• ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรม

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ
 • มีความรู้ทางด้านวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปี - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English, Engineering.
 • 1 years experience as coordinator, communicator.
 • Good command in English.

17 hours ago

 

Applied
 • Finance and accouting
 • Account reporting
 • Good English and cooperation

17 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

17 hours ago

 

Applied
 • Have experience in selling at least 1 years
 • Bachelor’s Degree All Faculty
 • Be able to drive up-country and have own car

17 hours ago

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Strong IT technical knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 35 years old up
 • Degree of Industrial, Mechanical Engineering
 • Knowledge of quality system ISO/TS 16949, ISO9000

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรอย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 -35 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้าก่อสร้างประมาณ 2 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส-ปริญญาตรี

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชี
 • สามารถวิเคราะห์งบ ปิดงบ นำเสนอผู้บริหาร
 • ทำงบประมาณการบัญชีได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการจัดเก็บ สินค้าในโรงผลิต

17 hours ago

 

Applied
 • ติดตามหนี้/ประสานงานกับโฟร์แมนโครงการ
 • ตัดชำระหนี้ค่าสินค้า/ทำรายละเอียดการชำระหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารค่าคอมมิชชั่น/ประสานงานเอกสารหนังสือ

17 hours ago

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • งานด้านเอกสาร , จัดทำใบเสนอราคาเสนอ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการทำงาน
 • หาลูกค้าและดูแลลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

17 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องภาษี , การวิเคราะห์ลูกหนี้

17 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ

17 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายในบ้านสำหรับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D max ,Sketch Up, Illustrator,

17 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years of experience in analyzing cost
 • Able to read and write report/emails in English
 • Able to work in Chonburi

17 hours ago

 

Applied
 • To prepare, coordinate and monitoring System work
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Excellent communication in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Any Engineering / Science Field
 • Good Command in English Business Level
 • Experienced in Thai homologation

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 – 27 years old.
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 3 years experience in Maintenance

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female. Age 22 years or over.
 • Bachelor degree in Engineering field or related.
 • 0-5 years’ experience in Manufacturing/Engineering

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work under pressure, good team player
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years (Automotive industry)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create mid-term and short term production plan
 • Bachelor degree in any field
 • Excellent communication in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Age over 35 years old
 • Bachelor's degree in Electrical Engineer
 • experience of at least 10 years

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 22 and over
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Experience and the other is design machine

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี
 • วางแผนและวิเคราะห์การขาย

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • degree in Managerial Accounting or related
 • Experience in cost accounting 3-7 years

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 35 - 45 year old.
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 5 years experience in press part industrial.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 25-28 years old.
 • Bachelor Degree in Accounting and/or Finance
 • Experienced in Accounting / Budgeting or Financial

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • English Skill Necessary
 • Good coordinate and Good communication

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 22 years old up
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience 3- 5 years (Automotive industry
 • Good command in English
 • Able to work under pressure, good team player

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age 22-27 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • New graduates are welcome

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Customer Focus and service oriented
 • Excellent communication and Good level in English

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 24 and over
 • Bachelor's degree or related.
 • Assigned the task of supervising

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 22 years old up
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years (Automotive industry)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22-27 years old up
 • 1-3 years up relevant experience
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Basic skill of Microsoft word, excel lotus note
 • Good command in English
 • Issue and control engineering order (EO)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Basic skill of Microsoft word and excel
 • Good command in English
 • Bachelor degree in any field.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female 22 years old or over
 • Bachelor Degree
 • Take care order management and forecast

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 22 years old up
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Experience 0 - 3 years

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Gender Male/Female
 • Education Bachelor Degree
 • Experience Experience in vehicle manufacturing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , 22 - 27 years old
 • Bachelor degree in Computer Engineer , Computer Sc
 • Good Computer skill in Java ,Jdeveloper ,Oracle Re

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22-27 years old.
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Experience 0-3 years

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied