• เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

43 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree Major Logistic
 • Experience’s Field Logistic 2 years up.
 • Coordinate with carrier, freight forwarder

1 hour ago

 

Applied
 • Male Preferable in 25 - 35 years old
 • Degree in Mechanical / Instrument Engineer
 • Knowledge of ISO 9000/50000

1 hour ago

 

Applied
 • Creates value through aggressive value
 • Manages a team of Technical Team Leaders
 • At least 8 years working in Technical Role

3 hours ago

 

Applied
 • Has at least 3 year work experiences in technical
 • Conducting technical customer visits as the need
 • To support the Packaging Coatings

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare strategy for brand building, yearly market
 • Experience in marketing, sales, trade.
 • Good command of spoken and written English.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Brand Management.
 • Flexible to travel upcountry.
 • Good attitude and interpersonal skill.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist in development and implementation of Trade
 • Ensure timely and efficient implementation
 • Co-ordinate the execution of Trade Marketing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Mechatronics, Electronics, In
 • Minimum 3-5 years’ experience in manufacturing env
 • Good in English skill (Listening, Speaking, Readin

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Minimum 8 years of experience
 • Has good knowledge of the compensation function

4 hours ago

 

Applied
 • Female
 • 2-3 years of management level
 • Bachelor’s degree or higher in Logistic

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting
 • Good command of spoken and written English.
 • Excellent Microsoft Office, Accounting, ERP.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied

ARI Sales Representative Thailand

ARI

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Thai Nationality, Male or Female
 • Must have driving license and car
 • Must live in or around Bangkok area.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • >3 years of experience in Materials Planning
 • Good negotiation skill

13 hours ago

 

Applied
 • Investigate vehicle quality problems
 • Have engineering knowledge of vehicle operation
 • Provide technical support and consult to dealers

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

13 hours ago

 

Applied
 • Automation project data analysis
 • Co-ordinate with production as new automation
 • Trouble shooting of new automation

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automation project data analysis
 • Design flow and mass product 3D process
 • Trouble shooting on 3D printing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Draft drawing
 • Preventive Maintenance M/C plan
 • expense

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineering or Automotive Engineering
 • Very good command in English.
 • Able to travel for overseas trip.

13 hours ago

 

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor Degree in any field as relate to Safety
 • 3 years relevant working experience
 • Good personality, interpersonal skills

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for cost control, profitability
 • Drive safety and operational performance
 • Deliver quality logistics services to customers

13 hours ago

 

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในงาน 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านขนส่งระหว่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

13 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงาน บริการ อดทนต่อแรงกดดัน ขยัน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม สูง
 • สามารถสื่อสาร หรือใช้ภาษาอังกฤษได้

13 hours ago

 

Applied
 • Handle Labour Union for listed company.
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

13 hours ago

 

Applied
 • Prepare reconciliation account with supporting
 • Coaching subordinate staffs for both of Accounting
 • Review journal voucher of subordinate staffs

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Degree in Japanese or any related fields
 • 1 - 3 years working experience in Japanese firm

13 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years working experience in electrical design
 • Degree in Electronic Engineering or related field
 • Male,Thai nationality, Age 22-30

13 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to expertize in machinery field
 • grow up with strong supported Japanese company
 • climb up your career in sales field

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to expertize in machinery field
 • grow up with strong supported Japanese company
 • climb up your career in engineer field

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Political Science
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 750 up
 • Willing to work in international environment

13 hours ago

 

Applied
 • manufacturing
 • CPD
 • Samutprakarn Phraeksa

13 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Good in English is a must
 • Work with a high accuracy and problem solving
 • Hotel / Airline service passion is a good asset

13 hours ago

 

Applied
 • Safety & Security manager in international retail.
 • Great career advancement, welfare, training.
 • Leadership, communication, problem-solving.

13 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • 3-5 years in direct experiences
 • Strong negotiation skills with proactive

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male,35-45 Years old, 2 Years working experrience
 • Good in English conversation and Writing
 • Salary N/A

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safety
 • Develop staff awareness and training program.
 • Experience in fire protection

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน และ Ms Office ได้ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 5
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • รับส่งผู้บริหาร/แล้วแต่ผู้บริหารสั่ง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • รับ-ส่งเอกสารภายในกิจการ
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณทลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รายงานสถานะการเงินของกิจการ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง /ชาย , อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

13 hours ago

 

Applied