• จบ ปวส.ขึ้นไปสาขาก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม
 • สามารถประมาณการราคาก่อสร้างได้
 • ปฏิบัติงานที่โครงการ อรสิริน 11

13 hours ago

 

Applied
 • จบ ปวส.ขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in Production Planing field
 • Good command in English Language
 • Working location in Chiangmai

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศึกษาศาสตร์
 • มีความเข้าใจ ภาพรวมธุรกิจประกัน เทคนิคการขาย
 • มีความเป็นผู้นำ และสร้างแรงจูงใจได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Branch banking management.
 • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
 • Bachelor or master degree.

29-Jul-16

 

Applied
 • sourcing & recruitment
 • work permits and visas for expatriate
 • monthly payroll.

29-Jul-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี – ป.โท สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ ในงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

29-Jul-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in sciences field
 • Good communication and presentation skill
 • New grads are welcome, with attractive benefit

29-Jul-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีวุฒิบัตร / ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

29-Jul-16

 

Applied
 • at least 3-5 years of experience
 • Work with leading company in the industry
 • 1.5 Billion Baht in sales & 50 years in business

29-Jul-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอสังหาริมทรัพย์
 • วางแผนกและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย,ออกแบบสื่อโฆษณา
 • จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือการตลาด

29-Jul-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอสังหาริมทรัพย์
 • วางแผนกและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือการตลาด

29-Jul-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานสายบัญชีหรือการเงินมากกว่า 5 ปี
 • วางแผนระบบการเงินของบริษัทและบริหารจัดการระบบภายใน
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

29-Jul-16

 

Applied
 • Sales Supervisor
 • Lower North Area
 • IT Hardware

29-Jul-16

 

Applied
 • 2-3 years Mobile phone/consumer devices
 • Ability to knowledge of administrative procedures
 • Analytical thinking and Service Mind

29-Jul-16

 

Applied
 • sale
 • Billboard
 • สื่อสิ่งพิมพ์

29-Jul-16

 

Applied
 • Master Degree in Marketing ปริญญาโทด้านการตลาด
 • Minimum 3 years of IMC experience
 • Acts as coach and mentor to junior staff

29-Jul-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineer
 • Fluent command in English
 • experiencein Electrical system control

29-Jul-16

 

Applied
 • เพศชาย (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ Camp Boss
 • สามารถพักในไซด์งานได้

29-Jul-16

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

29-Jul-16

 

Applied
 • หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
 • รักงานบริการ - เป็นคนในพื้นที่ตั้งสาขา
 • ประจำสาขาย่อย ในอำเภอต่างๆ ในจังหวัด

29-Jul-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สาขา คอมพิวตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ .NET(C#),PHP ,Android

29-Jul-16

 

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

29-Jul-16

 

Applied
 • อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทไฟแนนซ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

29-Jul-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

29-Jul-16

 

Applied
 • Thai citizen with service mind, not over 35 years
 • Excellent English and Thai communication,
 • Good interpersonal skill and well organized

29-Jul-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป (ไม่มีภาระทางทหาร)
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีรถยนต์และใบขับขี่ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

29-Jul-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป (ไม่มีภาระทางทหาร)
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีรถยนต์และใบขับขี่ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

29-Jul-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

29-Jul-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -โท ด้านการจัดการ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถควบคุมดูแลพนักงาน และร้านค้าภายในโครงการ

29-Jul-16

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 12 ปี

29-Jul-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา
 • บริหารจัดการ รวมถึงควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน
 • กำหนดสภาพการจ้างงานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน

29-Jul-16

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

29-Jul-16

 

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม IFS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-Jul-16

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

29-Jul-16

 

Applied
 • กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • จัดทำตารางการพัฒนาพนักงานประจำรถโดยสาร
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

29-Jul-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • บริหารงานด้านการตรวจสอบภายใน
 • รายงานผลการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ

29-Jul-16

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

29-Jul-16

 

Applied
 • Strong both English & Chinese Language.
 • Bachelor's degree in any field.
 • Able to work 6 days / week

29-Jul-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

29-Jul-16

 

Applied
 • Leasing manager
 • Retails manager
 • Sales

28-Jul-16

 

Applied
 • experience in Sales & Marketing or Customer Suppor
 • Knowledge and experience in Tourism
 • Team Player but self-motivated

28-Jul-16

 

Applied
 • Good command of English
 • Strong knowledge of HTML5, JavaScript, CSS.
 • Basic or good knowledge of PHP and MySQL

28-Jul-16

 

Applied
 • Sales Background
 • Good command of english
 • Ambitious and self-motivated

28-Jul-16

 

Applied
 • อายุ 25 ถึง 34 ปี
 • สื่อสาร เขียน อ่าน ภาษาญี่ปุ่นได้
 • ได้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ N2 ขึ้นไป

28-Jul-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านใดก็ได้
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว

28-Jul-16

 

Applied
 • อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขา Computer Science
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้ดี

28-Jul-16

 

Applied
 • อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ระบบงาน
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

28-Jul-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • รักงานขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Jul-16

 

Applied