• จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล, โลหะการ, ไฟฟ้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 7 years experience of AS400, COBOL
 • More than 5 years in support role
 • Excellent communication in English

20 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Supporting broader sales

21 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

22 mins ago

 

Applied
 • 3 - 7 years experience in Software Testing
 • Excellence command of spoken and written English
 • Testing Experience in Financial Services Industry

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • Love to work and talk with people*

29 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or Above in Marketing.
 • Developing, maintaining and delivering on market.
 • Be an excellent communicator.

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree required, specialization in HR +
 • Excellent in executing processes
 • Strong interpersonal skills and a customer service

41 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee the issuance of financial information
 • Manage the accounting, IR, tax etc.
 • Manage the capital expenditure request and budget.

46 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Great communication and interpersonal skills
 • Sound understanding of overall HR function

47 mins ago

 

Applied
 • Female, age above 25 years old.
 • Strong communication skills.
 • Detailed and accuracy.

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales and Marketing Executive
 • การขายและการตลาด
 • Management trainee

1 hour ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รักงานขาย มีทักษะการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรอง
 • รับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทนต่อสภาวะกดดันได้

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years’ experience in sales
 • Experience in project forwarding would be a plus
 • Possess own vehicle and driving licence.

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สำรวจและติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างหรืองานตกแต่ง
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ

1 hour ago

 

Applied
 • Over 2 year experience in JAVA , NET, PHP
 • Min. 1 year exp. in JAVA programming
 • Chance to go to Japan !! THB 20,000 – 40,000

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การออกแบบเครื่องมือการขาย(dashboard)
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล,มีทักษะการนำเสนอ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์

1 hour ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี มีประสบการณ์ตรงไม่ต่ำกว่า4ปี
 • มีความสามารถ มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง
 • ตรงต่อเวลา และมีการบริหารจัดการเวลาที่ดี

1 hour ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • At least 3 years experience in Software testing
 • Excellence communication in English
 • Knowledge of software Banking industry

1 hour ago

 

Applied
 • Technical Analyst - Linux (Redhat)
 • Linux (Redhat), Windows 2008, Citrix
 • Bangkok, Wattana

1 hour ago

 

Applied
 • Sales Manager, motors & Drives systems, substation
 • clients , customer , business , support
 • generation , products , medium voltage , AC drives

1 hour ago

 

Applied
 • Management is well
 • Able to presentation
 • Be Creative

1 hour ago

 

Applied
 • Full Function of HR
 • Experience in MNC Company
 • Good English Communication

1 hour ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing
 • Marketing
 • Marketing

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing officer
 • age over 25 year old
 • control stock

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years’ exp. in sales coordinator, Trading,
 • Exp. in Sales, Food,Trading, Margin& Price
 • THB 20,000 – 25,000 + Bonus + Benefits

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการประสานงาน การสื่อสารดี มีความละเอียด
 • มีความรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์Microsoft Office

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Management
 • 5 years’ experience in managing team
 • Asset management/Condominium/Office building

1 hour ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in Social Media or FMCG.
 • Has SEO/ SEM, marketing database, social media.
 • Strong analytical skills and good in team player.

1 hour ago

 

Applied
 • accountin
 • ACCPAC
 • finance

1 hour ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s degree in Human Resources Management
 • 5 experience in Recruitment or Business Partner
 • Strong Communication and Interpersonal skills

1 hour ago

 

Applied
 • Knowledge in Cisco Switch, Routing, Windows,
 • Linux CentOS, Fortigate Firewall, VMware ESXi,
 • Maintenance infrastructure, and office network

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. และ ป. ตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-40ปี จบป.ตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in PR/BD/Offline Event
 • Strong analytical and forecasts skills
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the field of OHS Management.
 • Holder of a training certificate.
 • Being able to work abroad on temporary basis.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Technology,
 • understanding of the software development
 • New graduated are welcome

2 hours ago

 

Applied
 • consolidation
 • Financial
 • implementation

2 hours ago

 

Applied
 • degree or Master’s degree in Supply Chain
 • 5 years of purchasing/procurement experience
 • Experience working in a multinational company

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate and support user/customer for any probl
 • Contact user/customer about requirement.
 • Provide consult of Programmer.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Survey project
 • Strong data analysis and communication skill
 • Computer proficeint in data analysis

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,โทรคมนาคม
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
 • รักการบริการ ช่างสังเกต

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • marketing fields
 • Collect and Analye Sales / Survey report
 • Positive attitude at work and good team player

2 hours ago

 

Applied
 • purchase
 • purchase support marketing
 • purchase support printing

2 hours ago

 

Applied