• ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงงาน มาอย่างน้อย 1 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • Good knowledge of Production control.
 • Good leadership and Interpersonal skills
 • Knowledge of ISO9001,ISO/TS16949,ISO14001

10 hours ago

 

Applied
 • พนักงานจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุใช้ในโรงงานและการผลิต
 • การศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการความคุมสต็อกสินค้า/ สโตร์

10 hours ago

 

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering or related
 • 7+ years in the Control Systems Engineering
 • Knowledge of development code and programming

10 hours ago

 

Applied
 • BA or MA in Occupational Health and Safety
 • 3 years in Safety Field a large manufacturing
 • Knowledge of HSE Law Rules & Regulation

10 hours ago

 

Applied
 • เป็นล่ามแปลในการประชุม และหน้างาน
 • มีประสบการณ์ในการเป็นล่าม อย่างน้อย 1 ปี
 • งานด้านเลขานายญี่ปุ่น

10 hours ago

 

Applied
 • person with high integrity
 • Should have experience in sourcing
 • Monday to Saturday work in Banbung Chonburi

10 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Age 27 -35 years old
 • Bachelor degree in Science
 • Familiar with ERP / SAP system

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing.
 • Good understanding of the Digital Social Media.
 • Good reporting and communication skills.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of progressive experience in a waterpark.
 • Experience in management of large maintenance.
 • Possess excellent basic math skills.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a leading role at a marketing.
 • Excellent written and oral communication skills.
 • Thai national, fluent in English.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 Years’ Experience in warehouse.
 • Knowledge in ISO and improvement system.
 • Able to communicate in English as well.

10 hours ago

 

Applied
 • General Manager Operations (Freight Forwarding)
 • In charge of the Freight Forwarding Department
 • Customs Clearance Division

10 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Interpreter between Japanese and Thai staff.
 • Translate documents Japanese to Thai
 • Good command of English and Japanese (JLPT N3 up)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in engineering or related
 • Knowledge in CAD, and FMEA
 • Minimum 2 years relevant working experience

10 hours ago

 

Applied
 • QA / QC Duty.
 • Bachelor's degree in any Engineering field.
 • Average command in English.

10 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality and Male only.
 • Proficient in Thai, English and Mandarin
 • Computer literate and well versed in MS Office

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านใดก็ได้
 • อายุระหว่าง 21 – 28 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบอะไหล่รถยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have knowledge International trade, BOI.
 • Good command of spoken and written in English.
 • Leadership skills and confidence.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in BOI & Import-Export and Logistics.
 • Sufficient knowledge in Free trade agreement.
 • Must have English skills.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 -30 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขา บัญชี
 • ทำรายงานภาษีขาย

10 hours ago

 

Applied
 • Logistics Specialist.
 • Supply Chain Management.
 • Fluent in English both Oral and Written.

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-45
 • 3-7 years working experience in Accounting

10 hours ago

 

Applied
 • Souricing Managre
 • Purchasing Manage
 • 3-5ys experience of buyer;

10 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai national, age 40 - 48 years old
 • Bachelor of Science in chemical
 • Possess 7 years’ up experience

10 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Thai male, 37 - 49 years old
 • Bachelor of Engineering
 • At least 8 years’ experience

10 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Ensure trade compliance and safety
 • continue to improvement cost competitiveness
 • reduce cash conversion cycle time

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สามารถสนทนา อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

10 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไ
 • มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจรักงานบริการ

10 hours ago

 

Applied
 • Experience working in a global company
 • 5 years or more in multi-functional department.
 • AutoCAD, Time study & Analysis

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female or Male, Thai Nationality
 • Background in Computer Science, Engineering
 • 2-3 years experience in computer programming

10 hours ago

 

Applied
 • Very good salary, a monthly commission scheme
 • Experience in commercial B-to-B sales environment
 • Be able to multi-task

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป หรือต่ำกว่านี้หากมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาในวันปกติและวันหยุดได้

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม ช่างกลโรงงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid Edge, Autocad 2004

10 hours ago

 

Applied
 • BE or BSc. in Chemistry, Chemical Engineering
 • 3-5 yrs. in quality or related field
 • Quality System, Computer, English Communication

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรฝ่ายขาย (อย่างน้อย 1 ปี)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้า
 • นำเสนอขายสินค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

10 hours ago

 

Applied
 • Male only,Degree in Logistics, Marketing
 • 3 years in product sales, bg in transportation
 • Able to drive with driving license

10 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ออกใบวางบิล ฯลฯ
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • มีใบรับรอง/ผ่านการฝึกอบรม จป.ระดับวิชาชีพ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • กำกับดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงาน

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส , ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO/TS 16949 และ ISO 14001
 • กิจกรรม 5 ส. กฎระเบียบบริษัท

10 hours ago

 

Applied
 • Male/Female (22 years old up)
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลลูกหนี้ค้างรับ เจ้าหนี้ค้างจ่าย
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • จบ ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

10 hours ago

 

Applied
 • ความรู้เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • จบ ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หาวัสดุอุปกรณ์ตามที่บริษัทฯ ต้องการได้

10 hours ago

 

Applied
 • Computer command in MS Office.
 • Experience 0-3 years.
 • Diploma or Bechelor degree.

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0- 3 ปี ในด้านการควบคุมคุณภาพ
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • จัดการเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัท

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการรับ - ส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ 0- 3 ปี ในด้านการควบคุมคุณภาพ

10 hours ago

 

Applied