• เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.เทคนิคการผลิต - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงานแม่พิมพ์ได้

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร การจัดการโรงงา

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช.,ปวส., หรือเทียบเท่า
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • ออกแบบแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เทคนิคการผลิต - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เทคนิคการผลิต - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 32-42 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 • ดูแล บำรุง รักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

7 hours ago

 

Applied
 • Diploma of Electronics, Electrical
 • Diploma of Mechanical
 • Diploma of Production Mechanization

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's of Engineering in Industrial
 • 0-2 years working experience
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Business Administration
 • 0-3 year working experiences
 • Able to operate MS Office

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT
 • At least 1 years' experience in the IT infrastruct
 • Good command of read, listen and written English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age 35 – 42 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years’ experience

7 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor degree in Science.
 • At least 5 years experience in R&D
 • Good command in Japanese Language.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to learn Japanese culture and business
 • knowledge by training and challenge
 • increase sales and growing every year

7 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in leading manufacturer
 • Able to obtain a deep knowledge of plastics
 • Able to work in specialized Technology Company

7 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to cooperate with top management
 • Opportunity to grow yourself
 • Opportunity to make use of accounting skill

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing software to support for ours product.
 • Experience 0-2 years
 • Require a new developer in web base and mobile.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3-10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

7 hours ago

 

Applied
 • Male, over 35 years old
 • Bachelor or Master degree in Pulp and Paper
 • 3 years experience in technical support

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Paper Technology,
 • Sales experience in Paper Industry 6-9 years.
 • Good networking abilities.

7 hours ago

 

Applied
 • BOM Engineer
 • bill of material
 • product prototype

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

7 hours ago

 

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

7 hours ago

 

Applied
 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

7 hours ago

 

Applied

RFQ Product Analyst

Fabrinet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • B.IE,Finance ,Account,MBA ,Physic or related field
 • Good communication skills &excellent interpersonal
 • Can communicate in English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food Science
 • Sales experience in Food Ingredient 6-9 years.
 • Good networking abilities.

7 hours ago

 

Applied
 • Hire purchasing, Leasing, Credit Control
 • Experience in hire purchasing or leasing company
 • English communication skill.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 22– 28 years old
 • Bachelor’s degree in Mechanical / Electronics
 • Good command of English Language

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 0-2 ปี
 • ดูแลงาน System Administration และ Network

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Engineering
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย OOP
 • มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนา Android app

7 hours ago

 

Applied
 • Automotive,TS16949 background would be preferred
 • Min 1 year experience in Production line field
 • Bachelor's degree in Engineering

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resource
 • Min 3 years working experience in HRM field
 • Good English skills both spoken and written

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master in Safety
 • Experience in Safety & EHS Management
 • Professional in English communication skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย, หญิง

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ดูแลหน้างานโครงการต่างๆ
 • จัดทำ BOQ เสนองาน

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมสต็อกสินค้า และเครื่องมือ
 • เพศชาย, หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 - ปวส.

7 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบระบบปรับอากาศ
 • การศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้เบื้องต้นทางด้านบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำแผนประกอบความปลอดภัยโรงงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • ต้องมีรถส่วนตัว

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • ไม่จำกัดอายุ
 • เพศชาย, หญิง

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับปวช. - ปวส.

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied