• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์

4 mins ago

 

Applied
 • Familiar with Quality Management System
 • Works in production line servicing customer
 • Senior level : able to manage 30 -40 QA engineers

2 hours ago

 

Applied
 • Fast track development program
 • Fresh graduates / Entry Level
 • Career Benefits

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master's degree of Chemistry
 • 5 years’ experience in coating and paint industry.
 • Good command of English and MS Office

2 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in global company
 • Able to work in the company listed
 • Able to work in company that do business

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in global company that aims
 • Able to work in the company listed
 • Able to work in company that do business

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in the field

3 hours ago

 

Applied
 • Male / Female Age 22 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Good command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 mths., Medical Ins.,Car+Driver,OT Pay,etc.
 • International Automotive parts Trading company
 • Exp. in Sales Co / Admin / Secretary in JP Company

3 hours ago

 

Applied
 • KD packaging design and development
 • Cost reduction project
 • Packing album control

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New model preparing, Mold , JIG, Die , Tool
 • Production Equipment capacity planning
 • Process guideline planning and Process change

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New model preparing, Mold , JIG, Die , Tool
 • Production Equipment capacity planning
 • Process guideline planning and Process change

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22 - 27 years old
 • Degree in Industrial Engineer, Mechanical Engineer
 • Experience 0 - 3 years

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age over 22 years old
 • Bachelor degree in any field
 • Create mid-term and short term production plan

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Study/prepare completed vehicle inspection process
 • Support training course for inspector
 • Conduct complete car sampling inspection plan

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 22 years old up
 • degree in Mechanical Engineering, Automotive
 • Experience 0 - 3 years

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting and/or Finance.
 • Master Degree in Business Administration
 • Experienced in Accounting / Budgeting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22-27 years old
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • Experience 0-3 years

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Mechanical, Electrical, Mechatronic
 • 2-5 Year of working experience in manufacturing
 • Electric control system, PLC. CNC, CAD familiar

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Man/Female Age 35 and over
 • Bachelor degree in Engineering field
 • 7 years experience in engineering, manufacturing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age is 21 years old up
 • Degree or up of Engineering field
 • Response part preparation for new part development

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Basic skill of Microsoft word and excel
 • Good command in English
 • Bachelor degree in any field.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 30 - 40 years old
 • Experience in management 10 years
 • Bachelor degree in Engineering

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 30 years old up
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • Experience 3- 5 years

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22-27 years old up
 • 1-3 years up relevant experience
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Specialist in Information System
 • Experiences : 4-8 Y.
 • English level : Survivor (A2)

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • Excellent communication English or Chinese
 • Strong hardware knowledge.

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี Industrial Engineer ,Mechanical Engineer
 • มีประสบการณ์ด้าน Production plan or Control

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Be convenient to come to work by yourself
 • Issues Quotation and document from Sale Manager

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิงอายุ 24-28 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานนำเข้า-ส่งออก
 • มีความรู้เรื่องBOI

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering - Aerospace etc.
 • TOEIC 350 requried.
 • 1 year production experience.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System developer & Co-ordinate with Bridgestone
 • Perform computer system support & help desk
 • Business application maintenance & development

11 hours ago

 

Applied
 • Female Age 22-24 year old
 • Bachelor degree in Accounting
 • English language is good

13 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 5+ years as a Production Manager in production
 • Knowledge of large ERP systems such as SAP

13 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 5+ years as a Production Engineering Manager
 • Knowledge of large ERP systems such as SAP

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง สามารถพูดภาษาจีนได้ดี
 • รับผิดชอบจัดหาจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปจากประเทศจ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าจากร้านค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 2+ years as a Production Engineer
 • Knowledge of large ERP systems such as SAP

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • มีความขยัน ตรงต่อเวลา
 • คนไทย เพศ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-33 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 3-5 years experience in product engineer

13 hours ago

 

Applied
 • to utilize your interpretation skills to expand
 • to get promotion to sales if you perform well
 • to grow with the company

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Follow, update, establish and document clear guide
 • To have the relevant customer informed accurately
 • To be pro-active in resolving issues and problems

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASEAN SSC SAP FICO
 • SAP Experience Finance Module and CO Module
 • Experience in Project Operation and support

13 hours ago

 

Applied
 • 10 years experiences in onshore or offshore or
 • Degree or Master Degree in Mechanical Engineer
 • Efficient English

13 hours ago

 

Applied
 • Manage IT infrastructure team to support users
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • Good command of English (TOEIC 500 Up)

13 hours ago

 

Applied
 • Senior Quality Manager
 • Managerial level of Quality function
 • Good in English, 10 years in Automotive

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 34 ปี
 • มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน
 • ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน

13 hours ago

 

Applied
 • Degree , or Higher in Computer Engineering, or Com
 • Male or Female 25-30 years
 • experience 3 - 5 years in Information Technology

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male only not over than 27 years old
 • Degree of Circuit Design, Electronics Engineering
 • 2-5 years of direct experience conducting Failure

13 hours ago

Salary negotiable

Applied