• อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / ปวส.-ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ และมีความขยันอดทน
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • ม.6 ปวช-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • รับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • ขนส่งสินค้าประเภทเหล้าและเบียร์
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย

2 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการอบรมให้)
 • ให้บริการกำจัดแมลง และสัตว์พาหะทุกประเภท
 • หากขับรถและมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ปวส หรือ ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมยอดขายสาขา ตรวจเยี่ยมลูกค้า
 • มีทักษะการประสานงาน อดทน ขยัน ซื่อสัตย์

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master of Engineering or related
 • 5-10 years experience in Lean, Six Sigma, CI Tools
 • Knowledge in ISO/TS, VDA 6.3, Core Tools

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Relevant operating experience on an FPSO
 • tanker operations and maintenance.
 • operation and maintenance of process equipment

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical, IE
 • At least 3-5 years experience in Design Engineer
 • Understand engineering parts drawing, work study

2 hours ago

 

Applied
 • Machining process and TPS Systam.
 • Production Manager
 • Bachelor's degree of Engineering

2 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Good command of Spoken and Written English.
 • Handle all aspects of HR services
 • Able to work in Chonburi (Amata Nakorn I.E.)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible Management System ISO 9001 quality
 • English skills necessary
 • Computer skills required

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Computer Science, Engineering or IT
 • 2 years Software development experience is a plus
 • Collects,understands and analyzes business process

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • FRESH GRADUATES ARE WELCOME
 • Engineering (Electronics, Electrical, Mechatronic)
 • Good communication in English

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering.
 • Implementation of the ISO 9001 quality management
 • Records of equipment and maintenance.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering field
 • Experience in Manufacturing/Engineering
 • Skill and knowledge for Electric control system,

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Controlling and reporting, tax and budget planning
 • Costing experience
 • Automotive

2 hours ago

 

Applied
 • 6-8 years Logistics/Supply chain, transportation
 • Import, Export, Shipment, Freight Forwarding
 • third party logistic, freight forwarder

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / female,age: 30-40 years old
 • 4 years experiences in sales for related product
 • Experience in sales for automotive industrious

2 hours ago

 

Applied
 • Male / age : 25~30 years old
 • At lease 3 years experience as sales
 • Communicative English skill

2 hours ago

 

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

2 hours ago

 

Applied
 • Male/female, age 35~45 years old
 • Communicative English level to communicate
 • 5 years or more experience in sales

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Chemical / Mechanical or Electrical
 • Good command in English (TOEIC 700++)
 • Able to work at Sriracha, Chonburi

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • Understanding of CNC, PLC, engineering drawing
 • 3 years experience in Maintenance field

2 hours ago

 

Applied
 • Book keeping and controlling the accounts
 • Preparing and closing month end and year end
 • Preparing taxation reports (PND 50 and PND 51)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Store manager, Boutique manager, Assistant manager
 • communication in English
 • Experience in international branded Retail

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Occupational Health
 • Safety experience

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversea customer coordination, daily communicate.
 • Schedule, Product Delivery Commitment, ECN.
 • Built and shipped to meet customers' requirement.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Career Path, talent, and other development
 • Create, improve and implement compensation
 • Other assigning of employee engagement activity.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in managing warehouse operation
 • Familiar with automotive business is advantage
 • Able to work in Sriracha, Chonburi

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • At least 5 years’ experience in Sourcing
 • Positive attitude and target oriented

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age not over 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Able to work under pressure

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in business administration
 • At least 3 - 5 years solid working experiences
 • Good knowledge of Supply Chain

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้ข้อมูลเป็นภาษาจีนสำหรับลูกค้าที่มาเที่ยวชม
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • รักงานบริการ,อัธยาศัยดี,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำรายงานภาษี ซื้อ- ภาษีขาย ประจำเดือน

10 hours ago

 

Applied
 • Manufacturing process development
 • Alternative Saturday
 • Lead new production line

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master in Engineering
 • Good command in English.
 • At least 10 years’ experience in manufacturing

10 hours ago

Salary negotiable

Applied