• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 hour ago

 

Applied
 • Background with Chemical, Paper, Film, Silicone
 • Knowledge for Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
 • Knowledge for Silicone Coating process.

6 hours ago

 

Applied
 • อายุ ระหว่าง 23-30 ปี
 • พศ หญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience for management skill with manufacturing
 • Prices analysis, Negotiate with suppliers to creat
 • material and tooling cost control,purchasing ctrl

23-Jun-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • degree level in a technical Engineering
 • 8+ years working in a sales function
 • Previous technical background in Welding

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced seling project sales or heavy machines
 • Dynamics, very good English
 • Leadership skills

23-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน5 ปี
 • เพศชาย หญิง

23-Jun-17

 

Applied
 • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งหรือลงโปรแกรมต่าง ๆ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 40-50 ปีขึ้นไป
 • ตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน1 ปี
 • เพศชาย หญิง

23-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษาปวช
 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • เพศชาย

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
 • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

23-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษาปวช
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • เพศชาย หญิง

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปวช
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
 • เพศ ชาย

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในการซื้อวัตถุดิบอาหารทะเล

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา สาขาอาชิวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใน ในการจัดทำระบบคุณภาพ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตรเคมี/จุลชีวะวิทยา
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบห้องปฎิบัติการ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • การศึกษาป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร/ประมง/คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • พศชาย-หญิง วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ดูแลและควบคุมการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาวิทยาศาตร์การอาหาร
 • ดูแลและควบคุมโรงงานอาหารแช่แข็ง
 • ประสบการด้านโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งอย่างน้อย 5 ปี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ในการเขียนอย่างน้อย 1 โปรแกรม

23-Jun-17

 

Applied
 • Exp. from Automotive /Electronic from Public Comp.
 • Exp. in all of finance/accounting/costing/IFRS/SAP
 • Japanese speaking/English good skills

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 27 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบมาตรฐาน ตรวจสอบความถูกต้อง

23-Jun-17

 

Applied
 • Have previous experience managing a manufacturing
 • Degree or trade qualified in an engineering
 • Design or technical discipline

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาไม่ระบุ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้า IT ให้กับ Dealer
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในงาน Project ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า IT และงาน Project

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Operation Manager, CNC Machining, PLC Assembly
 • Assistant Plant Manager, Metal Automotive, MNC
 • Good in English

23-Jun-17

 

Applied
 • Three to five years of experience of leadership
 • Bachelor degree or equivalent in Human Resource
 • Fluent in Thai and English language

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years ecperience
 • Strong analytical skills
 • Fluency in written and spoken English

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร อย่างน้อย 5

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 30 + years of age.
 • 5+ years experience in QA within a Manufacturing
 • Must be able to understand, speak & write English

22-Jun-17

THB30k - 70k /month

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
 • ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็ทำงานได้

22-Jun-17

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Japanese automotive , 20 yrs, Amata-Chonburi.
 • 7 yrs++ in Automotive in quality function.
 • Good at English with smart computerized .

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Recourse, Accounting
 • At least 0-2year experience on HR or Admin
 • Understanding or having experience in implementing

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Plant Controller, Treasury Manager
 • 10 years Accounting experience in Manufacturing
 • Good in English

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering or oth
 • At least 2 year of experiences in Industrial Engin
 • Good interpersonal, communication and presentation

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลระบบกล้องวงจรปิด ตรวจเช็คห้อง Control Room
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Die and Tool and Metal , heat spreaders
 • Jig and Fix,Coining, Trimming, Transfer
 • Progressive and die

21-Jun-17

 

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

21-Jun-17

 

Applied
 • 10 years of experience in procurement
 • 10 years of experience in luxury hotel
 • Very good English

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการค่าต่างจังหวัด
 • อบรมเพิ่มความรู้ทักษะให้พนักงาน

21-Jun-17

 

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

21-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมาย
 • ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์,รถจักรยานย
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนสูง

21-Jun-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมัน,เช็ดกระจก,เติมลม
 • ร่วมมือกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Jun-17

 

Applied