• มีประสบการณ์การทำงาน QC มาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบและใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้นได้

32 mins ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการ 2-5 ปี
 • มีความสามารถในการขายเป็นอย่างดี
 • งานขายเครื่องจักร

46 mins ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • ปิดงบประจำเดือน
 • ด้าน AP/AR
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

48 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • At least 5 years experience
 • Interpersonal and Training Skills

1 hour ago

 

Applied
 • 2~3 years of working experience in a Merchandising
 • Hendle understand Garment manufacturing.
 • To collaborate with relevant functions.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Strategy and Head Collection
 • Experience in Strategy and MIS
 • Strong analytical skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้าน Promotion &CSR , Event
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความเป็นผู้นำ

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 3 years above in progressive responsible roles
 • Experience working for a manufacturing preferred

4 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 10 years above in related fields
 • Experience in food, feed, paramedical preferred

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Selling skills experience
 • Fluent in English and Thai both speaking and writ
 • 3 to 5 years of relevant professional experience

4 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • At least 7+ years industry sales experience
 • At least 5+ years professional team management
 • At least 3+ project management knowledge

4 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Experiences in Sales support or Customer Services
 • Good communication and can communicate in English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ปสก.งานสรรหาคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สรรหาพนักงานในระดับปฏิบัติการ-หัวหน้างาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กิจกรรมสัมพันธ์

10 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-30 years old
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 3-5 years working experience

10 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of experience in Costing
 • Good command of English
 • FMCG background is an advantage

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญา

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • สาขาอิเล็คทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ออกบริการงานนอกสถานที่ ติดตั้งและบริการ แก้ไขปัญหา

10 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานทั่วไป ในกระบวนการผลิต
 • เพศชาย - หญิง วุฒิฯ ปวช. - ปวส. ( บริหารธุรกิจ )
 • มีประสบการณ์ธุรการงานผลิต

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with external organization on customer
 • Handle all customer feedback and coordinate
 • Coordinate internal/external campaign

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 40 ปี
 • เชื่อมประกอบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ตามแบบการผลิต
 • ออกบริการติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก และ งานซ่อม

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • Auto Cad 2D, 3D / Solid work / Inventor

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิฯ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • ปวช. - ป.ตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

10 hours ago

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม และ ดูแลระบบ Net work ภายในองค์กร
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา เรียนรู้งานได้เร็ว
 • ประสบการณ์ด้านงานครัวอย่างน้อย 5 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work for the Japanese company
 • To get involved in the expansion of its business
 • To work in the company listed with first section

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work for the Japanese company
 • To get involved in the expansion of its business
 • To work in the company listed with first section

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work in long history Japanese company
 • To work for a challenging manufacturing company
 • Develop detailed design drawings and specification

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work in long history Japanese company
 • To work for a challenging manufacturing company
 • Able to obtain a deep knowledge of IT system

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in long history Japanese company
 • work for a challenging manufacturing company
 • Support other tasks as assigned

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to get promotion if you perform well
 • Able to utilize your knowledge
 • to obtain a deep knowledge of PC software

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • knowledge to make the company bigger
 • knowledge of PLC control software as programmer

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in HR, Political Science
 • 12 years of experience in human resources roles
 • Managing organizational development

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operation Admin
 • Secretary
 • Operation

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national
 • University graduate, with major in Marketing
 • Good English communication skill

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Human Resources
 • Experience 5 years or more of HR management
 • Able to communicate of English both Spoken & Writt

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical Engineering
 • analysis the process and develop the engineering
 • design and/or use of engineering/scientific analys

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRIS system
 • Business admin
 • Payroll admin

10 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in account Payable
 • Experience in Microsoft Navision will be adventage
 • 5 days working

10 hours ago

 

Applied
 • financial control and planning
 • cost, budget control
 • month-end, year-end reports

10 hours ago

 

Applied
 • finance planning analysis
 • risk management
 • financial strategy

10 hours ago

 

Applied
 • Utilize your skills to help the company
 • Opportunity to assisting the sales team
 • Opportunity to work in reliable logistic company

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in integrated marketing
 • A good sense of the media and retail landscape
 • Experience in design, loyalty, PR and social media

10 hours ago

 

Applied
 • experience as a factory manager, business manager
 • Any nationality / Man or Woman
 • Able to travel oversea (mostly Asia)

10 hours ago

 

Applied
 • male age 38-48
 • bachelor in Occupational Health and Safety
 • 10 years experience in safety environment

10 hours ago

Salary negotiable

Applied