• สนอขายสินค้า และให้ความรู้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • นำสินค้าของบริษัทขึ้นรถไปขายตามร้านค้า
 • เคลียร์บิล เงินสด และสินค้า

5 hours ago

 

Applied
 • ขับรถยนต์ส่งสินค้า 4 ล้อ, 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท
 • ซื่อสัตย์ อดทน ในงาน

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงานเป็นระบบได้

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • นำสินค้าไปขายตามเส้นทางที่กำหนด
 • ขึ้นสินค้าและตรวจเช็คความถูกต้องก่อนออกเดินทาง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 20-30 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานด้านบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • มนุษย์สมัพันธ์ดี รู้จักพูดคุยกับลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารคุณภาพ
 • เป็นผู้ผลักดันใหมีการทำกิจกรรม Kaizen

5 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • อายุ 23 – 25 ปี ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • อดทน รักการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ งานขาย

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
 • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • Plant & Production process management
 • Engineering and overall operation background
 • TQM , ISO, Lean, Six Sigma

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in HORECA sales business
 • Strong sales and communication skill
 • Taking responsibilities in Huahin area

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Industrial Engineer
 • 5 years experiences of in production processes
 • Good knowledge of IE techniques

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Industrial Engineer
 • 1-3 years experiences of in production processes
 • Good knowledge of IE techniques

5 hours ago

 

Applied
 • Interpreter
 • salary 25-38k
 • Ayutthaya

5 hours ago

 

Applied
 • customer service management
 • Manage customer orders and shipments
 • Handle telephone/email inquiries

5 hours ago

 

Applied
 • Supervise and develop team
 • Oversee production
 • Identify,develop / implement process improvement

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Occupational Health and Safety
 • At least 5 years’ experience
 • Good skills in: communication skill in English

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years working experience
 • Analytical / Planning / Coordinating Skills
 • Finance Analyst

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Experience in marketing management
 • Good leadership and experience for proven results

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ (การขาย)
 • ขยัน กระตือรือร้น

5 hours ago

 

Applied
 • Cost Plan and Accounting
 • Experience as cost accountant
 • SAP or Oracle

5 hours ago

 

Applied
 • Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

5 hours ago

 

Applied
 • Male / Female Age 22-32 years old
 • Bachelor degree in related field
 • Experience 2 years up

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ อายุ : 22-40 ปี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์,สาขา : เครื่องกล
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ อายุ : อายุ 22-40 ปี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์, สาขา : ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22-35 ปี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์,สาขา : เครื่องกล
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • วิศวกร
 • ขาย
 • พัดลมอุตสาหกรรม

5 hours ago

 

Applied
 • Blow mold
 • injection molding
 • plastic business

5 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational EH&S
 • At least 5 years experience in EH&S
 • ISO14001, OHSAS18001

5 hours ago

 

Applied
 • Oracle Shop Floor Management system
 • Planning and Control
 • Material Planning

5 hours ago

 

Applied
 • perform work related to the facility operations
 • respond to requested related to facility operation
 • supervise a team of technicians on work performed

5 hours ago

 

Applied
 • Industrial Engineering
 • Industrial Engineer
 • Engineer

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Occupational Health & Safety
 • 3 years of Professional Safety Officer
 • Knowledge of ISO 14001, OHSAS 18001

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Age 24-37
 • Bachelor's degree of Engineering (IE/ME/PE)

5 hours ago

 

Applied
 • degree or above in Environmental or related
 • 1 year of work experience in Environmental control
 • Have license of Environmental control system

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • NPI/NPD, Project Controller, Production Engineer
 • Six sigma, KAIZEN, QCC, TPS, Lean Manufacturing
 • Good command in English

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Technical Field
 • Technical skill in EE or ME or Program
 • Experience: 0 - 5 years

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • 2 years experience in job function or related
 • Good command of written , spoken English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า

5 hours ago

 

Applied