• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง รถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง รถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of programming languages and tools

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversea customer coordination, daily communicate.
 • Schedule, Product Delivery Commitment, ECN.
 • Built and shipped to meet customers' requirement.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support
 • Business Admin, Logistics, Statistics, Mathematics

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 Years experience in Accounting
 • Handling Monthly tax
 • Booking General JV and Fixed Assets

11 hours ago

 

Applied
 • Finished Vehicle
 • Logistics, Warehouse
 • Warehouse management, Transport management

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • At least 3 years in in quantity surveying practice
 • Understanding of EPIC project work flow

11 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายรถยนต์มือสอง
 • ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนส่งมอบลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าหลังการขาย

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี โยธา สถาปัตย์ งานระบบ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูง

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านพ่นสี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการเตรียมพื้นผิว พ่นสีและผสมสีรถ

11 hours ago

 

Applied
 • Handle any support of administration section
 • Good command of Japanese language proficiency
 • Female, Age between 25-35 years old

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี สัญชาติไทย
 • มีความกระตือรือร้น
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEIC 450 ขึ้นไป)

11 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ในระดับชีวิตประจำวัน
 • จัดทำประมาณการยอดขาย
 • เสนอราคา ตรวจสอบใบเสนอราคา

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or High Vocationa
 • Experience in production line management
 • Strong production problem solving and analysis

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or science
 • Experience in QA/QC job 3-5 years
 • Familiar in Problem solving skill

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree, age 25 years above
 • English communication skill is preferable
 • Good command of computer skill

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • 6 – 10 years experience in production process.
 • Knowledge in production shop floor control.

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้าง

11 hours ago

 

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

11 hours ago

 

Applied
 • Male or Female age over 30 years old
 • Bachelors or Master degree in business, marketing
 • Experiences in product development

11 hours ago

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Management
 • 5-10 years experience in International Sales
 • Good command of English.

11 hours ago

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

11 hours ago

 

Applied
 • Quality Engineer in Automotive
 • Good in English
 • suchat@kensington.co.th

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช. - ปวส. ด้านการบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัทฯ

11 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, 42 - 50 years old
 • degree or higher in HR, Business Admin
 • 18 years of HR Generalist experience

11 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 22 - 28 years old
 • degree of Engineering in Mechanical
 • Have direct experience in purchasing engineer

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in IT related field
 • knowledge or experience in Oracle SQL/PL
 • Minimum 1-3 years experience in a position

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Familiar with standard GMP, HACCP, ISO900,
 • 5 years’ working experience in Production Engineer

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Electrical engineering / Automation
 • Proficient in programmable logic controllers (PLC)
 • Good command of English or ability to communicate

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To confirm all Excursion with Guide and Driver
 • To confirm all Excursion Booking
 • Booking confirmation with supplier by fax

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
 • แยกใบกำกับภาษี และออกใบวางบิลส่งวางบิลลูกค้า

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Book airplane tickets for customers
 • Minimum 1 year experience.
 • Amadeus of Galileo certificate & experience.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Thai nationality age above 22 years
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2 years experience in Accounting

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • 1 year experience in Tour Operations / Hotel
 • Male or Female, Thai Nationality, Age above 23

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 22-27 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ เดือนมกราคม 2560

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • male or female / age : 23~30 years old
 • fresh graduated and inexperienced
 • bachelor degree of industrial or engineering

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ด้านเครื่องยนตร์, เครื่องกลโรงงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์งานผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Planning
 • Key accontant
 • Sales Account

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervising shift production in line production
 • Conducting investigations in a timely manner
 • Responsibility to maintain exemplary personal

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 0-3 years experiences, both fresh graduates
 • Able to operate Catia, Solid work, 2D and 3D

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Suspension Engineer
 • Powertrain Engineer
 • Vehicle Suspension Engineer

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Key Account Manager
 • Sales for Japanese accounts.
 • Serve as primary contact

11 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Good in Auto Cad or Solid work.
 • Knowledge for TPS or LEAN.
 • Have experience in Automotive manufacturing.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied