• ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • HR Compensation & Benefit
 • Compensation & Benefit
 • Minimum of 3-5 years’ experience in C&B

10 hours ago

 

Applied
 • บริการลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลสินค้า
 • ดูแลความสะอาดหน้าร้าน
 • มีบุคคลค้ำประกัน

10 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Engineering or related field,
 • 10+ years of work experience
 • Good English literacy,

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาระบบ
 • ออกแบบและติดตั้งระบบฐานข้อมูล
 • จัดทำเอกสารในการพัฒนาระบบ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage employee relations
 • organize community relation activities
 • Plan and implement activities

10 hours ago

 

Applied
 • Male or Female 25-40 years old
 • At least 5 years Finance working experience
 • Have experience about ERP program

10 hours ago

 

Applied
 • Male or Female 25-40 years old
 • At least 5 years Finance working experience
 • Have experience about ERP program

10 hours ago

 

Applied
 • experience in All Engineer over 15 years
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Project Managment,Civil Engineering

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • EU experience is an advantage
 • Over 5 years working experience marketing oversea
 • Good command of English and Chinese

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in managerial position HRM / HRD.
 • Fluent in English both written and spoken.
 • Ability to self motivate & energetic.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales and Marketing Director
 • Food and Beverage
 • Sales and Marketing Management

10 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

10 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24 ขึ้นไป จบ ป.ตรี ป.โท ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องการโอกาสในการแสดงผลงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่

10 hours ago

Salary negotiable

Applied

Electrical Engineer

LARDBOOT LTD., PART

Bangkok Area - Samutsakorn

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • At least 1 years experience in Sales & Marketing
 • Good interpersonal and communication skill
 • Willing to work in Samutsakhon

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Senior Account, experience with good salary
 • Bachelor’s degree in accounting OR equivalent
 • A minimum of 3 year experience in accounting or fi

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกดีการสื่อสารดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • นำเสนอการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการผลิตใด้
 • เคยออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง

22-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปี
 • มีความรู้ในระบบISO 14001 ISO:9001 ISO5000 GMP
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

22-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณฺเกี่ยวกับการผลิต OPP,PE,LLDPE,film
 • -ประสบการณทํางาน 10 ปขึ้นไป
 • อยูในตําแหนงผูจัดการฝายผลิตไมนอยกวา 5 ปี

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Salary 120,000-150,000 Baht, 40-50 years old
 • 10 year in HR, 3 year in Management Level
 • Fair English communication

21-Oct-16

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Female or male, age 27-35 years’ old
 • Bachelor Degree in Food Sciences/Biotechnology
 • 5 years’ experience in Sales&Marketing for Food

21-Oct-16

 

Applied
 • Monitoring the financial performance of the dept.
 • Carrying out various finance-related duties
 • Able to efficiently operate the allocated ERP

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Implement main HR strategy related to workforce
 • Ensure a high level of service and professionalism
 • Frequently monitor labor legislation

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • รู้จักแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
 • มีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชี
 • มีชำนาญในระบบการบริหารบัญชีและการเงิน
 • มีความเชียวชาญในระบบภาษี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • จัดซื้อผ้า หรือจัดซื้อ Accessory อย่างน้อย 1 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience working in recruitment ,HR
 • Thai ,Female aged over 25 years old.
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส, ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา Hardware,Software
 • มีความรู้ด้านออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียนและพัฒนาโปรแกรมผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมมิ่งอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะทางด้าน Delphi, Php, Microsoft visual studi

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ PCB อย่างน้อย 1ปี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ ทำงานล่วงเวลาได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของรหัส3
 • ตามเกณฑ์การตรวจ บันทึกผลการตรวจสอบ
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ หรือที่เกี่ยวข้อง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป / สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของรหัส2
 • ตามเกณฑ์การตรวจ บันทึกผลการตรวจสอบ
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ หรือที่เกี่ยวข้อง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ม.3 , ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพไฟฟ้า
 • มีรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.3 ม.6 , ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพไฟฟ้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำมาตรการและควบคุมความปลอดภัย
 • มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ ISO 9001, 14000

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ,มีความคล่องตัวสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied