• ประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้อย่างเต็มที่

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years Cost in manufacturing field
 • SAP, US GAAP and Thai GAAP
 • Cost Accounting, Standard Cost , Inventory

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager - Electronics manufacturing
 • Printed Circuit Board assembly service
 • Multinational and Japanese company

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงตู้ทำความเย็น

13 hours ago

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC600)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงาน Safety สนามบิน

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสาตร์อาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

13 hours ago

 

Applied
 • Industrial Crane industry
 • Industrial product
 • ICP; Utilize CRM tools

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 3 year experiences
 • Knowledge of Statistical Tools, Time&Motion Study

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years Indirect Sourcing/Purchasing in automotive
 • Non-Production, Tooling, Machine
 • suchat@kensington.co.th

13 hours ago

 

Applied
 • Exp. from Automotive /Electronic from Public Comp.
 • Exp. in all of finance/accounting/costing/IFRS/SAP
 • Financial controller/Director/Manager/ accounting

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years in Production Engineer (Automotive)
 • manage machining processes
 • suchat@kensington.co.th

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Able to travel in up-country area.
 • Good command of spoken and written English

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

19 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

19 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

20 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำบัญชีเบื้องต้นได้
 • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support the distributor network with the promotion
 • to work with a successful world-class company
 • to grow with a well-respected direct-selling

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คิดราคาต้นทุนทั้งหมดของโรงแรม
 • ควบคุมและดูแลความถูกต้องของข้อมูลระบบ Inventory
 • ประสบการณ์งานด้านการทำต้นทุนมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเรื่องการบันทึกบัญชี/การเงิน/ภาษีอากร
 • จัดทำงบการเงิน,วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอฝ่ายบริหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage all instrumentation
 • Knowledge in SIL and ATEX
 • 8 years up of experience in Instrumentation

27-Jul-17

 

Applied
 • Set up Industrial DCS systems
 • Knowledge in Emerson Delta V
 • 8 years up of experience in Manufacturing Engineer

27-Jul-17

 

Applied
 • Set up new factory or plant
 • Manage automation system
 • 10 years up of experience in manufacturing

27-Jul-17

 

Applied
 • สนอขายสินค้า และให้ความรู้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage, the day-to-day engineering activities
 • 10+ years’ of experience & good working knowledge
 • Familiar with International Standards

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years’ of experience
 • Experience of International standards
 • MS Office, MS Project, AutoCAD, SAP etc.

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Vast work experience in Instrumentation Engineer
 • Good Experience in handling projects
 • Experience as Team Leader

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 12+ years’ of experience
 • excellent knowledge on Industrial Processes
 • Very good computer skills

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Procurment Engineer
 • Purchasing Engineer
 • SAP

27-Jul-17

 

Applied
 • Continuous Improvment
 • Lean
 • Plastic Injection

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์

27-Jul-17

 

Applied
 • Industrial Engineer
 • Working in International environment
 • Working in learning organization

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

26-Jul-17

 

Applied
 • 2-3 year experience in courier / express service
 • Good written and spoken English
 • Prefer local candidate in Thailand Eastern area

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Die and Tool and Metal add design and Stamping
 • Jig and Fix and solid work
 • Progressive and die

26-Jul-17

 

Applied
 • Machining, Industrial, process Engineer, CNC
 • Automotive Manufacturing
 • suchat@kensington.co.th

26-Jul-17

 

Applied
 • Power Electronics or Electrical Power degree
 • Location: Rayong
 • 3-5 years of experience Salary: 40000 - 50000

26-Jul-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

26-Jul-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business or IT disciplines
 • Minimum of 2 years working experience
 • Able to travel on a short notice

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • A degree in Business or IT disciplines
 • Minimum of 2 years working experience
 • Able to travel on a short notice

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • warehouse management
 • Knowledge in ISO and improvement system.
 • Able to communicate in English

26-Jul-17

 

Applied
 • Laboratory Testing
 • Material Control Specialist
 • Plastic packaging

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied