• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

3 hours ago

 

Applied
 • Salary: 30,000-50,000 Baht
 • Love cosmetic, skincare and beauty products
 • Digital marketing

3 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Salary: 50,000 Baht
 • Passionate in Cosmeceuticals/Cosmetics
 • Cosmeceutical industry

3 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Source and request for quotation
 • Develop sourcing strategy and allocation
 • Evaluate supplier core compentencies

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 0-3 years in Internal Auditor, Auditor, Accounting
 • Good command of English both speaking and writing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field
 • 2-5 years experience in sourcing
 • Mold & Die technical skill

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 5-7 years experience in Accounting or related
 • Computer literacy (MS Office, SAP)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years experience in Legal, ER

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering only
 • Knowledge in Electrical Circuit, PCB, PCBA

4 hours ago

 

Applied
 • Male, age 22-25 years old
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering only
 • 0-2 years experience in Engineer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in chemical, mechanical engineer
 • 4+ years professional experience
 • Experience with new equipment and process

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพ
 • QA Staff
 • โรงงานอาหาร คลอง 5 คลองหลวง ปทุมธานี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CCNP (switching or routing) or higher
 • LAN network protocols
 • OSI and IP models

9 hours ago

 

Applied
 • Strong Oracle implementation
 • Strong man-management experience
 • IT vendor management experience

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

9 hours ago

 

Applied
 • Accomplishes marketing and sales objectives
 • Meets marketing and sales financial objectives
 • Collaborate with sales leadership

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master of Law
 • 3 years experience in legal function in corporate
 • Age between 25 - 35 years old

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in HR Management
 • Experience in all recruitment
 • Proficiency in English and computer literacy

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีกิจกรรม outing
 • มีประกันสังคม

9 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Production Section Head
 • Production Supervisor
 • Manufacturing

9 hours ago

 

Applied
 • improvement of project management processes
 • Analyzing and characterizing test hard、 software
 • Good written and oral English skills required

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering,
 • 0 - 3 Years Working Experience
 • Mature, Hands-on, Independent

13 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, age over 35 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience in GL & AP

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduates or 1-2 Year Experience.
 • Good command of ENG. or Chinese.
 • BA or Inter BA With a GPA of at least 2.7 Up.

13 hours ago

 

Applied
 • Financial statements and analysis
 • Budget planning
 • Internal control

19 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in costing (supervisor level)
 • Manu, Multinational com, Familiar with SOX is PLUS
 • Multinational company with great benefit

19 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Leader in New model introduction
 • Analyst design and improve product quality defect
 • 2-8 year experience, New Graduation are welcome

19 hours ago

 

Applied

Payroll Manager

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • At least 7 years in payroll & welfare
 • Strong Thai Labor Law knowledge
 • Good skills in: MS Office, English language

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Environmental Science
 • 0-8 Years in electronics manufacturing
 • Responsible for ISO 14001 & Waste management.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต อย่างน้อย 3 ปี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ทำงาน จ - ศ หยุดนักขัตฤกษ์
 • งานเต็มเวลา, งานประจำ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in top share company in Japan
 • Ability to enhance fast progress of the company
 • Responsible for all technical aspects

19 hours ago

Salary negotiable

Applied

Mechanical Engineer

B.Grimm

Pathumthani > Muang

 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบำรุงรักษา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น

19 hours ago

 

Applied

Electrical Engineer

B.Grimm

Pathumthani > Muang

 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากตำแหน่ง Operations Section Manager

19 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 8 years of experience
 • Fluent in English (written and verbal)

19 hours ago

 

Applied
 • Cost Accounting
 • Financial Analysis
 • BOI reports

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายซ่อมบำรุง
 • วางแผน ควบคุมการติดตั้ง และดูแลเครื่องจักร

19 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Male or Female, 23-27years old
 • Bachelor degree in Law
 • 0-3 year experiences in corporate legal work

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Basic Engineering Drawing ,Solid wok and Auto CAD.

19 hours ago

 

Applied
 • Management
 • IT
 • EMS

19 hours ago

 

Applied
 • Demand Planning
 • Supply Planning
 • FG Inventory

19 hours ago

 

Applied
 • Determines annual unit and gross-profit plans
 • Maintains sales volume
 • Dealers development

19 hours ago

Salary negotiable

Applied