• หน้าที่รับผิดชอบบันทึกการจ่ายเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่าย
 • สาขาการบัญชี / ประสบการณ์ 2 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • recruitment experience 1-3 years
 • Bachelor degree
 • Recruitment and Payroll function

5 hours ago

 

Applied
 • Age 21 - 35 years
 • Experience 1 year up
 • Can speak English Can working under pressure

10 hours ago

 

Applied
 • Male, Age 23 years up
 • Computer literacy Ms. Office
 • Experience at least 1 year up

10 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in employee relations
 • Degree or higher preferably in Law, Human Resource
 • Good English communication skills is a must

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ERP & Application support
 • SA Documents
 • Good in English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female / age : 40~50 years old
 • Having experience as Factory manager in Automotive
 • Having communicative English skill

10 hours ago

 

Applied
 • Develop production software
 • Good in C#.Net, VB.Net, ASP.Net
 • Good in English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 7 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New garduate are welcome.
 • Experience in production line improvement
 • Able to work at Chachoengsao suwintawong Rd.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 25-30 years old
 • 1-3 years experience in production of designing
 • Experience in development cooler/freezer products

10 hours ago

 

Applied
 • 3 year experience in Purchasing and Sourcing.
 • SAP system and Cost analysis at manufacturing.
 • Female, Age not over 35 years old.

10 hours ago

 

Applied
 • Engineering, Electronics, QE
 • Quality, Engineer, Wellgrow, Industrial Estate
 • SPC, QC, 8D, PCDA, IC

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

10 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female / age : 30~40 years old
 • Having communicative English skill
 • Advantage:Having experience as buyer field

10 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ Cutting Plan ,Shop Drawing
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
 • Control drawing และจ่ายแจกไปยังหน่วยงาน

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้า
 • ต่อรองราคาสินค้า

10 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบงานคุณภาพประจำวัน
 • จัดทำเอกสาร Checksheet ในการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานปัญหาคุณภาพที่พบ เพื่อเข้าประชุม

10 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาชั้น ม. 3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

10 hours ago

 

Applied
 • 5 yrs in Maintenance -Machine/Utilities/Facilities
 • Have exp. to manage subordinate 30 - 40 persons
 • Knowledge for ISO9001, GMP, HACCP

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 28-35 ปี
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคตะวันออกทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม มีทักษะการขาย

10 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีใจรักงานบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • มีละเอียดรอบคอบในด้านตัวเลข
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 1-2 ปี
 • จัดทำแผนการผลิต

10 hours ago

 

Applied
 • Direct sales in Hair Salon, Beauty & Spa
 • Sales Hair Salon products upcountry
 • Direct Sales experience

10 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • Knowledge in SCALA, good Excel
 • Good English,3 years experience in Sales Co
 • Service mind, bachelor degree

10 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส
 • ธุรกิจผลิตฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์
 • ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ลาดกระบัง บางนา.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CNC, Machine tools, Grinding Machine Japanese
 • Sales Engineer, Engineer Japanese
 • Technical Sales Engineer, Japanese

10 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Refund JTEPA or Another privilege
 • Collect sales (Q’ty) for BOI part
 • Checking approved import stock

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical,
 • Knowing about Board Tester equipment.
 • Knowledge of CAD (2D)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical, Industr
 • 5 years of professional experience in manufacturin
 • Experience in Project Management as team leader

10 hours ago

 

Applied
 • Extension & revise BOI privilege
 • Refund JTEPA or Another privilege
 • Checking approved import stock

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in related filed
 • Managing shipping schedule to meet customer date
 • Managing export documents

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in related filed
 • Meeting and Advise team as per general condition
 • Good attitudes and high enthusiasms

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 years’ experience in Accounting related work
 • Verifying Tax Invoice that received from Supplier
 • Payment discrepancies and documentation

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

10 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • ขึ้นทะเบียนเอกสารตามใบร้องขอจากหน่วยงาน
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2009

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

10 hours ago

 

Applied
 • ขับรถขนส่งสินค้าด้วยความระมัดระวัง
 • ดูแลทำความสะอาดรถขนส่งทั้งภายในและภายนอก
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ประเภท 2

10 hours ago

 

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีไหวพริบดี
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ

10 hours ago

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

10 hours ago

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบ HAMMERING TEST ของชิ้นงาน

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกมีความคล่องแคล่ว ในการปฏิบัติงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานภายใน STORE ทั้งระบบ
 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้
 • มีความเป็นผู้นำ

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Sci / Engineering
 • Work as management trainee in functions.
 • Very good command of English.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Control Engineer, PLC Engineer, PLC, Automation
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

10 hours ago

 

Applied
 • Strong experience of leading and IT team
 • Good knowledge of ERP systems, networks
 • Managing IT financial budgets

10 hours ago

 

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Business Admin
 • 0 - 3 years experience
 • English, TOEIC 600

10 hours ago

 

Applied