• วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
 • ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,

4 hours ago

 

Applied
 • Support implement new projects development
 • 5 Years in Project Engineering ,Project management
 • Good Communication English both writing and oral

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ปวช. ขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • มีความรู้ Preventive & Predictive Maintenance

4 hours ago

 

Applied
 • จบ ป.ตรี บัญชี
 • ปิดงบบัญชีการเงินได้
 • ภาษี

4 hours ago

 

Applied
 • ออกใบเสนอราคา
 • โต้ตอบอีเมล์กับลูกค้าและ Supplier
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า,

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience as a web developer
 • Frameworks: Bootsrap, jQuery, Angular
 • The candidate must be passionate

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male age between 25-29 years old.
 • Thai Nationality only
 • Degree in Metallurgical, Industrial engineering

4 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male age not over than 30 years
 • Bachelor’s degree in Engineer
 • Good knowledge in machine maintenance, PLC program

4 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Experience in Automotive Manufacturing
 • Have knowledge of TS16949, ISO 90001, 5S, Kaizen,
 • Good Attitude

4 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้จะพิจารณษเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • มีประการณ์ Automotive Manufacturing
 • พร้อมที่เริ่มงานทันที
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

4 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • บริหารจัดการพนักงานภายในแผนก และกำกับดูแลการทำงาน
 • ผลักดันกำไรสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและองค์กรร์
 • เป็นมืออาชีพบริการสนับสนุนที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานสนับสนุนระบบ ERP 1 ปี
 • ประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • Major in HRM or LAW
 • Good Relation ship, ER Activities.
 • Good Command of English

4 hours ago

 

Applied
 • สนับสนุนการขายของเซลล์
 • จัดทำ quotation แทนเซลล์
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC
 • Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตำแหน่งวางแผนการผลิตต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for regular operation in Production
 • Coordinate with Planning to confirm production
 • To ensure that Production process

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Preparing operator,machine available and control
 • Prepare operator (manpower) follow master plan
 • Control finish goods transferring to other section

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ และอดทน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

4 hours ago

 

Applied
 • Strong Communication and interpersonal skills
 • Have knowledge about accounting and financial
 • Have knowledge about raw material receiving

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

4 hours ago

 

Applied
 • Good understanding of the production environment
 • At least 5 years production management experience
 • QMS and OHS experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning and directing all production engineering
 • 8+ years of experience in a manufacturing
 • Project Management skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Communication and interpersonal skills
 • Have knowledge about accounting and financial
 • Have knowledge about raw material receiving

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age between 22-35 years old
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Fresh graduates are highly welcome

4 hours ago

 

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

4 hours ago

 

Applied
 • Fresh graduates are highly welcome.
 • Have to experience in Sales of Electrical (Power).
 • Good command of English.

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างกล
 • รักความก้าวหน้าในสายอาชีพ

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลจัดซื้อ Spare Part เครื่องจักรในประเทศ
 • ช่วยรับวางบิล, รับสินค้าเข้าระบบ จากคลังสินค้า
 • ดูแลนำเข้า

4 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิต

4 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิต

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายงานโปรเจ็ค อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, เจรจาต่อรอง

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายงานโปรเจ็ค อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, เจรจาต่อรอง

4 hours ago

 

Applied
 • Male / Female 38 - 43 years
 • Degree in Industrial Management , Engineering
 • 5 years working experience in Production

4 hours ago

 

Applied
 • Strong experience in Sales - Chemical, plastics
 • Experience in Japanese company is a plus
 • Location: Chonburi

4 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Have 4-5 yrs. procurement experience in the mainte
 • Able to read and write English
 • Contract period for 6 months (Rayong)

4 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Make yearly and monthly sales plan.
 • Manage sales team.
 • Arrange sales tasks and sales activities.

4 hours ago

 

Applied
 • Male (Only) Age 26 -30 years, Thai Nationality.
 • Bachelor's degree of Engineering
 • Good command in English, TOEIC score 500 up

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว จะได้รับพิจารณาพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิต จะได้รับพิจารณาพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office, Auto CAD

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office, Auto CAD

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office, Auto CAD

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office, Auto CAD

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20-35 ปีขี้นไป
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเชื่อม

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied