• เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพศชาย 20-30 ปี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ปวช. - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานซ่อม บำรุงเครื่องจักร
 • ปริญาตรี ขึ้นไป (วศ.บ) วิศกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 1 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง PM-BM

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • วางแผน วิเคราะห์ ประมวลผลธุรกิจขององค์กร

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35

1 hour ago

 

Applied
 • พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นตามกรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

1 hour ago

 

Applied
 • บริหารจัดการยอดขาย
 • ควบคุมInventory
 • **มี Incentive ทุกตำแหน่ง***รายได้ดี***

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Industrial Education
 • Minimum 15 years of training experience
 • Good management skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำหน้าที่สร้าง MODER ตามแบบที่กำหนด
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • จบทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ เซรามิกส์โดยตรง

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-40 ปี
 • สามารถทำงานในอุตสาหกรรมหนักได้
 • ฝ่ายผลิต

1 hour ago

 

Applied
 • งานสรรหาพนักงานแรงงานต่างด้าว
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มไก่แปรรูป
 • ประสบการณ์ R&D ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เกี่ยวกับ จป.
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor / Master degree on Computer Science
 • 2-3 years experiences on .net programming
 • Experiences on manufacturing applications

2 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science
 • 1-5 years of Research and Product Development
 • understanding QA/QC ISO9001 and quality system

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronic/Mechanical/Chemical Engineer
 • Graduated from well-known university is preferred
 • Good command in both spoken and written English

5 hours ago

 

Applied
 • Secretary or Administor
 • English proficiency certificate like TOEIC
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • Oracle ASCP, Demantra, Rapid Planning (RP) & APCC
 • Purchasing, Inventory, BOM & Routing
 • Supply Chain Management application system

7 hours ago

 

Applied
 • Legal contract drafting in English
 • Bachelor degree in Law
 • Need the flexible person

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Able to communicate in English.
 • Welcome New Graduate.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implement that all OH&S Standard
 • Ensure that safety culture and safety instruction
 • Motivate and enforce to create mindset

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Logistics
 • 10 years experiences in Warehouse, Logistics
 • Having knowledge in ISO 9001

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานขาย/ แนะนำการขาย
 • อย่างน้อย 1 ปี ด้านวัสดุก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Import section, Import regulations
 • Freight Forwarding
 • Shipping, warehouse

10 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารและเก็บเอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • ควบคุมและดูแลอุปกรณ์สำนักงาน

12 hours ago

 

Applied
 • สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

12 hours ago

 

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

12 hours ago

 

Applied
 • 2-4 year experience in sales / marketing / PR
 • Fluency in English communication would be a plus
 • Able to travel to up-countries from times to times

18 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in continuous improvement
 • Experienced in agriculture, food, feed or FMCG
 • Experience in productivity improvement and quality

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 year of pharmaceutical
 • Good command in English skill.
 • Knowledge of GMP.

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical power engineer
 • 5 years experiences in purchasing management
 • Have knowledge of Electrical or Mechanical parts

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning and managing daily packaging
 • 5 years experiences in purchasing
 • Able to work in Saraburi plant

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To supervise, verify, and maintain quality control
 • To set up & maintain calibration plan
 • Reporting directly to QA & QC manager

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 25-32 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good English skills.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
 • ทำโปรโมชั่นทางการตลาดที่สอดคล้องตามแผนงาน

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create operating plans so that customer orders
 • Have knowledge the market, pricing & key supplier
 • Implement new way of working with TMS related

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

18 hours ago

 

Applied
 • Planning, budgeting & forecasting freight expense
 • Management and develop report covering Transport
 • Performance analysis and drive initiatives

18 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด Social marketing
 • จัด campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านงานขาย
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานเป็นทีม

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ Retort

18 hours ago

 

Applied
 • PATRA is a leading porcelain tabelware.
 • 5 working days per week ( Mon - Fri )
 • @ Nongkhae, Saraburi

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช-ถึงปริญญาตรี
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท
 • งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน

18 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งและกระจายสินค้า
 • มีใบขับขี่ประเภท 2
 • ประสบการณ์ในการขับรถ 6 ล้อ

18 hours ago

 

Applied