• กำหนดเป้าหมายการขาย รวมทั้งการเสนอขอค่า Commission
 • มีประสบการร์ทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษ การเขียน/อ่าน/พูด ในระดับดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์งานบริหารการตลาด การขาย ธุรกิจค้าปลีก
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานบริหารการตลาด การขาย
 • บริหารจัดการด้านการตลาด อย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่งน้อย 3-4 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

18 hours ago

 

Applied
 • 2 years experiences with Codeigniter
 • CSS Bootstrap will be advantage
 • PHP, Javascript , JQuery , Ajax , Json , Sql

18 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในด้านการป้องกันการสูญหาย และความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในการบริหารทีม อย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี วศบ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science or e
 • Several years of experience in Linux environment.
 • Experience with Linux servers in virtualized envir

18 hours ago

 

Applied
 • 4+ Years Account Management or Sales Experience
 • Advertising or digital media field/real estate
 • Able to lead team of Business Consultants

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา หากจบสาขาวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการส่งออก (Export)

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 30-45 ปี
 • เป็นคนใจเย็น และสามารถทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Telecommunication Engineering
 • To have related experience 1-2 years
 • Keep updating the new technology and products.

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in computer science
 • To have related experience 1 years
 • A strong sense of ownership and self-accountabilit

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Knowledge of XML, JSON, Framework
 • Being interested in developing Smartphone App

24-Oct-16

 

Applied
 • Selling Enterprise Software
 • Sales engineer for Enterprise Mobility Solutions
 • Mobile Security, Device, Apps, Content Management

24-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering Telecom engineer.
 • At least 3 year experience in IP network.
 • Enhanced routing protocol (BGP/OSPF).

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Cash and bank management
 • Oversea & inter-company payment
 • Expense control

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS office , e-mail , internet

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช-ปวส. ทุกสาขา
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย
 • ผ่านการบริหารระดับสูง งานห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Product Development, Project Management, R & D
 • Motors, Air Compressor
 • Automotive Air Condition

24-Oct-16

 

Applied
 • High Vocational Certificate to Bachelor’s degree i
 • After Effects mastery and proficiency in other Ado
 • Strong sense of motion and visual design and type.

21-Oct-16

 

Applied
 • Strong experience in the online marketing function
 • Good interpersonal and communication skills.
 • Strong English written communication skills

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a managed service under telecom
 • SLA management experience.
 • Experience in Service Desk environment.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในเรื่องงานขาย
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า
 • รักงานบริการ และการเรียนรู้ใหม่ๆ

21-Oct-16

 

Applied
 • — การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • — ประสบการณ์:ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ด้านงานการเงินหรือบัญ
 • Good relationship, Teamwork/Cooperation

21-Oct-16

THB13k - 20k /month

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารการตลาดอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์บริหารทีมงานอย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, Age 27-35 years
 • Degree in Business Administration
 • At least 5-10 years of experience

21-Oct-16

 

Applied
 • Food or Feed background & Sales Experience is AVG
 • SME company with reasonable income and benefit
 • Manage sales target & relation with distributor

21-Oct-16

 

Applied
 • Food Science Education & Sales Experience is AVG
 • SME company with reasonable income and benefit
 • Manage sales target & relation with distributor

21-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายและบริหารทีมงานอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความสามารถในการวางแผนการขาย/การตลาด
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Create test case, test script for Back-End Product
 • Analyze and Design Component and Script to test.
 • To have Knowledge of Test Methodology.

20-Oct-16

 

Applied
 • Being interested in developing Smartphone App.
 • Experience in developing JAVA, JAVA for Android.
 • Knowledge of XML, JSON, Framework, SQLite and OOP.

20-Oct-16

 

Applied
 • 3 positions
 • Minimum 5 years
 • Java

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Ms Office
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality, Age 30-40
 • Bachelor's Degree in Management or related fields
 • Good command in English

20-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานร้านอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
 • มีความพร้อมรับแรงกดดัน

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานขายเต็มรูปแบบ เริ่มจากการหาลูกค้า
 • ดูแลงานขายโครงข่าย และให้เช่าสัญญาณ Fiber optic
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายโครงการ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานควบคุมงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮม
 • มีใบ กว.

20-Oct-16

 

Applied
 • Male/ Female, age 25-35 years old.
 • Degree in Occupational Health,Safety Management.
 • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

20-Oct-16

 

Applied