• งานกลึงชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงาน
 • งานกลึง เชื่อม งานขึ้นรูปตามแบบ งานcnc
 • อายุ20-35ปี (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส.
 • มีประสบการณ์ช่าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานไฟฟ้า ประปา

3 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถออกนอกสถานที่ได้

3 hours ago

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 27 ปี วุฒิ ปวส.โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างตึกสูง 7 ชั้นขึ้น
 • มีใบรับรองการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • แปลภาษาจีนและไทย ทั้งคำพูดและตัวหนังสือ
 • แปลเอกสารบริษัททั้งหมดของผู้บริหาร
 • ประสานงานระหว่างคนไทยและคนจีน

3 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

3 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

3 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

3 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

3 hours ago

 

Applied
 • ปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • สามารถเดินทางและปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒการศึกษา ปวช -ปวส.
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม , ยาเสพติด

3 hours ago

 

Applied
 • Human resource
 • HRIS
 • Personnel

3 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Quality, document control, reporting, SAP system
 • General administration
 • Bachelor degree, experience 1-2 years

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male,BA Degree or Master degree in Electrical
 • 3-5 years experiences land & building factory
 • land & building, contruction & Maintenance

3 hours ago

 

Applied
 • 4-5 years experiences in CATIA V5 (3D) in advance
 • Strong experience in Catia
 • Work at Rayong

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in QA/QC Forging Process
 • Knowledge in CNC Machine
 • TS16949, 9001, 10004

3 hours ago

 

Applied
 • production
 • process
 • production supervisor

3 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female Thai nationality, age 25-35 years.
 • Bachelor Degree in Computer Science, Enginee ,MIS.
 • 3 - 4 years of of core AX Development Experiences

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in social science
 • At least 3 years work experience in Safety
 • Able to operate MS office.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประจำสาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ปริญญาตรีสาขาวิชา: ทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • HR Manager
 • Recruitment
 • Develop,training

3 hours ago

 

Applied
 • Male, age 28-35 years old.
 • Bachelor's degree in Engineering.
 • At least 3 years experience.

3 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male, age between 30 - 40 years old
 • Good command of English
 • At least 5 years experience in Mold in general

3 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, age between 25 - 40 years old
 • At least 1 years working experience
 • Bachelor's Degree in Chemistry, Chemical Engineer

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male, 21 – 30 years old
 • 1 years experience in Gas Injection
 • -

3 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age between 40 - 50 years old
 • Good command of English
 • At least 10-15 years experience

3 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, age between 25 - 30 years old
 • At least 3 years working experience
 • Bachelor's Degree in Engineering, Logistics

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Computer Engineer, Computer Science Degree
 • Male, 22 – 30 years old
 • New Graduate are welcome

3 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • รับผิดชอบงานเอกสาร งานข้อมูลระบบ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Female, 22 – 26 years old
 • New Graduate are welcome

3 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • fluent in English
 • have experience in dealing with passengers checkin
 • administer Aviation Procedures

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • All of safety activities in factory
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 3 years in Safety related field

3 hours ago

 

Applied
 • All of BOI duties
 • 3 years experience in BOI
 • Bachelor's degree in any related field

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Proactive
 • Work with under pressure

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree's in Polymer, Chemical or related field
 • At least 10 years from chemical industry
 • Project and process experience, new plant set-up

3 hours ago

 

Applied
 • Cost Accounting
 • Standard costing system
 • AS 400 and implement SAP

3 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Electrical power system maintenance
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Experience 2 years Electrical system maintenance

3 hours ago

 

Applied
 • safety assistant manager
 • Occupation Health & Safety
 • Leadership, Analytical skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production control from chemical industry
 • Able to work as shift rotation
 • New plant setup, commissioning is a plus

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 • มีประสบการณ์ด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานขายโดยตรงอย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เสนองานขายประเภท LOGISTICS

3 hours ago

 

Applied