• อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ร่วมกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถ
 • ร่วมประเมินและปรับปรุงมาตรฐานการขับรถโดยสาร

21 hours ago

 

Applied
 • อายุ 37 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • บริหารงานด้านการตรวจสอบภายใน

21 hours ago

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 12 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ
 • บริหารและพัฒนาทีมงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 12 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม IFS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

22 hours ago

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • คิดและดำเนินกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ตามแผนงานประจำปี

22 hours ago

 

Applied
 • Providing technical support at customer site
 • Organize and perform service activities
 • PM,CM,Installation

29-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • Participates in trade shows and conventions.
 • Coordinates sales effort with marketing
 • Love fashion ,have fun and creative lifestyle

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

29-Apr-16

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี,คอมพิวเตอร์
 • ปฎิบัติงานด้าน Call Center Service มาอย่างน้อย 3

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 21-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 - 1 ปี เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี

29-Apr-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา / ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21-28 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการตลาด, การส่งเสริมการขาย

29-Apr-16

 

Applied
 • อายุ 21-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ทุกสาขา
 • พัฒนาโปรแกรม ERP ตามความต้องการ โดยใช้ Framework

29-Apr-16

 

Applied
 • ม.6-ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา
 • ดูแล FanPage โครงการ ProSMEs รวมถึง Website
 • พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 32 คำ/นาที

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส บริหารธุรกิจทุกสาขา
 • มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส บริหารธุรกิจทุกสาขา
 • มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 21-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 - 1 ปี เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี

29-Apr-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม Vb.net, C#.net
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Relation Database

29-Apr-16

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง / อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอาหาร ,วิทยาศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะ ทำงานในวันหยุด

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบัญชี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

29-Apr-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 • มีความรับผิดชอบสูงและมนุษยสัมพันธ์ดี

29-Apr-16

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง , อายุ 30 – 40 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปริญญาตรี สาขา Food science, Food engineer

29-Apr-16

 

Applied
 • ชาย/หญิง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานดูแลค่าจ้างและสวัสดิการ

29-Apr-16

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี ชีวเคมี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

29-Apr-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานในห้องเย็นได้

29-Apr-16

 

Applied
 • High School qualification, fluency in native Thai
 • 2 years experience in sales or retail
 • Experience in International Branded Retail

29-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง และเพศที่ 3 อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี

29-Apr-16

 

Applied
 • Work with leading property search engine
 • Wins prestigious awards every year
 • Strong sales and account management skills

29-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • To sell project units represented by CBRE Richard
 • Advising local and international clients on proper
 • Achieve sales targets and expand new prospects

29-Apr-16

Base salary + high commission

Applied
 • ปรับแบบและพัฒนาแบบสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า
 • วางแบบ Furniture Plan ให้กับลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน

29-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years’ experience in the air conditioning
 • Bachelor’s Degree in Engineering, Marketing
 • Being able to achieve sales targets

29-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและควบคุมพนักงานก่อสร้างหน้าSiteงาน
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้าและประปาเป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะส่วนตัว

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • ปวส. และ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 1 ปี ขึ้นไป

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปวส., ปริญญาตรี สาขาเกษตร/บริหาร/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารได้ดี

29-Apr-16

 

Applied
 • Job Location : เชียงใหม่
 • ยกสินค้าหรือวัตถุเข้าสู่คลังสินค้า
 • ผู้ชาย ผ่านการเกณทหารแล้ว สามารถยกของได้

29-Apr-16

 

Applied
 • ผู้ชาย ผ่านการเกณทหารแล้ว สามารถยกของได้
 • เบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า
 • จัดเรียงสินค้า

29-Apr-16

 

Applied
 • มีใจรักในการบริการ
 • ให้บริการกับลูกค้าที่มาทานอาหาร
 • เสิร์ฟ รับออเดอร์

29-Apr-16

 

Applied
 • มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในการทำงาน
 • ช-ญ อายุ 20-35 ปี
 • ทำเครื่องดื่ม สมูทตี้ และกาแฟ

29-Apr-16

 

Applied
 • at least 5 years experience as an Finance Manager
 • educated to MBA or equivalent
 • be a good team player and communicator

29-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • ขยันและมีความรับผิดชอบ

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ21ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือปวช.ขึ้นไป
 • สามารถขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์และมีใบขับขี่

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ18ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือปวช.ขึ้นไป
 • รู้พื้นที่ จ.เชียงใหม่และลำพูน

29-Apr-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย1 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

29-Apr-16

 

Applied
 • Degree or equivalent on Finance or Accountancy
 • 5 years worked in Accounting and Finance
 • Good Computer operation on Microsoft office

29-Apr-16

 

Applied
 • รับผิดชอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • หาลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

29-Apr-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและการทำงานเป็นทีม
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง

29-Apr-16

 

Applied