• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -โท ด้านการจัดการ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถควบคุมดูแลพนักงาน และร้านค้าภายในโครงการ

5 hours ago

 

Applied
 • กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • จัดทำตารางการพัฒนาพนักงานประจำรถโดยสาร
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • บริหารงานด้านการตรวจสอบภายใน
 • รายงานผลการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา
 • บริหารจัดการ รวมถึงควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน
 • กำหนดสภาพการจ้างงานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 12 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม IFS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Exciting instant messaging app
 • International team
 • Equity potential

10 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Strong both English & Chinese Language.
 • Bachelor's degree in any field.
 • Able to work 6 days / week

12 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • ทำการตลาดและโฆษณา Campaign
 • มีความคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ ไม่ตามใคร
 • งาน Full-time | ฝึกงาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน

23 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบในการสรรหาและพัฒนาคู่ค้า
 • ดูแล ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับศูนย์กระจายสินค้า
 • วิเคราะห์ วางแผน บริหารศูนย์กระจายสินค้า

23 hours ago

 

Applied
 • RTOS Embedded
 • Linux Engineer
 • C++ Programmer

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความซื่อสัตย์และอดทนต่อหน้าที่

23 hours ago

 

Applied
 • QA Process
 • Quality Assurance
 • Engineering Document Documentation

23 hours ago

 

Applied
 • Electronics PCB
 • Design Upverter TI
 • ARM Embedded

23 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Design
 • Automation Technician
 • Robot

23 hours ago

 

Applied
 • Event
 • Sales
 • Marketing

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Sales (ภาคเหนือ อีสาน ใต้)
 • มีประสบการณ์ด้านขายวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง
 • มีรถพร้อมบัตรเติมน้ำมัน มี incentive

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับวุฒิการศึกษา ป.ตรี (นิติศาสตร์)
 • ต้องการผู้สมัครที่มีความอดทนและตั้งใจในการปฏิบัติง

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ป.ตรี (ช่างยนต์)
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 - 40 ปี – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถบรรทุกประเภทที่ 2 จะได้รับพิจรณา
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

23 hours ago

 

Applied
 • door and window experience
 • Available to travel abroad
 • engineering field

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถนอนค้างคืนได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ป.ตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถนอนค้างคืนได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับด้าน จป. วิชาชีพ
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

23 hours ago

 

Applied
 • ขนย้ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถยกของเคลื่อนย้ายของได้

23 hours ago

 

Applied
 • รู้เส้นทางพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่และพักค้างแรมได้

23 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกประเภท

23 hours ago

 

Applied
 • University graduate at Master’s level in as develo
 • 3 years of (senior) program management
 • Proven track record in developing

01-Jul-16

 

Applied
 • เพศหญิง , ชาย
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

01-Jul-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

01-Jul-16

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง / อายุ 22 - 30 ปี
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี การสถิติ การเงิน
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ การจัดการ

01-Jul-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 22 - 30 ปี
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี การสถิติ การเงิน
 • บุคลิกภาพที่ดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

01-Jul-16

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง / อายุ 22 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ การจัดการ

01-Jul-16

 

Applied
 • Thai national
 • 5 years of experience as a Sales Engineer
 • Certification & experience in enterprise tech.

30-Jun-16

 

Applied
 • Monitors humanitarian situation of Karen, Karenni.
 • Coordinate:Thai+ multi-ethnic groups along border
 • speak, read and write Karen, Burmese, English,Thai

30-Jun-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป (ปริญญาตรีจะได้รับเป็นก
 • มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขาย
 • มีทักษะการจูงใจ การสื่อสาร การแก้ปัญหา

30-Jun-16

 

Applied
 • ปวส. หรือเทียบเท่า (ปริญญาตรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์e-mail อินเตอร์เน็ท MS-Office

30-Jun-16

 

Applied
 • Attractive Benefits
 • International Working Environment
 • 5 years managerial experience in leading a B2C

30-Jun-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in sciences field
 • Good communication and presentation skill
 • New grads are welcome, with attractive benefit

30-Jun-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • Degree or higher in Computer Science, IT
 • Have an experience in Java Development
 • Experience working with Spring MVC, Rest,Hibernate

30-Jun-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Jun-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุ ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ประสบการณ์การจัดการ IT. Project Management 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่านเขียน อยู่ในระดับดี

30-Jun-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับ IT จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

30-Jun-16

 

Applied
 • เพศชาย การศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการทำงานในด้านเทคนิค 2-5 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ Server เช่น Windows

30-Jun-16

 

Applied
 • direct experience in trade finance operations
 • Understand the structure of swift message
 • Familiar with Bank of Thailand report

30-Jun-16

Salary negotiable

Applied