• งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

32 mins ago

 

Applied
 • วางแผนพัฒนาทางด้านการขายและการบริหารธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
 • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การบริหารงานด้านการตลาดธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
 • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To ensure Manufacturing able to achieve performanc
 • To develop and enhance the core competency
 • To implement cost management effectively

4 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, age between 35-45 y
 • Bachelor’s degree in Science, Economic or related
 • Experience10 years in Automotive Part & Electronic

13 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • HSE , Officer , Oil and gas , hazard and follow
 • Safety, standard ,onshore ,occupational , Health
 • regulations and procedures and offshore

13 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 3 – 5 years BOI experience.
 • ๊Understanding of Customs clearance
 • Automotive manufacturing experience is preference.

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญตรี ทางด้านComputer ประสบการณ์ทำงาน 3ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี , มนุษย์สัมพันธ์ดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

13 hours ago

 

Applied
 • Bs in Eng. Electrical or Industrial
 • 5-10 yrs in manufacturing in automotive,plastic
 • Manage a portfolio of lean projects

13 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree a medical, pharmacy, nursing
 • Good command of English language.
 • Deliver product key messages to target groups.

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • เข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานภายใน STORE ทั้งระบบ
 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้
 • มีความเป็นผู้นำ

13 hours ago

 

Applied
 • แนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้ทราบ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • ขึ้นทะเบียนเอกสารตามใบร้องขอจากหน่วยงาน
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2009

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกมีความคล่องแคล่ว ในการปฏิบัติงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

13 hours ago

 

Applied
 • ขับรถขนส่งสินค้าด้วยความระมัดระวัง
 • ดูแลทำความสะอาดรถขนส่งทั้งภายในและภายนอก
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ประเภท 2

13 hours ago

 

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีไหวพริบดี
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ

13 hours ago

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

13 hours ago

 

Applied
 • Proven sales record in Seafreight
 • Must have own transport
 • Located on the Eastern Seaboard

13 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบ HAMMERING TEST ของชิ้นงาน

13 hours ago

 

Applied
 • Proven sales record in Airfreight
 • Must have own transport
 • Located on the Eastern Seaboard

13 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน, การประมง
 • ประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน
 • มีทักษะในการร่างโครงการ, การนำเสนอโครงการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน, การประมง
 • ประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน
 • มีทักษะในการร่างโครงการ, การนำเสนอโครงการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Control Engineer, PLC Engineer, PLC, Automation
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Experienced in Industrial products
 • Good command in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Preparing operator,machine available and control
 • Prepare operator (manpower) follow master plan
 • Control finish goods transferring to other section

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for regular operation in Production
 • Coordinate with Planning to confirm production
 • To ensure that Production process

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC
 • Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตำแหน่งวางแผนการผลิตต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, Male, Age 27-40 years old
 • Degree in MKT, Management, Economics,Autopart Ex p
 • Exp 5 yrs-Sale Analyze,MKt Plan,Price,WH&Stock Mgt

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment , Benefits & Welfare
 • Experience at lease 5 years working experience
 • Able to communicate in English

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 25 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

13 hours ago

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับงานของคลังสินค้า
 • เข็นรถจักรยานยนต์ออกจากคลังเพื่อนำส่งออก
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Good Japanese Communication Skills
 • At least 1 year of work experience in Sales
 • Work at Wellgrow Industrial Estate, Chachoengsao

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of ISO 14001 EMS, OHSAS 18001 and ROHS
 • Degree in Environmental/ chemical/ Mechanical
 • Experience in the area of EHS

13 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • R&D packaging experience is preferred
 • Good command of English
 • Be able to work in Chachoengsao

13 hours ago

 

Applied
 • 2 years of qa experience in electronics
 • ISO9001/TS16949/ISO14001 standards
 • Experience in Tier 2 or 3 in Automotive Business

13 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Knowledge in stamping, molding, or assembly
 • At least 5 years experience in a manufacturing
 • Management skill required

13 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • 35K-50K,Housing allowance,Transportation allowance
 • Knowledge in Automotive Cable or Harness Assembly
 • PLC, Pneumatics, sensors, motors and other motion

13 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied