSLR camera

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

13 hours ago

 

Applied
 • Logistics
 • Warehouse
 • Transportation

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านความปลอดภัยในโรงงาน

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001:2008

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong Excel skills and ERP experience is a plus.
 • 10 Years or above in Accounting/Finance

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in HR Generalist
 • Good Communication Skills and very good in English
 • Analytical and Problem Solving Skills

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • program management, production process, schedule
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

13 hours ago

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบดูแลงานในแผนกบัญชี-การเงิน
 • ติดต่อประสานงานและรวบรวมเอกสารจากฝ่ายต่างๆ
 • บันทึกบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CQE and Engneering background
 • knowledge in fiber-optics products
 • Fluent in English

13 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
 • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

13 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี และใจเย็น
 • เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

13 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Age 23-35 year old
 • Bachelor's Degree in Japanese or related field.
 • Japanese Level N1

13 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Optical communication industry
 • Product engineering background
 • Fluent in English

13 hours ago

 

Applied
 • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม AutoCAD และ SketchUp
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • วุุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส.

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Good Computer and Technical skills and MS Office
 • Understand Lean and Six Sigma concept

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a printing or packaging industry
 • Experience in corporate management
 • Good command of English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in logistics, supply chain management.
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 1 year experience in QA/QC.
 • Energetic personality, service minded.
 • Good command of both spoken and written English.

24-Oct-16

 

Applied
 • Overall management of A/P,A/R,G/L,
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Male/Female Above 37 years old.

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • CPD is a must, CPA is preferred
 • Strong knowledge in Accounting, Finance

24-Oct-16

 

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

24-Oct-16

 

Applied
 • Support and Maintenance of SAP technical infrastru
 • Manage SAP DR Strategy and Backup
 • Manage and control SAP user authorization

24-Oct-16

 

Applied
 • Corporate Planning
 • Business Planning
 • Financial Analyst

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resources
 • Minimum 3 years experience working in Human Resour
 • Good command of spoken & written English.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Operate and driven to Customer service
 • Graduate ( bachelor , master Degree in any fields)
 • 5-7 Years experiences is an advantages

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Have a good attention to detail and a sense
 • Well-developed recent relevant local industry
 • experience with part design, assembly design

24-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • An opportunity to utilize your management skill
 • Attractive remuneration package

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working experiences in Human Resource.
 • High Proficiency in English.
 • Knowledge in Thai Laws concerning to BOI.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Be responsible for enhancing sales and marketing.
 • Good command of English or Japanese.
 • Own car with driving license.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience in Shipping Process and admin.
 • Good command in English.
 • Coordination to consultation import / export.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • Import and export
 • certified logistics and purchasing
 • distribution knowledge

24-Oct-16

 

Applied
 • Exp. 3-5 years in HRM field eg. com&ben,payroll,PM
 • Management and interpersional skill
 • Good command in English [TOEIC 600]

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Chemical Engineer
 • 2-3 years’ R&D experience in Food or Beverage
 • Able to communicate in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Control production line
 • Bachelor's degree in any Engineering
 • 2 years in control production line

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied