• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์,บริหาร
 • มีประสบการณืด้านงานจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป
 • รู้ระบบการวางแผน การจัดซื้อเพื่อการผลิต

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม และสนับสนุนแผนการบำรุงรักษาประจำปี
 • ดูแลรักษาเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า, Automation

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง
 • ดูแลรับผิดชอบ การคีย์ใบลาของพนักงาน
 • ประสบการในงานด้านงานบุคคลและงานธุรการ อย่างน้อย1-2

9 hours ago

 

Applied
 • Overall management of inventory control
 • Experience 2-3 years
 • BA or higher in Math/Statistics

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด ,การบริหารการขาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office

9 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม
 • มีพฤติกรรมบริการ มนุษย์สัมพันธ์

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2 years experience in Manufacturing of Cost Accoun
 • Standard Cost Accounting Calculation

9 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางการพยาบาล
 • มีประสบการณ์งานการพยาบาล 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงบวก

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล
 • มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี

9 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • เพศ หญิง อายุ(ปี) 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • รักการขาย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

9 hours ago

 

Applied
 • ตรวจรับสินค้าและจัดสินค้าตามบิล
 • ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า
 • จัด-ยกสินค้าในโกดัง

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด ,การบริหารการขาย
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26 - 40 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • ตัดหนี้ คีย์บิล ลงรายการบันทึกประจำวัน และอื่นๆ
 • มีความรู้ทางบัญชี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18 - 34 ปี
 • ส่งสินค้าตามร้านค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • เพศ ชาย
 • ขับรถส่งสินค้าตามร้านค้าต่างๆทางภาคตะวันออก

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3-5 ปี
 • เพิ่มหรือขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ
 • ติดตามและรักษาลูกค้าเก่า

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวโยธา
 • รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • รับผิดชอบงานในแผนกจัดซื้อ
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20-35 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • ดูการสรรหา
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20-35 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • BE or BSc. in Packaging Engineer, Chemical
 • 2-3 years. in blow molding, injection molding
 • Quality System, Computer, English Communication

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering
 • 7+ years of related industry experience
 • Knowledge of quality management systems

9 hours ago

 

Applied
 • Qualification in Construction/Mechanical Engineer.
 • Broad Mechanical Engineering knowledge.
 • Minimum 8 years experience in similar work.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Make detailed construction schedules.
 • Update schedules.
 • Experience from Primavera P3 or P6.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Human Resource related fields
 • 5 years’ experience of progressive Human Resource
 • Experience in all aspects of HR & GA

9 hours ago

 

Applied
 • Qualification in Construction/Civil Engineering.
 • Minimum 5 years experience in similar work.
 • Some knowledge of contracts required.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 3 - 5 years working experience in Sales Engineer
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-30

9 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years’ experience in shipping business
 • new graduate are welcome
 • Degree in Business Administration, Logistic

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษา ระดับ ปวส. เทคนิคการผลิต
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานด้าน machining

9 hours ago

 

Applied
 • Strong Experience in Electrical / Mechanical
 • Experience in Manufacturing
 • Technical/Engineering background is an advantage.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุง ดูแล รักษาเครื่องจักรกล
 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีประสบการณ์ ด้านงาน Die Casting

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนผลิต อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • ขายบ้านพร้อมที่ดิน
 • นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของบ้าน
 • ประสานงานกับลูกค้า หลังการขาย

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • รักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

9 hours ago

 

Applied
 • Male only - Japanese nationality, resident in Thai
 • Age at least 35 years old
 • Good command of English

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2-5 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2-5 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 30-40 years old
 • Minimum 10 years relevant experience
 • Good knowledg in accounting management and tax

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in month-end closing

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor - Engineering (prefer Industrial Engineer
 • Background in NEW Product Management is advantage
 • Exposure in SAP is advantage

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, female/male, age 25 – 30 year
 • Sales Back Ground and result oriented
 • Fluent in English

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Minimum 4 years experience in Secretarial
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Business Assistant, Executive Assistant, Secretary

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in Engineering, Master degree is advantageous
 • Background in steel, metal CNC machining
 • Excellent English, ability in engineering drawing

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 year experience in Sales or Marketing
 • Having automotive parts background are preferred
 • Good presentation, and negotiation skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 7 years’ experience in purchasing.
 • Experienced in purchasing for heavy equipment.
 • Reasonable level of written & spoken English.

9 hours ago

 

Applied
 • Male age 33-40 Years
 • Support&follow up Warehouse&Logistic
 • Experience in Warehouse&Logistic 5 years and up

9 hours ago

 

Applied
 • Female, Age over 35 years
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

9 hours ago

 

Applied
 • Male age 27-35 Years
 • Bachelor degree in Marketing
 • Self Discipline, Honest, High Responsible

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Engineering
 • 3 years of professional work experience
 • Excellent analytical and communication skills

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied