• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี พร้อมเรียนรู้งาน และพัฒนาทักษะ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years experience in HR field.
 • Good leadership and human relation approach.
 • Good command of English.

1 hour ago

 

Applied
 • Qualified to degree level in any subject
 • Preferably female aged 35 + years old
 • 5 + years in a customer services-orientated

1 hour ago

 

Applied
 • Operate and follow-up sale acitivities.
 • Driving skill (with license).
 • 1 year in Sales, Marketing, Import Export.

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • Sale marketing & General management Activities.
 • Good command of English or Japanese preferable.
 • Have experience in sale or marketing 5 years up.

1 hour ago

 

Applied
 • 3 - 5 years of experiences in machining, NC.
 • Leadership, analysis and strategic thinking.
 • Good command English and prefer to Japanese.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา ขึ้นไป
 • ชำนาญการใช้เครื่องพับ กลึง กัดได้

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน เขียนได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ธรรมดา

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor, Welcome new graduate
 • Major in Mechanical or industrial Engineering
 • Experience of working of using CAD

1 hour ago

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

1 hour ago

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าหน่วยงาน

1 hour ago

 

Applied
 • Packaging Manufacturing background
 • Exp.Management level of engineering/Maintenance
 • Fluent in English

1 hour ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขาย SALE
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ถ้าเป็นชายพ้นภาระทางทหารแล้ว

1 hour ago

 

Applied
 • Good command of English
 • Experience as sales engineer for 3~7 years
 • Male/Female, Thai Nationality, 28~35 years old

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความอดทน รับสภาวะแรงกดดันได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / ทักษะในการสื่อสารดี

1 hour ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัท
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Microsoft Excel

1 hour ago

 

Applied
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการ
 • แก้ไขแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCad
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

1 hour ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

1 hour ago

 

Applied
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง

1 hour ago

 

Applied
 • New graduate is acceptable
 • Male/Female, Thai Nationality, 24~30 years old
 • Responsible for sales target

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัท
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Microsoft Excel

1 hour ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 22~30 years old
 • New graduate is acceptable if he/she is potential
 • Interview candidates for identify their potential

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • ขายสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง หรือสินค้าอุปโภคบริโภค
 • พื้นที่ทำงานภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง)
 • รักงานขายและการบริการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Engineer
 • Production Engineer
 • IE

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-4 years of consumer goods industry experience
 • Computer, Interpersonal skill and supervision

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • B.Eng or higher in Electronics, Industrial
 • Minimum of 4 years working experience
 • Knowledge of Quality Management System

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Engineering
 • 10 years in Quality Management with Automotive
 • Strong knowledgeable of report summary

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี : ออกแบบผลิตภัณฑ์, ศิลปอุตสาหกรรม
 • ใช้โปรแกรม Photoshop,Illustratorได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีโบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าเดินทาง,ค่าอาหารกลางวัน

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี มีความรู้ด้านการออกแบบ
 • ใช้โปรแกรม Solid Work, Auto Desk Inventor, 3D max
 • เงินเดือน : 20,000 - 35,000 บาท

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • Area Pattaya, Jomtien
 • สร้างเวปไซค์,webpageและMarketing online

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความตั้งใจ ขยันและอดทน

1 hour ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรี : ออกแบบผลิตภัณฑ์, ศิลปอุตสาหกรรม
 • ใช้โปรแกรม Photoshop,Illustratorได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีโบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าเดินทาง,ค่าอาหารกลางวัน

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี มีความรู้ด้านการออกแบบ
 • ใช้โปรแกรม Solid Work, Auto Desk Inventor, 3D max
 • เงินเดือน : 20,000 - 35,000 บาท

1 hour ago

 

Applied
 • มีความสามารถด้านการออกแบบกราฟิก
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี

1 hour ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความตั้งใจ ขยันและอดทน

1 hour ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-34 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบรายงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

1 hour ago

 

Applied
 • Motor industry
 • Purchasing, procurement
 • material purchasing

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ civil, Structure

1 hour ago

 

Applied
 • Supplier firm order & forecast (MRP)
 • RM planning daily & weekly
 • 3-5 years experience in a Planning or supply chain

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
 • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์
 • ประสบการณ์ 0-7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, aged 40-year-old
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • Good command skills in English

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female 25 years+ not over 40 Years old.
 • 2-3 years in Japanese translation.
 • Proficient in Japanese (JLPT N3+ is advantage)

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-38 ปี
 • ประสบการณ์ทางานด้านการขาย ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจเป็นอย่างดี เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตของอ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied