• เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารและติดต่อประสานงาน

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Require english skill ( TOEIC > 550 )
 • budget control , monitoring and follow up
 • Support general administration job

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Engineering, Mechanical Engineering
 • automobile or parts industry
 • Good command in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Air Freight Export, Booking Airline space
 • Shipping documents
 • Service mind, Microsoft Office,Good English Skills

8 hours ago

 

Applied
 • QC/QA in any Japanese Automotive manufacturing
 • management of quality control,quality assurance
 • experience in ISO/TS 16949.

8 hours ago

 

Applied
 • Sales management of Industrial component
 • Developing new business opportunity
 • Strong management experience with leadership

8 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Plant HR management and Admin, Employee relations
 • 15+ yrs exp. from automotive manufacturing (UNION)
 • Strong thai laws negotiation leadership good-ENG

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Commission
 • Possess own vehicle
 • Performance Bouns

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manager F&A, Costing Account, Finance Analyst
 • 10+ yrs working from Manufacturing environment
 • Good English language both written & spoken

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการควบคุมงานก่อสร้าง 3-5 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์ มีพาหนะส่วนตัว

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Auditing
 • Experience 3-5 years in Auditing
 • Able to work under pressure

8 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 32-45
 • Bachelor’s degree in Logistics or related field
 • 5-10 years of experience in freight forwarder

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Skills required: Illustrator, Photoshop
 • Design flair for layout, color composition

9 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Mechanical, Automotive engineer
 • Experience in engineering field is preferable
 • Maintain all Quality Assurance records

9 hours ago

 

Applied
 • Female, Age between 28-35 years.
 • 3-5 years experience in purchasing control
 • Can work at Bangbor Samutprakarn

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 28-38 years old. Thai nationality only.
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • 5-10 year experience in Machine improvement

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female 25-30 years old with Thai nationality
 • 2-5 years working experience in Payroll
 • Time attendant, Calculation, HRM

9 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years of solid experience in Business Develop
 • Understanding of the business model of company
 • Very good English communication

9 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years of solid experience in Project Implement
 • Support and drives customer implementation
 • Very good English communication

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science,
 • Knowledge in Document Management system
 • Age 25 - 36 years old

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management,
 • Planning, budgeting and forecasting freight
 • experience of managing a large transport network

9 hours ago

 

Applied
 • Human Resource
 • Employee Relations
 • Internal Commnuication

9 hours ago

 

Applied
 • Human Resource
 • Recruitment
 • Employer Branding

9 hours ago

 

Applied
 • Industrial Relations
 • Thai Labor Law
 • Union

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial engineer
 • Meet build wasp for separate problem
 • Check direct and indirect material daily.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor's Degree in Electrical
 • Ability to check and write the PLC
 • Experience on CNC more than 3 year

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถยนต์ได้, สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโซเชียลได้
 • ส่องกล้องได้
 • คอมพิวเตอร์ได้

9 hours ago

 

Applied
 • Experience in a customs brokers environment
 • Paperless EDI System background is preferred
 • Requires good interpersonal and fair English skill

9 hours ago

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้, โซเชียบเน็ตเวิร์คได้
 • ขับรถยนต์ได้+พร้อมมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ในการทำสต๊อคสินค้าได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate the distribution or warehousing
 • Ensure the timely delivery of regular reports
 • Implement initiatives that ensure cost containment

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ส่องกล้องหาระดับได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B/A Industrial computer,Computer Science,Engineer
 • Knowlage of networking,Infrastructure computer
 • Strong problem diagnostic and solving

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering
 • Knowledge of ISO / TS 16949, ISO 14001
 • Support and Set Up New Model

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • To handle import/export goods
 • To support delivery functions

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรของฝ่ายบรรจุและผลิต
 • ทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายตามความเหมาะสม
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีภาวะความเป็นผู้นำ

9 hours ago

 

Applied
 • University graduate in any fields.
 • Good command of written and spoken English.
 • Relevant airport operation experience.

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

9 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและรับผิดชอบ สายการผลิต
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน/ ภายนอก
 • ดูแลการปฎิบัติหน้าที่ของทีมงาน

9 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • 1-6 years experience in Recruitment function.
 • Able to communicate & understand English.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เข้าร่วมประชุม สรุปและรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

9 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years’ experience in Export sale coordinator
 • Bachelor's degree in Marketing, Business Admin
 • Male/Female, age 23-30 years old

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้ารถเช่า ทั้งลูกค้า Booking / Walk in
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical/Electronic
 • Candidate does not need to be proficient
 • 0-5 years’ relevant job or academic experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

9 hours ago

 

Applied