• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือ สาขาต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานธุรการ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี โปรแกรม Excel

54 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

59 mins ago

 

Applied
 • Export Material
 • Supply Chain Management
 • experience in Production Planning and MRP

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปวช. – ปริญญาตรี
 • ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • BS, BE or related 4-year degree preferred
 • Understand ISO9001:2008 &Quality Management System
 • Minitab, SPC and 8D experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • bachelors degree in engineering
 • Previous programming experience
 • Full spoken and written English required

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Engineering
 • Bachelor degree in administration or related field
 • ISO related activities

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.E in Mechanical, Electrical
 • 2-4 yrs of experiences in facility and maintenance
 • Strong leadership and good management skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 year of experience working on measurement
 • Experienced in surface scanning tester
 • Basic programming writing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Mechanical Engineer
 • Project management skills
 • Able to handle multiple projects

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in engineering, Mechanical, Electrical
 • 3 years of related experience
 • Team player, with a positive attitude

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experience in production
 • Able to work on shift rotations
 • Strong in English communication

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการงานบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Mechanical Engineer
 • 5+ years disk drive industry experience
 • Strong problem solving and analytical skills

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, at least 25, Bachelor of Science in related.
 • Ratchaburi located, driving license is advantage.
 • RM purchasing / coconut experience is advantage.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of related experience
 • Bachelors degree in engineering, Mechanical
 • Excellent interaction and communication skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ควบคุมบริหารงานระบบ

6 hours ago

 

Applied
 • 12years experience in supply chain management
 • construction material, ceramic, sanitary ware
 • Excellent in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering
 • English skill is required
 • Able to apply IE methods to production standards

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ในงานความปลอดภัย
 • มีทักษะการประสานงาน และนำเสนอ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

7 hours ago

 

Applied
 • Female, 23 - 26 years, Thai nationality
 • Bachelor's Degree in any field
 • Good Interpersonal skill, positive attitude

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS-OFFICE ได้ดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบ่อบำบัดน้ำเสีย 0-2 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีประสบการณ์ด้านเส้นทางในการขับรถ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาวิศวอุตสาหการ,วิศวเคมี,วิศวเครื่องกล
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติประยุกต์ SPC

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager
 • Thailand
 • Accounting

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Strong presentation/sales/negotiation skills.
 • Own vehicle/Able to travel upcountry.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in mechanical engineering.
 • Industry experience with water pumps
 • Fluent in English.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the solar and energy industry.
 • 5 years’ leadership and management experience.
 • Play a key role in the company’s growth

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Industrial
 • 3 -10 year in electronic manufacturing
 • Experience in Overall program manage skill

17 hours ago

 

Applied
 • 10 years in the solar energy business
 • Five years’ experience in management
 • Play a key role in the company’s growth

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

17 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

17 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

17 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

17 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • Dgree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in Accounting, manufacturing
 • Good knowledge in taxation

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรม
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรมศาสตร์

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied