• กลึงงานตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขา เทคนิคการผลิต ,สาขาเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน CNC อย่างน้อย 1 ปี

13 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายบัญชีต่างๆ และที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางแผนควบคุมการบริหารแผนกบัญชี

17 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.

20 mins ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ในงานบัญชีและการเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานภาษี

25 mins ago

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี. ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

31 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

33 mins ago

 

Applied
 • opportunity to work for the Japanese company
 • opportunity to get involved in the expansion
 • Able to work in the company listed

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related HRD
 • Minimum 10 years of work experience in the field
 • Good command in English

2 hours ago

 

Applied
 • Lawyer
 • Litigation
 • ทนายความ

4 hours ago

 

Applied
 • In charge of Time Record system for attendance, OT
 • Be a contact point for employee for attendance
 • Review invoices for cost of leasing staffs

6 hours ago

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • 3 - 8 years experience
 • Samutprakarn

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

6 hours ago

 

Applied
 • เเนะนำสินค้าเเละบริการให้กับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, not over 35 years
 • degree in Computer Science or related fields.
 • xperience 3-5 years up

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Production, Electrical
 • At least 7 - 10 years of experience
 • Good command of the English language

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in pricing, forecasting, sales analysis
 • Strong business, financial & analytical acumen
 • Good skill in BOM, pricing, costing software

9 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพดี ชอบงานพบปะและดูแลลูกค้า

9 hours ago

 

Applied
 • Program Management
 • Project Management
 • Cost

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales forecast
 • Customer delivery control
 • Sales control

9 hours ago

 

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge in MS & AutoCAD

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge in MS & AutoCAD

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Food Science/Food Technology
 • Knowledge of western/international cuisine
 • Experience in product development from food

15 hours ago

 

Applied
 • Must have expereince in leading team
 • R&D Expereince in WET sauce - Hot,Cold,Marinades
 • Very good command of English

15 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Quality systems, QA/QC
 • Experience in food safety system audits
 • Able to travel to suppliers for audits

15 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

15 hours ago

 

Applied
 • Male or Female / Thai / up to 30 years old
 • Experience in Admin or Airlines Industries
 • Good communication skill in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in Account Payable
 • Able to handle high workload and high pressure
 • Experience in ERP or SAP

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 3 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

15 hours ago

 

Applied
 • Hold a bachelor’s degree in the Accountancy
 • Knowledge in ERP system
 • Take perseverance in solving problems

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tailor-made program for career opportunity
 • Comprehensive rotations for oversea training
 • Deeply challenging with Coating Automotive

15 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Check proper supporting pf payment documents
 • Prepare payment to local supplier
 • Good knowledge in AP,Tax,Vat

15 hours ago

 

Applied
 • Manage and maintain relationship with clients
 • Sell customer benefits for truck products, service
 • Experienced wt Agricultural,Logistic&Construction

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in a Chemical Engineering
 • experience in a Process / Validation Engineer
 • 8 years’ experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • ผลตอบแทนปลายปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in a Business Management, Marketing
 • 5 years’ experience in the paints, industrial coat
 • Previous experience in a Sales / BD

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีผลตอบแทนจากยอดขาย

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-40 years old
 • 7-10 years working experience in HR function
 • Bachelor degree in Human Resource or related field

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Import, Export
 • Electronics
 • BOI

15 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resources
 • At least 12 years of experience
 • Strong knowledge of HRM, HRD, OD, Thai labour laws

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-40 years old
 • Bachelor degree in Industrial, Production
 • 5-8 years working experience as QC in Paper

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 40-45 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • At least 2 years of experience as secretary
 • Good English communication skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

15 hours ago

 

Applied
 • Manages the distribution center outbound operation
 • Minimum 3 years of experience in Logistics
 • Good command in English

15 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Experience in production planning

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of experience in HR generalist
 • Knowledge in safety regulation and safety program
 • training & development Knowledge

15 hours ago

 

Applied
 • Handle event marketing both domestic and oversea
 • Plan marketing strategy & coordinate with supplier
 • Good command of English and able to travel aboard

15 hours ago

 

Applied
 • Manage and support the training requirements
 • Design and development training programs
 • To provide training support

15 hours ago

 

Applied