• เพศชาย อายุ 23 – 28 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

9 hours ago

 

Applied
 • Able to prepare financial reports
 • Monitoring billings claims
 • Computer Literate with SAP program

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese nationality , age 35-60 years old
 • Can stay in Thailand long time
 • Fluency in English communication

9 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในงาน import - export
 • รับ PO. และเอกสารทางอีเมลล์, Fax, จากลูกค้า
 • จัดทำใบคำร้องขาก PO. และเอกสารที่ได้รับล่วงหน้า

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการยื่นจดแจ้งขึ้นทะเบียน 1-2 ปี
 • ดูแลและตรวจสอบการปรับปรุงและลดต้นทุนสินค้า
 • ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อยื่นจดแจ้งขึ้นทะเบียนสูตร

9 hours ago

 

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 5 years’ experience in costing inventory control

9 hours ago

 

Applied
 • ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025
 • Catia V5, AutoCad 3D,CAE
 • Automotive part industry

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์ในการงานพลาสติก 3 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี หรือจบการศึกษาใหม่
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ่ (งานคอนกรีต)
 • มีทักษะและความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย

9 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in CMM machine and ISO TS16949.
 • Experience in Automotive manufacturing
 • To assure production produces products

9 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • 0-3 years' experience in Production Engineering
 • Design Jig, Tooling to support Production
 • Auto CAD, Inventor 3D, Pneumatic and Hydraulic

9 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical / Automotive Engineering
 • Experience 2 years in design field
 • Able to work at Amata Nakhon, Chonburi

9 hours ago

 

Applied
 • Accounting BOI
 • Finance
 • Costing BOI

9 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop new markets & customer worldwide
 • Experience in FMCG business
 • At least 5 years experienced

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supporting the Corporate team (Top Management)
 • Compiling data, information and inputs
 • Performing secretariat duties and arrangements

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading change management projects
 • Acting as a strategic partner with the Management
 • Being a member of the Management team

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน สำหรับสาขาในศูนย์การค้า

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience of B-to-B relationships
 • Dynamic and mature with strong leadership
 • Good command skills in English

9 hours ago

 

Applied
 • Preparing and reviewing weekly sales
 • Preparing & reviewing actual weekly sales reports
 • Preparing & reviewing actual monthly sales reports

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, aged 40-year-old
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • Good command skills in English

9 hours ago

 

Applied
 • Male, Hello, Modern Dyestuffs & P age 27 year up
 • Bachelor's degree in Civil Engineering
 • Good command of English and computer literacy

9 hours ago

 

Applied
 • University degree in Engineering
 • 3 years sales experiences
 • Strong interest in sales, project management

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 27 year up
 • Experience in Mechanical Engineer
 • Good command of English and computer literacy

9 hours ago

 

Applied
 • To build brand equity and deliver business
 • Strong of time management, budget control
 • Experiences in consumer product brand

9 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับรถฟอล์คลิฟท์และควบคุมเครนได้
 • ร่วมตรวจสอบเครนกับฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ตรวจสอบสินค้าในสต็อกและตรวจสอบขณะติด Label

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad
 • ตรวจสอบแบบแปลน ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้ง

9 hours ago

 

Applied
 • ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad
 • ตรวจสอบและควบคุมงานให้ผู้รับเหมาทำงาน

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in HRM
 • 38 – 45 years old
 • 8 years of experiences

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ว.ส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms office Excle
 • ประสานงาน ทำเอกสาร ใบจัดซื้อวัสดุ ใบจัดจ้าง

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical/Industrial Engineer
 • At least 5-7 years experience
 • 3+ years direct experience in automotive is a must

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Logistics Management
 • Experience in Warehouse, Transport
 • Excellent command of English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 - 2 years experience in a logistics field
 • Fresh graduated are welcome
 • Degree in Logistics, International Business

9 hours ago

 

Applied
 • Implement new customers and business explanation.
 • Good command of English.
 • Programming and report development.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งาน Injection

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001, ISO14001, TS16949

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างกลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน Injection 5 ปีขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส., ป.ตรี สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ 5 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Manage the Engineer team
 • Manage SMT and Hand Work machine
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง-อิเล็กทรอนิกส์

9 hours ago

 

Applied
 • Have knowledge International trade, BOI.
 • Good command of spoken and written in English.
 • Leadership skills and confidence.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบอะไหล่รถยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • human resource
 • hr manager
 • admin manager

9 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in BOI & Import-Export and Logistics.
 • Sufficient knowledge in Free trade agreement.
 • Must have English skills.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านใดก็ได้
 • อายุระหว่าง 21 – 28 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 23-30 years old
 • New graduate are welcome
 • To Translate document in Thai to Japanese

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย , อายุ 35 - 40 ปี
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง , อายุ 19-28 ปี
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 - เทียบเท่า - ปวส.
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • ปวส -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่
 • รักงานขาย/รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์งานขายในธุรกิจความงามอย่างน้อย 1 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี (ระดับ N3 - N2)

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ด้านการฉีดพลาสติกมาก่อน
 • หากเคยทำงานบริษัทญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied